Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
12.03.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:145/2016
D. No:3/2021

Olga Pilli ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ve/veya Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve diğeri arasındaİş akdinin haksız feshi - süresi belirsiz hizmet akdi kavramı - süresi belirsiz hizmet akdinin feshinin yazılı ve haklı gerekçeye dayalı olması gerektiği22/1992 İş Yasası - Md. 12(3) 13(1)(3) 15 17

İndir

03.11.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:177/2016
D. No:37/2020

Çangar Motors Co. Limited ile Özay Otomotiv Servis Ekipmanları Satış ve Servisi ticari unvanıyla Hakan Meletli arasındaEşya satışı - tarife göre eşya satışı kavramı - satılan eşyanın alıcı tarafından kabulü veya reddi - emtiayı teslim ettiğini buna karşılık bedelinin kendisine ödenmediğini ispat eden satıcının kendisine düşen ispat yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağı - alıcının satılan eşyayı haklı bir gerekçeye dayanarak reddetme hakkı olduğuFasıl 267 Eşya Satış Yasası - Md. 2 15 20 42

İndir

28.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:174/2016
D. No:29/2020

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. ile Mehmet Emin arasındaHükümlü borcun yapılandırılması - mahkeme hükmüne dönüşmemiş bulgunun tarafları bağlamayacağı29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası - Md.5(1)(2)

İndir

14.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:107/2016
D. No:27/2020

Zühtü Ferdal Cumalıgil n/d Cumalıgil n/d Cumalıgil İnş.Tic.Şti.Ltd ile Ali Tosun arasındaSözleşme ihlali - zarar ziyan ve tazminat talebiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.73

İndir

07.07.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:127-128-129/2016
D. No:20/2020

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi ile Filo Denizcilik Şirketi Limited arasındaEsasa ilişkin olgu - bir hakkın görevin veya yükümlülüğün layihada ileri sürülmesinin yanında bunların varlığını gösteren olgulara da layiha içerisinde yer verilmesi gerektiği - faturalara ilişkin tafsilatın talep takririnin ana kısmında yer almaması halinde yasal faize hükmedilmesi6/1976 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasası - Md. 5 28 - H.M.U.T E.19 n.4

İndir

12.06.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:119/2016
D. No:15/2020

KKTC Polis Örgütü Genel Müdürlüğü Polis Hizmetleri Komisyonu vasıtası ile KKTC Başsavcısı ve diğeri ile Evren İnsan ve diğerleri arasında Devletin taraf olduğu davalarda unvan - Yüksek İdare Mahkemesi kararına uyulmaması nedeniyle tazminat - Mahkeme kararlarının adli ihbar olarak kabul edilmesiKKTC Anayasası - Md.152(4)(5)(6) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 55 65

İndir

08.06.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:63/2016
D. No:12/2020

Aykut Garip ve diğeri ile Hamami Güloğlu arasındaHaksız fiil - ihmal - trafik kazası - özel ve genel zarar ziyanFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 51

İndir

28.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:191/2016
D. No:7/2020

Mürüde Üstün ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasındaİstinafta ek şahadet sunulması ve koşulları - istinafta ek şahadet sunulabilmesi için gerekli koşulların tamamının tatmin edilmesi gerektiğiH.M.U.T. E.35

İndir

28.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:90/2016
D. No:6/2020

Uğurel Mozaik Fabrikası Ltd. ile Demirezenler Makine Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi namına yetkili vekili Mihrican Yıldırım arasındaEmtia (eşya) satışı - alıcının satılan malı kabul etmesi veya kabul etmiş sayılması ve bunun koşullarıFasıl 267 Emtia Satışı Yasası - Md. 3 4 19 20 30 42 63

İndir

07.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:75/2016
D. No:2/2020

Naomi Ruth Onbaşı (Merhum Abdulla Mohamed Abdulrahman Al Khooeji Terekesi’nin Tereke İdare Memuru Sıfatıyla) ile Kıbrıs Faisal İslam Bankası Limited arasındaRes judicata - res judicata prensibinin koşullarıH.M.U.T E.27

İndir

      
12345678910


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon