Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
10.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:149/2016
D. No:50/2019

Elli Giorgalli ve diğeri ile Müteveffa Dipkarpaz Köyü sakinlerinden Stello B.Landa Harpa n/d. Stellos Lambi Harpa Terekesi Tereke İdare Memuru sıfatıyla Kyriakou Harpa vasıtasıyla ve diğeri Kira ilişkisi - ara kâr (mesne profit) için kiracı kiralayan ilişkisinin varlığının gerekmemesi - Karı koca olan kiracılara ayrı ayrı gönderilen ihbarların tümünü aynı evdeki eşin alması durumunda ihbarın geçerli kabul edildiğiKKTC Anayasası - Md.159(1)(b) - 41/1977 İskan Topraklandırma Ve Eşdeğer Mal Yasası - Md.3 4 - Fasıl 195 Vasiyetnameler ve Veraset Yasası - H.M.U.T. E.34 n.5

İndir

10.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:162/2016
D. No:48/2019

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ile Cemal Arifoğlu ve diğeri arasında Dava Yönetimi - dava yönetim sisteminin temel amacı - talimat istidası - talimat istidasında yargıcın verdiği direktiflere uyulmamasını yaptırıma bağlaması gerektiği HMUT E.1 B n.1(3)

İndir

10.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:48/2017
D. No:47/2019

Dolunay Dayı ile Hasan Baflı arasında Mahkemenin huzurundaki ihtilafı dava dosyasında yer alan talepler ve bunlara ilişkin olarak sunulan şahadete bağlı olarak çözmesi gerektiği HMUT E.35 n.8

İndir

10.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:52-54/2019
D. No:49/2019

İbrahim Toprakçı ile Nihat Ekizoğlu arasındaAra emri ve koşulları - ara emirlerinde statükonun korunması gerektiği- statükonun korunmasına ilişkin temel prensipFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 45 46 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41

İndir

03.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:84/2016
D. No:45/2019

KKTC Elektrik Kurumu ile Esentepe Belediyesi arasında.Anayasa Mahkemesine havale - istinaf ihbarnamesinin doğrudan doğruya tüm ilgili taraflara tebliğ edilmesi gerektiğiKKTC Anayasası - Md.1 6 7 8 12 17 36 136 148 - 51/1995 Belediyeler Yasası - Md.31(2)

İndir

03.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:135/2014
D. No:46/2019

T.C .Ziraat Bankası A.Ş. ile Erol Uslucan ve Diğeri arasında Senetteki imzanın borçluya ait olmadığı iddiası - hile - hileye ilişkin tafsilatın layihalarda yer alması gerektiğiHMUT E.19 n.5

İndir

26.11.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:130/2015
D. No:44/2019

Pembe Erhun ve diğeri ile Harun Erhun arasındaMütecavizlik (tresspass) - tahliye - ara kârın (mesne profits) mal sahibinin malın kullanımından yoksun kaldığı için uğradığı zarar olarak tanımlanması gerektiği 23/1977 Organize Sanayi Bölgeleri Yasası - Md. 22(1) 23 - HMUT E.21 n.8

İndir

05.11.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:86/2017
D. No:42/2019

İsmail Ozanlar ile Ahmet Cahan arasındaTrafik kazası - tazminat - özel zarar-ziyan - genel zarar-ziyan - müstakbel kazanç kaybı - çoğaltıcı rakamFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - 12/1969 1969 Hastaneleri Kontrol Yasası - Md.3 - Sağlık Kurulları Tüzüğü - Md.6(5)(C)

İndir

05.11.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:129/2012
D. No:43/2019

Uğurel Mozaik Fabrikası Ltd. ile Nurtaş Ticaret Ltd. arasındaŞahadet - fatura alacağı davası - olumlu iddiayı yapanın iddiasını ispat külfetiH.M.U.T - E.2 n.6

İndir

05.11.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:84/2017
D. No:40/2019

Hülya Akçakale n/d Hülya Demir ile Net House Bilgi İşlem Merkezi Ltd. arasındaAnayasa Mahkemesine havale - kendisine yapılmış bir havalede Anayasa Mahkemesinin kısmen incelemiş olduğu maddenin incelenmeyen kısmına ilişkin olarak tekrardan havale istemi yapılmasını engellememesi KKTC Anayasası - Md.1 7 8 10 17 46(1) 148 - 22/1992 İş Yasası - Md.13(1)

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon