Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
13.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:187/2016
D. No:20/2023

Zurich Sigorta A.Ş. ile Dr. Mustafa Murat Kalfaoğlu arasında Sigorta Davası – Kasko sigortanın kapsamı – Ödeme için Davacının ispat etmesi gereken hususlar – Davalının savunması – İstinafın reddi60/2010 Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası Md.29(1)(2)

İndir

26.09.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:170/2016
D. No:17/2023

Esra Birkan Kutoğlu ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğeri arasında İş akdi - İş akdinin haksız feshi – İş hukukundan doğan uyuşmazlıklarda sözleşmeler Yasası uyarınca tazminata hükmedilemeyeceği 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.42 - 22/1992 İş Yasası Md.12(2)(D) 13(3) 25(1)

İndir

22.08.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:39/2016
D. No:16/2023

Yağmur Selenge ile Dr. Ahmet Rifat Uzman arasındaHile iddiası - Şahadet- Hilenin varlığını iddia eden tarafın iddiasını ispatla yükümlü olduğu - Sözlü şahadet ile yazılı şahadete verilecek değer - İstinafın kabulü Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası Md.36

İndir

06.07.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:147/2016
D. No:15/2023

Margaret Rimmer ile Coşkun Can arasında Nüfuz suistimali - Etkinliğin kötüye kullamılması kavramı - Nüfuz suistimali ve hile kavramlarının ispatı - Şahadet - Nüfuz suistimalinde ispat yükü - Parol evidence kuralı - İstinafın kısmen kabülü Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.16

İndir

16.12.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:110/2016
D. No:20/2022

Mustafa Kemal Borankan ile Tanmak Değirmen Makine İmalat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında Çek davası - çekin hileyle alındığı iddiası - iyi niyetle elinde bulunduran kavramı - çek davalarında hilenin ispatı - çekin bir anlaşmaya bağlanmasının koşulsuz ödeme aracı niteliğini ortadan kaldırmayacağı - istinafın reddi Fasıl 262 Poliçeler Yasası Md. 27 29 30

İndir

20.09.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:191/2016
D. No:13/2022

Mürüde Üstün ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasındaSınır ihtilafı - arazilere ilişkin sınır ihtilaflarında uygulanan yöntem - hudut münazaası - istinafın reddi Fasıl 224Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt Ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md.58(1) 80 81

İndir

30.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:13/2016
D. No:15/2021

Atalay Sılay ile Güvenlik Kamu Görevlileri Kooperatifi Ltd. arasındaÖzel hukuk kamu hukuku ayrımı - idari yargı adli yargı ayrımı - hizmet akdinin feshi - haksız fesihFasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası - Md.18 54 - 22/1992 İş Yasası - Md.13 - Kooperatif Şirketler Tüzüğü - Md.69(5)

İndir

02.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:72/2016
D. No:7/2021

Ali Kemal Ahiskal ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi arasındaKira sözleşmesi - kira sözleşmesinin feshi - sözleşmede baskı yetki ve nüfuz suistimali - red hand rule (maddeler arasına gizli kural yerleştirme) prensibi - Contra proferentem rule (belirsiz veya çok anlamlı sözcük içeren sözleşmelerde bu sözcüklerin sözleşmeyi yazan kişi aleyhine yorumlanması) prensibi Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası - Md. 52(1) 61 - 73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası - Md. 2 4 29 - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - 7/2000 Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası - Md. 2 5

İndir

12.03.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:145/2016
D. No:3/2021

Olga Pilli ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ve/veya Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve diğeri arasındaİş akdinin haksız feshi - süresi belirsiz hizmet akdi kavramı - süresi belirsiz hizmet akdinin feshinin yazılı ve haklı gerekçeye dayalı olması gerektiği22/1992 İş Yasası - Md. 12(3) 13(1)(3) 15 17

İndir

03.11.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:177/2016
D. No:37/2020

Çangar Motors Co. Limited ile Özay Otomotiv Servis Ekipmanları Satış ve Servisi ticari unvanıyla Hakan Meletli arasındaEşya satışı - tarife göre eşya satışı kavramı - satılan eşyanın alıcı tarafından kabulü veya reddi - emtiayı teslim ettiğini buna karşılık bedelinin kendisine ödenmediğini ispat eden satıcının kendisine düşen ispat yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağı - alıcının satılan eşyayı haklı bir gerekçeye dayanarak reddetme hakkı olduğuFasıl 267 Eşya Satış Yasası - Md. 2 15 20 42

İndir

      
12345678910


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon