Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
15.04.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:147-107/108/109/2017-2021
D. No:9/2024

Tek-Jen Finans Ltd. ile Tamar Sanel ve diğerleri arasında Karşılıksız çek – Karşılıksız çeke ilişkin ihbar yükümlülüğü – Hileli taşınmaz devri – Hileli devre ilşikin mevzuat – İstinafın kabulüFasıl 262 Poliçeler Yasası Md.48 50(2) - 4/1969 Hileli Mal Yürütmelerini Önleme(Geçici Hükümler) Yasası Md.3

İndir

26.03.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:143/2015
D. No:8/2024

Creditwest Insurance Limited n/d Creditwest Insurance Ltd. ile Axa Oyak Sigorta A.Ş n/d Axa Sigorta Anonim Şirketi arasında Rücu hakkı – Sigorta şirketinin dava hakkı – Haksız fiil tahtında aleyhine hüküm verilen sigortalının ödemediği miktar için sigorta şirketinin dava açması – İstinafın reddiFasıl 333 Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası Md.10(1)(2) - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası Md.16

İndir

15.03.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:178/2018
D. No:7/2024

Çangar Motors Ltd. ile Universal Sigorta arasında Yapılan iş bedelinin ödenmesi talebi – Şahadet – İhtilafsız olgu – Mahkemenin ihtilafsız olgu olduğuna bulgu yaptığı bir hususun başka bir ispat gerektirmediği – İstinafın kabulüFasıl 9 Şahadet Yasası

İndir

23.02.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:90/2019
D. No:6/2024

Ahmet Şenol ve diğeri ile Mehmet Şenol arasında Tazminat talebi – Tecavüz (tresspass) – Rahatsızlık (nuisance) – Örnek teşkil edici tazminat (exemplary damages) – Kamu tüzel kişilerinin yaptığı haksız fiiller – Kaza Mahkemesinin yetki alanı - Birlikte haksız fiil işleyenler (joint tortfeasor) – İstinafın kısmen kabulü KKTC Anayasası Md.36(3) - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası Md.11 46 - 51/1995 Belediyeler Yasası Md.17

İndir

23.02.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:105/2016
D. No:5/2024

Ahmet Durak ile Groupama Sigorta Anonim Şirketi arasındaSigorta poliçesinin kapsamı - sigorta poliçesinde geçen ifadelerin yorumu - yorumun sigorta mevzuatı ile paralel yapılması gerektiği - istinafın kabulüFasıl 333 Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası - Md.2 - 21/1974 Motorlu Araçlar Yol Ve Trafik Yasası - Md.2 - 9/1988 Yol Güvenliği Yasası - Md.2 5

İndir

09.02.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:144/2020
D. No:4/2024

KKTC Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile Cankut Taşkaya arasındaAra emri - ara emrinin amacı - hukuk mahkemesinin yetki alanı - YİMin yetki alanı - KIB-TEK in hangi tasarruflarının YİM yetki alanına girdiği - istinafın kabulü9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41(1)

İndir

02.02.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:17- 21/2018
D. No:3/2024

Ünsal Hasansoy n/d Ünsal Ecesoy yetkili vekili Dr. Öztürk Ünverdi vasıtasıyla ile Gökhan Ecesoy ve diğerleri arasındaİmza sahtelemesi yoluyla hisse senedi devredildiği iddiası - imzanın sahteliği araştırılırken samimi imza prosedürünün dikkate alınması gerektiği - şahadet - herhangi bir engel olmamasına rağmen davacının mahkeme huzuruna gelip şahadet vermemesi - kamu kurumlarının tasarruflarındaki belgelerin güvenliğinden sorumlu olmasıFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.36

İndir

19.01.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:7/2014
D. No:2/2024

Şendoğan Alageyik ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi arasında Sigorta Poliçesi – Zararın tazmin talebi – Sigorta poliçesinde sigorta eden ve sigortacının ispat yükümlülüğü – Sigorta poliçesinin niteliği – İstinafın kabulü Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası

İndir

04.01.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:141/2016
D. No:1/2024

Şana Ticaret ve Sanayi Ltd. Ve diğerleri ile Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. arasında Banka kredi alacağı – Yetkisiz olarak başka hesaba aktarım yapıldığı müdafaası – Şahadet – Esasa ilişkin olgular – İstinafın kısmen kabulüHMUT E.19 n.4

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon