Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
01.07.2022

Yargıtay/ceza
Numara:46-49/2022
D. No:10/2022

Meryem Özkurt ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf - seçim ve halk oylaması yasasına karşı işlenen suçlar - yasak olduğu halde yayın yapma - YSKnın uyarısına rağmen yayını durdurmama - cezalandırma prensipleri - kamu görevlisinin suç işlemesi - istinafın reddiFasıl 154 Ceza Yasası - Md.20 - 5/1976 Seçim Ve Halk Oylaması Yasası - Md.80 170 190(3)(B) - 50/1983 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası - Md. 3 4 5

İndir

08.06.2022

Yargıtay/ceza
Numara:68-69/2020
D. No:9/2022

Menteş Aziz Özermerter ile KKTC Başsavcılık arasındaAnayasaya yorum için havale - anayasaya yorum için havalede etkenlik kriterinin aranması gerektiği - ilk soruşturma (P.I) - evrak üzerinden ağır ceza mahkemesine havale - ağır ceza mahkemesine havaleye itirazKKTC Anayasası - Md.17 18(2) 139 148 149

İndir

08.06.2022

Yargıtay/ceza
Numara:16/2022
D. No:8/2022

KKTC Başsavcısı ile Christopher Browning arasındaÖlümle neticelenen trafik kazası - ölümle neticelenen trafik kazalarında mahkemelerin ceza takdirinde dikkate alması gereken hususlar - Yargıtayın cezaya müdahale edeceği durumlar - istinafın kabulü - cezanın artırılmasıFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 210(2) - 21/1974 Motorlu Araçlar Ve Yol Trafik Yasası - Md.7(1) 8 19 - 99/1974 Motorlu Araçlar Ve Yol Trafik Tüzüğü - Md.57(1)(ö)

İndir

13.04.2022

Yargıtay/ceza
Numara:5-7/2020
D. No:6/2022

Baver Çoban ile KKTC Başsavcısı arasındaCinsel tecavüz - cinsel tecavüz suçunun unsurları - şahadet - cinsel tecavüz suçlarında sanığın mağdurun rızasının varlığını ispat etme zorunluluğu - istinafın reddiFasıl 154 Ceza Yasası - Md.91(C) 143A(1)(2)(4) 144(1) 145 148 243

İndir

06.04.2022

Yargıtay/ceza
Numara:35-79/2021
D. No:4/2022

F.G ile KKTC Başsavcısı arasındaCinsel tecavüz suçu - 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüzde bulunma - iddia makamının tasarrufunda bulunan tüm tanık ifadelerinin savunmaya verilmesi talebi - müşteki küçüğün savunmanın uzman tanıkları tarafından tıbbi müdahaleden geçirilmesi talebi - adil yargılanma hakkı - küçüklerin mağdur olduğu cinsel suçlardan yargılamada mahkemenin dikkate alması gereken hususlarFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 93 94 102 106A 111 - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Md. 6 8

İndir

16.03.2022

Yargıtay/ceza
Numara:23/2019
D. No:5/2022

Yaşar Akdoğan ile KKTC Başsavcısı arasındaAdam öldürme - şahadet - tekrar tanık çağırma(recall witness)prosedürü ve mahkemenin bu konudaki yetkisi - sonradan düşünülmüş (after thought) kurgu beyanlar - mahkeme dışı yalanlar - sanığı suçu işlemeye iten(motive) nedenler - sanığı suçu işlemeye iten nedenlerin (motive) suçun unsuru olmamakla birlikte kişinin niyettiyle alakalı çevre şahadet olabileceği- hukuka aykırı delillerFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 91(c) 205(1)(3) 243 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 24 87 145 - 32/2014 Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası - Md.6 12 - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Md.6 8

İndir

25.02.2022

Yargıtay/ceza
Numara:10/2022
D. No:3/2022

Blessing Bulus Jibrin ile KKTC Başsavcısı arasındaSirkat suçu - ceza takdiri - genç suçlularda ceza takdiri - şikâyetin geri çekilmesinin ceza takdirine etkisi - cezalandırma prensipleriFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 255 262

İndir

09.02.2022

Yargıtay/ceza
Numara:84-85/2019
D. No:2/2022

Mürsel Aydın ile KKTC Başsavcısı arasındaCinsel tecavüz suçu - cinsel suçlarda şahadet - cinsel suçlarda korunan hukuki yarar - şahadet - mahkeme dışı yalanlar - sanığın ikrar niteliğindeki sözlü beyanlarıFasıl 154 Ceza Yasası - Md.143A 144(1) 145 148 152(1) 243

İndir

26.01.2022

Yargıtay/ceza
Numara:22-76/2019
D. No:1/2022

Tarık Mart ileKKTC Başsavcısı arasındaMahkûmiyet ve ceza takdiri aleyhine istinaf - cinsel tecavüz - cezalandırma prensipleri - cinsel tecavüz suçlarında kamu yararı prensibine ağırlık verilmesi gerektiği - şahadet - ifadenin gönüllü olup olmadığı - istinafın reddiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 4 143A(1)(2)(4) 144(1)(2) 145 152 231 243

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon