Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:149/2019
D. No:28/2020

Türk Bankası Ltd. ile Linda Isabel Kennedy arasındaihmal - internet üzerinden havale işleminde bankanın ihmalkar davranışı nedeniyle davacının zarara uğraması - bankaların güven kurumları olması Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.51 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.42 - H.M.U.T E.35 n.4

İndir

28.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:10/2019
D. No:31/2020

Ali Urfalı ve diğeri ile Hasan Kaya arasındaTahliye - tecavüz (tresspass) sebebiyle tahliye talebi - tecavüze ilişkin davalarda talep takririnde yer alması gerekli esaslı olgularFasıl 148 Haksız Fiilller Yasası - Md.43

İndir

07.07.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:92/2019
D. No:21/2020

Hasan Kumyalılı ve diğerleri ile Ahmet Kumyalılı arasındaHissedarlıktan çıkarma talebi - şirket ana sözleşmesindeki bazı sayfaların altındaki imzaların sahtelenmesi - hile sahtekarlık ve yanıltma yapıldığı kanıtlanmadıkça kesinleşmiş hissedar siciline müdahale edilemeyeceğiFasıl 113 Şirketler Yasası - Md. 3 4 5 15 17 27(1)

İndir

10.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:48/2017
D. No:47/2019

Dolunay Dayı ile Hasan Baflı arasında Mahkemenin huzurundaki ihtilafı dava dosyasında yer alan talepler ve bunlara ilişkin olarak sunulan şahadete bağlı olarak çözmesi gerektiği HMUT E.35 n.8

İndir

10.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:52-54/2019
D. No:49/2019

İbrahim Toprakçı ile Nihat Ekizoğlu arasındaAra emri ve koşulları - ara emirlerinde statükonun korunması gerektiği- statükonun korunmasına ilişkin temel prensipFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 45 46 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41

İndir

10.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:149/2016
D. No:50/2019

Elli Giorgalli ve diğeri ile Müteveffa Dipkarpaz Köyü sakinlerinden Stello B.Landa Harpa n/d. Stellos Lambi Harpa Terekesi Tereke İdare Memuru sıfatıyla Kyriakou Harpa vasıtasıyla ve diğeri Kira ilişkisi - ara kâr (mesne profit) için kiracı kiralayan ilişkisinin varlığının gerekmemesi - Karı koca olan kiracılara ayrı ayrı gönderilen ihbarların tümünü aynı evdeki eşin alması durumunda ihbarın geçerli kabul edildiğiKKTC Anayasası - Md.159(1)(b) - 41/1977 İskan Topraklandırma Ve Eşdeğer Mal Yasası - Md.3 4 - Fasıl 195 Vasiyetnameler ve Veraset Yasası - H.M.U.T. E.34 n.5

İndir

10.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:162/2016
D. No:48/2019

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ile Cemal Arifoğlu ve diğeri arasında Dava Yönetimi - dava yönetim sisteminin temel amacı - talimat istidası - talimat istidasında yargıcın verdiği direktiflere uyulmamasını yaptırıma bağlaması gerektiği HMUT E.1 B n.1(3)

İndir

03.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:135/2014
D. No:46/2019

T.C .Ziraat Bankası A.Ş. ile Erol Uslucan ve Diğeri arasında Senetteki imzanın borçluya ait olmadığı iddiası - hile - hileye ilişkin tafsilatın layihalarda yer alması gerektiğiHMUT E.19 n.5

İndir

03.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:84/2016
D. No:45/2019

KKTC Elektrik Kurumu ile Esentepe Belediyesi arasında.Anayasa Mahkemesine havale - istinaf ihbarnamesinin doğrudan doğruya tüm ilgili taraflara tebliğ edilmesi gerektiğiKKTC Anayasası - Md.1 6 7 8 12 17 36 136 148 - 51/1995 Belediyeler Yasası - Md.31(2)

İndir

26.11.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:130/2015
D. No:44/2019

Pembe Erhun ve diğeri ile Harun Erhun arasındaMütecavizlik (tresspass) - tahliye - ara kârın (mesne profits) mal sahibinin malın kullanımından yoksun kaldığı için uğradığı zarar olarak tanımlanması gerektiği 23/1977 Organize Sanayi Bölgeleri Yasası - Md. 22(1) 23 - HMUT E.21 n.8

İndir

      
123456


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon