Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
08.06.2022

YİM
Numara:140/2021
D. No:17/2022

Şehir Plancıları Odası ile Turizm ve Çevre Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaYİMde ara emri ve koşulları - Emirnamelerin niteliği tartışması - YİMin yetkisi55/1989 İmar Yasası - Md.2 7 8 38 - 21/2005 Kıbrıs Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Yasası - Md.32 - 47/1988 Şehir Planlama Dairesi(Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları) Yasası -

İndir

26.01.2022

YİM
Numara:75/2021
D. No:4/2022

Seda Okgül ile Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasındaAra emri - YİMde ara emri verilmesinin koşulları - karar veya işlemin kısmi ilgası ile tam ilgası arasındaki fark - yasanın verdiği yetkinin aşıldığı iddiası - tüzük dışındaki düzenleyici işlemlerin dava edilebilir nitelikte olması42/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası - Md. 36 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.19

İndir

17.01.2022

YİM
Numara:142/2021
D. No:3/2022

Özgün Livaneli ile Merkezi Cezaevi Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasındaAra emri - YİMde ara emri verilmesinin koşulları - şartlı tahliye süresi içerisinde suç işleyen mahkûmun şartlı tahliyesinin iptaliFasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası - Md.4 10 - 28/2016 Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası - Md.5(1)(4) - 9/1976 Yasası - Md.41 - Şartlı Tahliye Tüzüğü - Md.7(1)(2)

İndir

06.01.2022

YİM
Numara:12/2021
D. No:1/2022

Yusuf Sadrazam ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasındaAra emri - YİMde ara emri verilmesinin koşulları - ara emrinde telafisi imkânsız zarar kriteriKKTC Anayasası - Md. 152 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.16

İndir

30.12.2021

YİM
Numara:148/2021
D. No:19/2021

Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd. ile Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasındaAra emri - YİMde ara emri verilmesinin koşulları - idarenin icrai olmayan işlemleri - henüz gerçekleşmemiş hukuk aleminde sonuç doğurmamış kararlarKKTC Anayasası - Md.1 152 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41 - 31/2009 Şans Oyunları Yasası - Md.10

İndir

30.11.2021

YİM
Numara:49/2021
D. No:18/2021

Yener Ersoy ile Şehir Planlama Dairesi vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasındaAra emri - YİMde ara emri verilmesinin koşulları - planlama onayı ve inşaat izninin ve bunlara bağlı işlemlerin durdurulması istemi - istidanın reddi9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 55/1989 İmar Yasası

İndir

04.11.2021

YİM
Numara:118/2019
D. No:17/2021

Müslüm Yüğlük ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Örgütü vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğeri arasında Meslekten çıkarma - kamu yararı gereği meslekten çıkarma işlemi - idari işlemin unsurlarında sakatlık - Polis Hizmetleri Komisyonunun kamu yararı gereği meslekten çıkarma işleminin disiplin yargılaması değil ayrı bir idari işlem olduğu KKTC Anayasası - Md. 19 23 32 36 48 49 - 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası - Md.8 (12) 12 71 107(4) 115(4) - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 7 16 17(1)

İndir

02.11.2021

YİM
Numara:254/2016
D. No:16/2021

Filiz Aydın ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtası ile KKTC ve diğeri arasındaÖğretmen münhali - Anayasaya havale - anayasaya havalede etkenlik unsuru KKTC Anayasası - Md. 148 - 25/1985 Öğretmenler Yasası - Md.16(2)

İndir

26.10.2021

YİM
Numara:33/2019
D. No:15/2021

Halil İbrahim Berkut ile İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Başkanı İskele Belediyesi Başkan Vekili İskele Belediyesi Meclis Üyeleri İskele Belediyesi Hemşehrileri arasında Meşru menfaat - hazırlık işlemi - mevzuata aykırı olarak verilen inşaat ruhsatının iptali talebi - işlemin iptaliFasıl 96 Yollar Ve Binalar Düzenleme Yasası - 55/1989 İmar Yasası - Gazimağusa Kıyı Bildirisi

İndir

26.10.2021

YİM
Numara:137/2017
D. No:14/2021

Selim Cangil Terekesinin Tereke İdare Memuru Serpil Cangil ve Şebnem Cangil ve diğeri ile KKTC İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğerleri arasında İdari davalarda hak düşürücü süre - hak düşürücü sürenin başlangıcı - yokluk iddiası - T cetveline sehven yazılmış kaydın silinmesi41/1977 İskan Topraklandırma Ve Eşdeğer Mal Yasası - Md.69

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon