Ana menuyu geç or Gec


Aşağıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarını bulabilirsiniz


     
TarihNumaraTarafKonuİlgiİndir
12.12.2017Application no. 53240/14)JOANNOU v. TÜRKİYE DAVASI--

İndir

02.09.201513320/02KYRIACOU TSIAKKOURMAS VE DİĞERLERİ--

İndir

02.05.2015Application no. 13320/02)KYRIACOU TSIAKKOURMAS AND OTHERS v. TURKEY JUDGMENT--

İndir

25.01.201136772/02ELEWA – TÜRKİYEKötü muamele – Yakalanma sebebinin uygun biçimde bildirilmemesi – Yargılamanın adil ve tarafsız yapılmaması.AİHS Madde 3,5/2,6,35(3) ve 41

İndir

01.03.201016085/90CHRISTODOULIDOU – TÜRKİYEMülkiyet hakkının kullanımından mahrum bırakma – Kötü muamele – Toplantı özgürlüğü hakkının ihlali.AİHS Madde. 3,11,41 AİHS’ne Ek . No’lu protokol’ün 1. Maddesi ile 14. maddesi

İndir

01.03.201016082/90STRATİ – TÜRKİYEMal ve mülklerden adil şekilde yararlanmaktan mahrum edilme - Konut hakkının ihlali – Ayrımcı muamele yapılması – Özgürlüğünden mahrum bırakma – Adil yargılama hakkının ihlali – Toplantı özgürlüğü hakkının ihlali – Dini inanç ve etnik köken nedeniyle ayrımcılık yapılması.AİHS Madde. 3,5,6,7,8,11,13,14,41 AİHS’ne Ek 1 Nolu Protokolün 1. Maddesi

İndir

27.10.200945388/99KALLIS VE ANDROULLA PANAYI – TÜRKİYEYaşama hakkının ihlali – Özel ve aile hayatına, konuta ve haberleşmeye saygı gösterilmesi hakkı – AİHS’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma konusunda hiçbir ayrımcılık yapılmamasının sağlanmasıAİHS Madde 2,8,14 ve 41

İndir

27.10.200927/10/2009ANDREOU – TÜRKİYEYaşam hakkının ihlali – İnsanlık dışı muamele – Özel hayatın ve aile hayatının korunması.AİHS Madde 2,3,8 ve 41

İndir

13.01.200925720/02AMER – TÜRKİYEKötü muamele – Yakalanma sebebinin uygun biçimde bildirilmemesi – Yargılamanın adil ve tarafsız yapılmamasıAİHS Madde 3,5/2,6,35 (3) ve 41

İndir

24.06.200828940/95Eleni Foku – Türkiyeİnsanlık dışı ve onur kırıcı muamele – özgürlüğünden mahrum bırakma – Etnik köken ve dini inanşları yüzünden zulme uğrama – Özel hayat ve konuta saygı gösterilmesihakkının ihlali.AİHS Madde 3,5,8,9,10,14 ve 41

İndir

      
12345


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon