Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
10.01.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:150/2019
D. No:2/2023

Hasan Kumyalılı ve diğerleri ile Kıbrıs Vakıflar Bankası Limited arasında Bankaya kredi borcu- İpotekle teminat altına alınan alacak- Kefilin sorumluluğu- 3. Şahıs prosedürü- Kefilin borçluya rücü hakkı- İstinafın reddi11/1978 Taşınmaz Mal(Devir ve İpotek) Yasası Md.44 - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.86 98 103 - HMUT E.10 n.7 12 E.35 n.5

İndir

10.01.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:135/2019
D. No:1/2023

Bülent Osman ve diğeri ile Yücem Erönen ve diğerleri arasında Zaman aşımı iddiası – Sözleşme ihlalinde zaman aşımının başlangıç tarihi- Davanın reddiFasıl 15 Zamanaşımı Yasası Md.5

İndir

28.10.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:67/2019
D. No:15/2022

Göksel Şefik ile Oktan Türe arasında Özel avukat varakası ve niteliği - Champerty prensipleri - Sözleşmelerin belirliliği - İradelerin uyuşması(ad idem olması) - Avukatlık ücretine ek olarak özel anlaşma ile elde edilecek menfaatten avukata pay verilmesi - İstinafın kabulü Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.10 13 23 24 29 - HMUT E.16 n.11

İndir

24.06.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:38/2019
D. No:7/2022

Erkman International Co. Ltd ile Salahi Ulubay Neriman M. Yağcıoğlunun n/d Neriman Kıvanç Rızanın yetkili vekili sıfatıyla arasındaTaşınmaz mala tecavüz(tresspass) - taşınmaz mala tecavüzün sonlanması - mesne profit kavramı - mesne profit ödemesinin başlayacağı tarih - geçit hakkı - geçit hakkının niteliği - istinafın reddi Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt Ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md.11A 58(3)(4) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.42(2) - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.43

İndir

03.06.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:99/2019
D. No:5/2022

Ali Hakkı Derman n/d Ali Somuncu ve diğeri ile Nermin Somuncu ve diğerleri arasındaTalimat istidası - talimat duruşmasından sonra belge sunulması talebi - talimat duruşmasından sonra belge sunulmasına izin verilmesinin koşulları - dava yönetimi - yaptırımın kaldırılması talebiH.M.U.T. E.1(B) n.(1)(7) E.30 n.6

İndir

09.05.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:60/2019
D. No:4/2022

Kadriye Barbaros Karahan n/d Kadriye Barbaros ile Merhum Gani Esensoy Terekesi Sınırlı Tereke İdare Memuru Ali Buyuklu vasıtasıyla arasında Ara emri - ara emri verilmesinin koşulları - istinaf dosyalandıktan sonra fakat neticelenmeden önce taraflardan birinin ölümü - şahadet - alt mahkemenin tanıkları ve şahadetlerini dinlerken Yargıtaya göre daha avantajlı oldukları - istinafın reddi9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.4 9

İndir

02.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:68/2019
D. No:8/2021

David John George Harris ve diğeri ile Asya Orhon arasındaMahkeme nizamatı - nizamatı oluşturan beyanın yorumu - yazılı bir metnin yorumlanmasının gayesinin yazılı metindeki haliyle yazanın niyetini ortaya çıkarmak olduğuFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.43

İndir

28.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:10/2019
D. No:31/2020

Ali Urfalı ve diğeri ile Hasan Kaya arasındaTahliye - tecavüz (tresspass) sebebiyle tahliye talebi - tecavüze ilişkin davalarda talep takririnde yer alması gerekli esaslı olgularFasıl 148 Haksız Fiilller Yasası - Md.43

İndir

28.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:149/2019
D. No:28/2020

Türk Bankası Ltd. ile Linda Isabel Kennedy arasındaihmal - internet üzerinden havale işleminde bankanın ihmalkar davranışı nedeniyle davacının zarara uğraması - bankaların güven kurumları olması Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.51 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.42 - H.M.U.T E.35 n.4

İndir

07.07.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:92/2019
D. No:21/2020

Hasan Kumyalılı ve diğerleri ile Ahmet Kumyalılı arasındaHissedarlıktan çıkarma talebi - şirket ana sözleşmesindeki bazı sayfaların altındaki imzaların sahtelenmesi - hile sahtekarlık ve yanıltma yapıldığı kanıtlanmadıkça kesinleşmiş hissedar siciline müdahale edilemeyeceğiFasıl 113 Şirketler Yasası - Md. 3 4 5 15 17 27(1)

İndir

      
123456


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon