Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
30.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:13/2016
D. No:15/2021

Atalay Sılay ile Güvenlik Kamu Görevlileri Kooperatifi Ltd. arasındaÖzel hukuk kamu hukuku ayrımı - idari yargı adli yargı ayrımı - hizmet akdinin feshi - haksız fesihFasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası - Md.18 54 - 22/1992 İş Yasası - Md.13 - Kooperatif Şirketler Tüzüğü - Md.69(5)

İndir

02.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:72/2016
D. No:7/2021

Ali Kemal Ahiskal ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi arasındaKira sözleşmesi - kira sözleşmesinin feshi - sözleşmede baskı yetki ve nüfuz suistimali - red hand rule (maddeler arasına gizli kural yerleştirme) prensibi - Contra proferentem rule (belirsiz veya çok anlamlı sözcük içeren sözleşmelerde bu sözcüklerin sözleşmeyi yazan kişi aleyhine yorumlanması) prensibi Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası - Md. 52(1) 61 - 73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası - Md. 2 4 29 - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - 7/2000 Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası - Md. 2 5

İndir

12.03.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:145/2016
D. No:3/2021

Olga Pilli ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ve/veya Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve diğeri arasındaİş akdinin haksız feshi - süresi belirsiz hizmet akdi kavramı - süresi belirsiz hizmet akdinin feshinin yazılı ve haklı gerekçeye dayalı olması gerektiği22/1992 İş Yasası - Md. 12(3) 13(1)(3) 15 17

İndir

03.11.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:177/2016
D. No:37/2020

Çangar Motors Co. Limited ile Özay Otomotiv Servis Ekipmanları Satış ve Servisi ticari unvanıyla Hakan Meletli arasındaEşya satışı - tarife göre eşya satışı kavramı - satılan eşyanın alıcı tarafından kabulü veya reddi - emtiayı teslim ettiğini buna karşılık bedelinin kendisine ödenmediğini ispat eden satıcının kendisine düşen ispat yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağı - alıcının satılan eşyayı haklı bir gerekçeye dayanarak reddetme hakkı olduğuFasıl 267 Eşya Satış Yasası - Md. 2 15 20 42

İndir

28.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:174/2016
D. No:29/2020

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. ile Mehmet Emin arasındaHükümlü borcun yapılandırılması - mahkeme hükmüne dönüşmemiş bulgunun tarafları bağlamayacağı29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası - Md.5(1)(2)

İndir

14.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:107/2016
D. No:27/2020

Zühtü Ferdal Cumalıgil n/d Cumalıgil n/d Cumalıgil İnş.Tic.Şti.Ltd ile Ali Tosun arasındaSözleşme ihlali - zarar ziyan ve tazminat talebiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.73

İndir

07.07.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:127-128-129/2016
D. No:20/2020

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi ile Filo Denizcilik Şirketi Limited arasındaEsasa ilişkin olgu - bir hakkın görevin veya yükümlülüğün layihada ileri sürülmesinin yanında bunların varlığını gösteren olgulara da layiha içerisinde yer verilmesi gerektiği - faturalara ilişkin tafsilatın talep takririnin ana kısmında yer almaması halinde yasal faize hükmedilmesi6/1976 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasası - Md. 5 28 - H.M.U.T E.19 n.4

İndir

12.06.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:119/2016
D. No:15/2020

KKTC Polis Örgütü Genel Müdürlüğü Polis Hizmetleri Komisyonu vasıtası ile KKTC Başsavcısı ve diğeri ile Evren İnsan ve diğerleri arasında Devletin taraf olduğu davalarda unvan - Yüksek İdare Mahkemesi kararına uyulmaması nedeniyle tazminat - Mahkeme kararlarının adli ihbar olarak kabul edilmesiKKTC Anayasası - Md.152(4)(5)(6) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 55 65

İndir

08.06.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:63/2016
D. No:12/2020

Aykut Garip ve diğeri ile Hamami Güloğlu arasındaHaksız fiil - ihmal - trafik kazası - özel ve genel zarar ziyanFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 51

İndir

28.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:191/2016
D. No:7/2020

Mürüde Üstün ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasındaİstinafta ek şahadet sunulması ve koşulları - istinafta ek şahadet sunulabilmesi için gerekli koşulların tamamının tatmin edilmesi gerektiğiH.M.U.T. E.35

İndir

      
12345678910


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon