Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
30.12.2021

YİM
Numara:148/2021
D. No:19/2021

Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd. ile Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasındaAra emri - YİMde ara emri verilmesinin koşulları - idarenin icrai olmayan işlemleri - henüz gerçekleşmemiş hukuk aleminde sonuç doğurmamış kararlarKKTC Anayasası - Md.1 152 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41 - 31/2009 Şans Oyunları Yasası - Md.10

İndir

30.11.2021

YİM
Numara:49/2021
D. No:18/2021

Yener Ersoy ile Şehir Planlama Dairesi vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasındaAra emri - YİMde ara emri verilmesinin koşulları - planlama onayı ve inşaat izninin ve bunlara bağlı işlemlerin durdurulması istemi - istidanın reddi9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 55/1989 İmar Yasası

İndir

04.11.2021

YİM
Numara:118/2019
D. No:17/2021

Müslüm Yüğlük ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Örgütü vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğeri arasında Meslekten çıkarma - kamu yararı gereği meslekten çıkarma işlemi - idari işlemin unsurlarında sakatlık - Polis Hizmetleri Komisyonunun kamu yararı gereği meslekten çıkarma işleminin disiplin yargılaması değil ayrı bir idari işlem olduğu KKTC Anayasası - Md. 19 23 32 36 48 49 - 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası - Md.8 (12) 12 71 107(4) 115(4) - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 7 16 17(1)

İndir

02.11.2021

YİM
Numara:254/2016
D. No:16/2021

Filiz Aydın ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtası ile KKTC ve diğeri arasındaÖğretmen münhali - Anayasaya havale - anayasaya havalede etkenlik unsuru KKTC Anayasası - Md. 148 - 25/1985 Öğretmenler Yasası - Md.16(2)

İndir

26.10.2021

YİM
Numara:137/2017
D. No:14/2021

Selim Cangil Terekesinin Tereke İdare Memuru Serpil Cangil ve Şebnem Cangil ve diğeri ile KKTC İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğerleri arasında İdari davalarda hak düşürücü süre - hak düşürücü sürenin başlangıcı - yokluk iddiası - T cetveline sehven yazılmış kaydın silinmesi41/1977 İskan Topraklandırma Ve Eşdeğer Mal Yasası - Md.69

İndir

26.10.2021

YİM
Numara:33/2019
D. No:15/2021

Halil İbrahim Berkut ile İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Başkanı İskele Belediyesi Başkan Vekili İskele Belediyesi Meclis Üyeleri İskele Belediyesi Hemşehrileri arasında Meşru menfaat - hazırlık işlemi - mevzuata aykırı olarak verilen inşaat ruhsatının iptali talebi - işlemin iptaliFasıl 96 Yollar Ve Binalar Düzenleme Yasası - 55/1989 İmar Yasası - Gazimağusa Kıyı Bildirisi

İndir

22.10.2021

YİM
Numara:153/2019
D. No:13/2021

Ayşe Çebi ile Dipkarpaz Belediyesi veya n/d Dipkarpaz Belediyesi Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Belediye Meclis Üyeleri ve Dipkarpaz Şehri Hemşehrileri arasında İdari ihmal - idari ihmal tanımı ve meydana gelme koşulları - lise mezuniyeti gerektiren hizmet sınıfında görev yapıp sonradan lisans diploması alan personele kademe ilerlemesi verilmemesiKKTC Anayasası - Md.76(1) - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.15 - 65/2007 Belediye Personel Yasası - Md.50 - 65/2005 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Yasası - Md.2

İndir

08.10.2021

YİM
Numara:189/2011
D. No:12/2021

Hasan İsaoğulları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü Boğaz Girne vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğeri arasında Meslekten ihraç - lehte kanun ilkesi - disiplin kovuşturması - ehliyetsizlik51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev Ve Yetkileri) Yasası - Md. 63(4) 71(1)(2) - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 107 297 305 337 339 - Sivil Hizmet Görevlileri Tüzüğü - Md.6(1)(e)

İndir

13.09.2021

YİM
Numara:276/2018
D. No:11/2021

Louiza Zembyla ve diğeri ile Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla KKTC arasındaYüksek İdare Mahkemesi(YİM)nin tek yargıçlı ve üç yargıçlı olarak oturum yapma yetkisi - Taşınmaz Mal Komisyonu kararlarına karşı açılan davaların üç yargıçlı olarak oturum yapan YİM yetkisinde olduğu KKTC Anayasası - Md.143(4) 152 - Anayasanın 159 uncu Maddesinin(1)inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini Takası Ve İadesi Yasası - Md.1 3 9 11 - 60/1990 Yüksek İdare Mahkemesi Yasası-Md.2 3

İndir

08.09.2021

YİM
Numara:79/2021
D. No:10/2021

SIDEREAL LINES LİMİTED ile Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaAra emri - YİMde ara emri verilmesinin koşulları - Bakanlar Kurulu kararına istinaden alınan yönetim kurulu kararının yürürlüğünün durdurulması istemi9/1976 Mahkemeler Yasası-Md.41 - 20/2016 Kamu İhale Yasası -Md.22 - 3/2017 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma (Onay) Yasası

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon