Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
22.03.2023

YİM
Numara:102-106/2017
D. No:9/2023

Terminal Yapı ve Ticaret Anonim Şirketi ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı arasında Meşru Menfaat - Meşru menfaatin güncelliği - Derneklerin dava ehliyeti - Özel izin için konan istisnai kurallara sıkı şekilde uyulmamasının esasa ilişkin sakatlığa yol açacağı - İşlemin iptali KKTC Anayasası Md.152(2) - 18/1998 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yasası Md.4(1) - 19/1998 Yapı İnşaattı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası Md.2 4 15(1) 19(1)(2)

İndir

17.03.2023

YİM
Numara:62/2019
D. No:7/2023

Güner Konedralı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve diğeri arasında Profesör atanma talebinin reddi – Meşru menfaat – Meşru menfaatin yasal ve/veya hukuksal bir durumdan kaynaklanması gereği – Davanın reddi60/2000 Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası Md.2 21(1)(A)(C) 22 79 80 - Atatürk Öğretmen Akademisi Yükselme ve Ünvan Tüzüğü Md.5 7 8 12 13

İndir

01.03.2023

YİM
Numara:85/2022
D. No:4/2023

Olympos Construction Ltd. ile KKTC Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Ara emri - YİM’de ara emri verilmesinin koşulları - İhaleye katılmaktan yasaklanma kararı27/2013 İyi İdare Yasası - 20/2016 Kamu İhale Yasası Md.13(2)(G)(3) - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Md.11

İndir

28.02.2023

YİM
Numara:128/2019
D. No:5/2023

Andrew Chattalas ile KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu arasında Anayasaya havale - Anayasaya havalenin koşulları - Anayasa Mahkemesinin o konuda daha önce karar vermesinden ne anlaşılması gerektiği - Şirket hissedarının Taşınmaz Mal Komisyonundan talepte bulunmasıKKTC Anayasası Md.1 8 17(2) 36 148 - 67/2005 Anayasanın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası Md.2 6(2)(4) 22 - 2006 Taşınmaz Mal Komisyonu Tüzüğü Md.2

İndir

21.02.2023

YİM
Numara:84/2015
D. No:6/2023

Emine Ali Bey n/d Emine Songüz ve diğeri ile İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasında Puanların iadesi talebi - İptal davalarında iptali talep edilen veya işlemin açıkça ve spesifik olarak belirtilmesi gerektiğiAnayasa Md.152

İndir

31.01.2023

YİM
Numara:218/2018
D. No:3/2023

Önder Akser ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ve diğeri arasında Sözleşmenin feshinin iptali istemi - 75 günlük hak düşürücü süre - İdari işlemin yoklukla sakat olduğu iddiası - İdari işlemde yokluğun koşulları - Davanın reddiKKTC Anayasası Md.152(3) - 18/1986 Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası Md.3 4(1) 5(1) 7

İndir

30.01.2023

YİM
Numara:93/2018
D. No:2/2023

Halide Özerin ile KKTC Şehir Planlama Dairesi vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı arasında Geri alınan işlemlerin iptali talebi- İdarenin işlemlerini geri alması- Açık hukuka aykırılık halinde idarenin işlemi geri alması- Birel işlemden etkilenecek olan kişiye dinlenilme hakkı tanınması- Davanın reddi27/2013 İyi İdare Yasası Md.18

İndir

26.01.2023

YİM
Numara:56-19-22/2020
D. No:1/2023

Ergül Kızılokgil ile Yüksek Savcılar Kurulu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Başsavcı ve Başsavcı yardımcısı atamalarının iptali istemi- Meşru menfaat- Meşru menfaatin hem dava açıldığı tarihte hem de duruşmanın devam ettiği tarihte var olması gerektiği KKTC Anayasası Md.152

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon