Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
24.02.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:202/2015
D. No:9/2020

Bulut İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şirketi ile Fırat Ortaç arasında Vekaletname - vekilin sorumluluğu - emlakçının komisyon alma hakkı38/2007 Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası - Md.14 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 40 - HMUT E.2 n.1

İndir

16.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:52-63/2015
D. No:4/2020

Turgut Küçük ile Merhume Zeliş Balıkçıoğlu Terekesi Tereke İdare Memuru sıfatıyla Behiç Balıkçıoğlu ve Ramadan Binatlıoğlu ve diğerleri arasında Davalıların ihmali nedeniyle hastanın ameliyatta vefat etmesi - özel tazminat - genel tazminat - uzman tanıkların şahadetinin değerlendirilmesi - bolam prensibi - çoğaltıcı rakamın belirlenmesiFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 51 (1)(b)(2)(e)

İndir

07.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:193/2015
D. No:1/2020

Mahmut Bora ile Ali Genç arasındaŞahadet - çekin karşılığının taşınmaz mal devredilerek ödendiği iddiası---

İndir

26.11.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:130/2015
D. No:44/2019

Pembe Erhun ve diğeri ile Harun Erhun arasındaMütecavizlik (tresspass) - tahliye - ara kârın (mesne profits) mal sahibinin malın kullanımından yoksun kaldığı için uğradığı zarar olarak tanımlanması gerektiği 23/1977 Organize Sanayi Bölgeleri Yasası - Md. 22(1) 23 - HMUT E.21 n.8

İndir

22.10.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:1/2015
D. No:36/2019

Ünsal Ecesoy n/d Ünsal Hasansoy yetkili vekili Dr. Öztürk Ünverdi vasıtasıyle ile Inter Gaz Ltd. arasında Mersum borç senedi ile adi borç senedi farkı - zamanaşımı - itiraza ekli yemin varakasında ileri sürülen iddiaların hukuki olması durumunda hukuki durumu kanıtlamak için ayrıca tanık gerekmemesiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.78 - HMUT E.1(B) n.3 E.48 n.4

İndir

28.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:152 -156/2015
D. No:28/2019

Wendy Joyce Smith ile Egemen Debreli arasındaSözleşme ihlaline dayanan davalarda esasa ilişkin olgular - davada tarafların eksik bırakılmasının sözleşmeye dayanan davalarda hukuki ilişkinin doğru sunulduğu durumlarda telafi edilebilecek bir durum olmasıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md.5 - H.M.U.T. E.2 n.1 E.10 n.9

İndir

28.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:160/2015
D. No:30/2019

Özkan Kırkalı ile Hasan Hacışevki ve diğeri arasındaSözleşmenin aynen ifası - substancial performance prensibi - tazminat talebiFasıl 232 Arazi Satışı (Aynen İfa) Yasası- Md.2

İndir

19.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:127/2015
D. No:16/2019

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Hasan Özsabancı arasındaMahkeme prosedürlerinin kötüye kullanılması (abuse of court process)29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası - Md.4(1)

İndir

19.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:38/2015
D. No:9/2019

Alemdar Elektronik Ltd. ve diğeri ile Tüjen Arhun yetkili vekili Tekin Arhun vasıtasıyla arasındaYasal kiracılık ilişkisi - vekilin fesih ihbarı verip vermemesi - kira sözleşmesinin feshinden sonra ödenecek kullanım kaybı miktarı - sözleşmelerin şahsiliği prensibinin istisnası - kira sözleşmelerinde kefilin sorumluluğu - istinaf sebeplerinin gerekçeli olması gerektiği Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.84 86 - 17/1981 Kira (Denetim) Yasası - Md.2 - HMUT E.25 n.1 E.35 n.4

İndir

08.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:196-197/2015
D. No:6/2019

Kansu Ercantan ile Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu ve diğeri arasındaBankanın zarara uğratılması - bankanın zarara uğratılması halinde sorumluluk - layihalarda esasa ilişkin olgular39/2001 KKTC Bankalar Yasası - Md.6(2) 15(3) 23(3)(A) (6) 25 29 30 31 37(1)(2)(3) 39 - Fasıl 9 Şahadet Yasası - Md.5(1) 5A 5B - 32/2009 Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yasası-Md.3-Fasıl 113 Şirketler Yasası -Md. 53(1)(A) 62

İndir

      
12345678910


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon