Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
03.11.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:178/2015
D. No:36/2020

Hüseyin Pendakomolu Terekesinin Tereke İdare Memurları Sıfatıyla Zihni Pendakomolu Ahmet Pendakomolu Şevket Köksal ile Emine Eğer ve diğeri arasında Satış sözleşmesi - yasaya aykırı sözleşmeler - yasayla yasaklanmış ve kamuya zarar verici nitelikteki bir sözleşmenin geçersiz olduğu - terekeye ait olmayıp müteveffanın direktör olduğu şirkete ait mallarda müteveffanın hak iddia edemeyeceğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 23 24 65 - Fasıl 195 Vasiyetnameler ve Veraset Yasası - Md.2 - Fasıl 189 Tereke İdare Yasası - Md.34(1) - 50/2000 Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası - Md.12(4) 24

İndir

03.11.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:72/2015
D. No:35/2020

Korhan Özada ile Zirve Sigorta Ltd. arasındaSigorta davası - üçüncü şahıs sigorta poliçesi - sigorta şirketinin herhangi bir itirazda bulunmaksızın müşterisini ödediği kazada poliçeye dayanarak üçüncü şahsı ödemekten kaçınamayacağıFasıl 333 Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası

İndir

15.10.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:67/2015
D. No:32/2020

Harun Yıldızer ile Cuma Duyar arasındaSözlü anlaşma tahtında borç verme - Borç için ödeme zamanı tespit edilemediğinde borcun makul bir süre içinde ödenmesi gerektiği - Bazı borç veya zarar-ziyan davalarında mahkemenin hak olmasa bile faiz ödenmesi hususunda takdir yetkisi olduğu 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.42(1)(3) - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.46

İndir

12.06.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:189/2015
D. No:18/2020

Osman Berkel ve diğeri ile Abdullah Osman arasındaSatış sözleşmesi - hile - gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suretiyle hile yapılmasıFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 17 19(1)(4)

İndir

08.06.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:176/2015
D. No:13/2020

New City Oto Galeri Ltd. ile Metin Bayram arasındaEşya satış sözleşmesi - eşya satış sözleşmesinde esasa ilişkin olgular - eşyanın gerçek sahibi olmayan kişi tarafından satılması Fasıl 267 Emtia Satışı Yasası - Md. 27 - HMUT E.19 n.4 6

İndir

08.06.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:68/2015
D. No:16/2020

Vodafone Mobile Operations Limited. ile Fatma Abu Elhawa n/d Fatmeh İbrahim Ali Avigat arasındavekalet -zımni vekalet - vekilin yetki dışı olarak yaptığı işlemin sonradan onaylanmasıFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 147 148 156 157

İndir

24.02.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:202/2015
D. No:9/2020

Bulut İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şirketi ile Fırat Ortaç arasında Vekaletname - vekilin sorumluluğu - emlakçının komisyon alma hakkı38/2007 Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası - Md.14 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 40 - HMUT E.2 n.1

İndir

16.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:52-63/2015
D. No:4/2020

Turgut Küçük ile Merhume Zeliş Balıkçıoğlu Terekesi Tereke İdare Memuru sıfatıyla Behiç Balıkçıoğlu ve Ramadan Binatlıoğlu ve diğerleri arasında Davalıların ihmali nedeniyle hastanın ameliyatta vefat etmesi - özel tazminat - genel tazminat - uzman tanıkların şahadetinin değerlendirilmesi - bolam prensibi - çoğaltıcı rakamın belirlenmesiFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 51 (1)(b)(2)(e)

İndir

07.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:193/2015
D. No:1/2020

Mahmut Bora ile Ali Genç arasındaŞahadet - çekin karşılığının taşınmaz mal devredilerek ödendiği iddiası---

İndir

07.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:133/2015
D. No:14/2020

Naim Turgut ile Dolun Üstüner arasındaKarşılıksız çek - gerçek hamil (holder in due course) ile elinde bulunduran kişi (holder) ayrımı - poliçenin kusuruyla birlikte devralınabileceğiFasıl 262 Poliçeler Yasası - Md. 2 29 36 38

İndir

      
12345678910...


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon