Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
13.09.2021

YİM
Numara:276/2018
D. No:11/2021

Louiza Zembyla ve diğeri ile Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla KKTC arasındaYüksek İdare Mahkemesi(YİM)nin tek yargıçlı ve üç yargıçlı olarak oturum yapma yetkisi - Taşınmaz Mal Komisyonu kararlarına karşı açılan davaların üç yargıçlı olarak oturum yapan YİM yetkisinde olduğu KKTC Anayasası - Md.143(4) 152 - Anayasanın 159 uncu Maddesinin(1)inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini Takası Ve İadesi Yasası - Md.1 3 9 11 - 60/1990 Yüksek İdare Mahkemesi Yasası-Md.2 3

İndir

08.09.2021

YİM
Numara:79/2021
D. No:10/2021

SIDEREAL LINES LİMİTED ile Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaAra emri - YİMde ara emri verilmesinin koşulları - Bakanlar Kurulu kararına istinaden alınan yönetim kurulu kararının yürürlüğünün durdurulması istemi9/1976 Mahkemeler Yasası-Md.41 - 20/2016 Kamu İhale Yasası -Md.22 - 3/2017 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma (Onay) Yasası

İndir

18.06.2021

YİM
Numara:80/2018
D. No:9/2021

Santa Claus Peace Village LTD. ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasındaİdarenin kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi - idarenin taraf olduğu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar - idari sözleşmelerde yetkili yargı yerinin belirlenmesi19/2003 Alçak Orman Arazilerinin Devri Ve İcarı Yasası - Md. 10 (14)(17)

İndir

21.05.2021

YİM
Numara:140/2016
D. No:8/2021

University of North Cyprus Ltd. ile Yüksek Öğrenim Planlama Denetleme ve Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) arasında Anayasaya havale - anayasaya havalenin koşulları - havale talebi yapıldığı zaman yürürlükte olmayan yasa maddesine ilişkin havale yapılıp yapılamayacağıKKTC Anayasası - Md.1 8 148 - 65/2005 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası - Md. 14 41 42 43

İndir

21.05.2021

YİM
Numara:263/2016
D. No:7/2021

Eray Manik ile K.K.T.C Bakanlar Kurulu vasıtası ile K.K.T.C ve diğerleri arasındaKamulaştırma - kamulaştırma ilke ve prensipleri - kamulaştırma ihbarında kayıtlı mal sahibinin adı ve kamulaştırılmak istenen malın koçan numarasının yazmasının zorunlu olmadığıKKTC Anayasası - Md. 41 - 15/1962 Zorla Mal İktisabı Yasası - Md. 3 4 6 - 17/2008 İstanbul Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolü (Onay) Yasası -

İndir

21.05.2021

YİM
Numara:51/2019
D. No:6/2021

Hüseyin Tütüncü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasında İmar izni - idari işlem bilgi verici işlem ayrımı - yaptırım tehdidi içeren uyarıcı işlemler - kişiyi belirli bir yönde davranmaya zorlayan işlemler55/1989 İmar Yasası-

İndir

07.05.2021

YİM
Numara:254/2016
D. No:5/2021

Filiz Aydın ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtası ile KKTC ve diğeri arasındaÖğretmen ataması - meşru menfaat - meşru menfaatin varlığı - idari işlemlerde hukuka uygunluk karinesi - idari işlemin dayandığı başka bir idari işlemin varlığı halinde dayanak idari işlemin de dava edilmesi gerektiği25/1985 Öğretmenler Yasası -Md. 16

İndir

07.05.2021

YİM
Numara:285/2016
D. No:4/2021

Selçuk Genç ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaÖğretmenlik münhalinin iptali - yetki - münhali iptal etme yetkisinin kimde olduğu - davanın reddi25/1985 Öğretmenler Yasası - Md.10

İndir

14.04.2021

YİM
Numara:7/2021
D. No:3/2021

Wendy Lorainne Hough ile KKTC İçişleri Bakanlığı vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasındaAra emri - YİMde ara emri verilmesinin koşulları - sınır dışı edilme kararının yürütmesinin durdurulması talebi - istidanın reddiFasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası - Md.14(1) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41

İndir

22.01.2021

YİM
Numara:99/2017
D. No:1/2021

Olgun Amcaoğlu Ali Hacı Hasan Kanlı Terekesi’nin Tereke İdare Memuru sıfatıyla ve diğeri ile Gönyeli Belediyesi ve/veya Belediye Başkanı ve/veya Belediye Meclisi ve/veya Meclis Üyeleri ve/veya Gönyeli şehri hemşerileri arasında İdari işlemin dayandığı bir başka idari işlemin varlığı halinde dayanak idari işlemin dava edilmesi gerektiği - dayanak idari işlemin yoklukla sakat olmasının sonucu değiştirmemesi - davanın reddi Fasıl 170 Elektrik Yasası - Md. 3 16 - Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası - Md. 3 9

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon