Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:90/2016
D. No:6/2020

Uğurel Mozaik Fabrikası Ltd. ile Demirezenler Makine Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi namına yetkili vekili Mihrican Yıldırım arasındaEmtia (eşya) satışı - alıcının satılan malı kabul etmesi veya kabul etmiş sayılması ve bunun koşullarıFasıl 267 Emtia Satışı Yasası - Md. 3 4 19 20 30 42 63

İndir

28.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:191/2016
D. No:7/2020

Mürüde Üstün ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasındaİstinafta ek şahadet sunulması ve koşulları - istinafta ek şahadet sunulabilmesi için gerekli koşulların tamamının tatmin edilmesi gerektiğiH.M.U.T. E.35

İndir

07.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:75/2016
D. No:2/2020

Naomi Ruth Onbaşı (Merhum Abdulla Mohamed Abdulrahman Al Khooeji Terekesi’nin Tereke İdare Memuru Sıfatıyla) ile Kıbrıs Faisal İslam Bankası Limited arasındaRes judicata - res judicata prensibinin koşullarıH.M.U.T E.27

İndir

10.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:149/2016
D. No:50/2019

Elli Giorgalli ve diğeri ile Müteveffa Dipkarpaz Köyü sakinlerinden Stello B.Landa Harpa n/d. Stellos Lambi Harpa Terekesi Tereke İdare Memuru sıfatıyla Kyriakou Harpa vasıtasıyla ve diğeri Kira ilişkisi - ara kâr (mesne profit) için kiracı kiralayan ilişkisinin varlığının gerekmemesi - Karı koca olan kiracılara ayrı ayrı gönderilen ihbarların tümünü aynı evdeki eşin alması durumunda ihbarın geçerli kabul edildiğiKKTC Anayasası - Md.159(1)(b) - 41/1977 İskan Topraklandırma Ve Eşdeğer Mal Yasası - Md.3 4 - Fasıl 195 Vasiyetnameler ve Veraset Yasası - H.M.U.T. E.34 n.5

İndir

10.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:162/2016
D. No:48/2019

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ile Cemal Arifoğlu ve diğeri arasında Dava Yönetimi - dava yönetim sisteminin temel amacı - talimat istidası - talimat istidasında yargıcın verdiği direktiflere uyulmamasını yaptırıma bağlaması gerektiği HMUT E.1 B n.1(3)

İndir

03.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:84/2016
D. No:45/2019

KKTC Elektrik Kurumu ile Esentepe Belediyesi arasında.Anayasa Mahkemesine havale - istinaf ihbarnamesinin doğrudan doğruya tüm ilgili taraflara tebliğ edilmesi gerektiğiKKTC Anayasası - Md.1 6 7 8 12 17 36 136 148 - 51/1995 Belediyeler Yasası - Md.31(2)

İndir

22.10.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:24-25/2016
D. No:35/2019

Feza Güzeloğlu ile Talip Atalay arasındaAra emri - mahkemelerin verdikleri ara emirlerini gözden geçirip tadil edebilecekleri9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası - Md.5 30 - 29/1993 Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları) Yasası - Md.4

İndir

28.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:8/2016
D. No:27/2019

Serkan Dağlı ve diğeri ile Ruşit Mısırlıoğlu ve diğeri arasındaHile - hilenin varlığı için gerekli unsurlar - hilenin ispatıFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 36

İndir

25.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:45/2016
D. No:25/2019

Bekir Erol Raman ile Nezire Hasan Hüseyin n/d Pervin Hasan Hüseyin arasındaTaşınmaz mala tecavüz(Tresspass) - idari bir kararın özel hukuktan kaynaklanan bir hak karşısındaki durumuFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 43(1) - Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt Ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md.11(1)(b) 61 80

İndir

24.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:118/2016
D. No:24/2019

Vodafone Mobile Operations Ltd. ile Hüseyin Vehbi Boyacıoğlu arasındaHaksız fesih - bildirimsiz fesihin geçersiz sayılması halinde bildirimli fesih hükümlerinin uygulanması - belirsiz süreli hizmet akdinde tazminat22/1992 İş Yasası - Md.12(1)(A)(d) 13 15(6)(A) 21(1) - Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)nün İşveren Tarafından İşe Son Verme Hakkında 158 Sayılı Sözleşmesi (Onay) Yasası - Md. 7

İndir

      
123456789


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon