Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
11.12.2020

YİM
Numara:46/2020
D. No:23/2020

Lefkoşa Türk Belediyesi Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Başkan Vekili Belediye Meclis Üyeleri ve Lefkoşa Şehri Türk Hemşehrileri ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi arasında YİM de ara emri ve koşulları - YİM de yargıcın tek taraflı olarak geçici emir verme yetkisi olmakla birlikte bu şekilde emir vermeyi uygun bulmayıp karşı tarafa tebliğine de olanak sağlamak amacıyla kısa bir tehir de verebileceği KKTC Anayasası - Md. 152 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41 - 73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası) - 20/2016 Kamu İhale Yasası - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md.11

İndir

10.12.2020

YİM
Numara:34/2020
D. No:22/2020

Bekir Abatay ile KKTC Polis Genel Müdürlüğü Polis Hizmetleri Komisyonu vasıtası ile KKTC arasındaPolis terfi sınavı - Polis Hizmetleri Komisyonunun oluşumu - YİM de ara emri - YİM de ara emri verilmesinin koşulları - yasaya açık aykırılık bulunması halinde ara emri verilmesinin koşullarından olan telafisi imkansız zarar veya eski duruma dönüşün güç olması koşulunun aranmaması51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri ) Yasası - Md.2 12 67A 68 73 145 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md.11 - Polis Örgütü Sınav Tüzüğü - Md.2 5 7 14 16 17 19

İndir

30.11.2020

YİM
Numara:71/2017
D. No:21/2020

Nevzat Özkunt ile Türkiye İş Bankası A.Ş ve diğeri arasındaİdari işlem özel hukuk işlemi ayrımı - emeklilik talebi - hizmetlerin birleştirilmesi talebi - davanın reddiKKTC Anayasası - Md. 152 - 30/1996 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası - Md. 2 3 4 - 16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası - Md. 3 11 95 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 2

İndir

16.10.2020

YİM
Numara:177/2018
D. No:20/2020

Ahmet Usta ile KKTC İçişleri Bakanlığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasındaVatandaşlık iptali- İdare Hukukunda Yokluk(nullity) - Yok hükmünde işlemler- Vatandaşlık idari işleminin niteliği- Kazandırıcı işlem kavramı 25/1993 Yurttaşlık Yasası- Md.8 9(1)(B)(C) 12 16 - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.18 - Yurttaşlık Tüzüğü Md.10 (AE 329/1993)

İndir

09.10.2020

YİM
Numara:91/2019
D. No:19/2020

Salih Saadetoğlu ile KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Anayasa Mahkemesine havale - Anayasa Mahkemesine havale koşulları - Havalenin uyuşmazlığın çözümünde etken olması koşulu KKTC Anayasası 1 7 8 148 - 16/1976 Kıbrıs Türk Sigortalar Yasası Md.69(1)(A)(6) 113(1)(B)

İndir

02.10.2020

YİM
Numara:118/2020
D. No:18/2020

Kıbrıs Kapital Auto Trading Limited ile Antrepolar Gümrük Şube Amirliği vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasında YİMde ara emri- YİMde ara emri verilmesinin koşulları- Parasal kayıpların telafisi imkansız zarar doğurmaması- İdarenin işlemleri- İdari işlem bilgi verici işlem ayrımı9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41- 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Md.11

İndir

21.09.2020

YİM
Numara:119-130/2015
D. No:17/2020

Alsancak Belediyesi Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Belediye Meclis Üyeleri ve Alsancak Hemşehrileri ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyle KKTC Başsavcısı ve diğerleri arasında Meşru menfaat - çevrenin kültürel ve tarihi değerlerin korunması ve imar uygulamaları gibi konularda meşru menfaatin geniş yorumlanması gerektiği - karma idari işlemler - hazırlık işlemleri - cumhuriyet meclisinin idari işlemleriKKTC Anayasası - Md. 38 119 159(1)(a)(b)(c)(2) - 51/1995 Belediyeler Yasası - Md. 15 16 - 63/1993 Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme )Yasası - 26/1993 Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası - Md. 18 19 20 24

İndir

10.09.2020

YİM
Numara:170/2016
D. No:16/2020

ARNET Limited ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve/veya Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Belediye Meclis Üyeleri ve Lefkoşa Şehri Hemşehrileri arasında Emlak vergisinin iptal edilmesi talebi - faturanın vergi tarh ve tahakkukunun tebliği niteliğinde olduğu - 75 günlük sürenin hesaplanmasında idarenin işlemine ilişkin gönderilen yazılara vereceği cevabın süresinin dikkate alınması27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 21 - 50/1995 Taşınmaz Mal Vergisi Yasası - Md.2 8(1)(B)

İndir

01.09.2020

YİM
Numara:54/2018
D. No:15/2020

Osman Yaşar Kanioğulları ile Sosyal Sigortalar Dairesi vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaGeriye dönük sigortalı sayılma talebi - idarenin idari bir karar verdiği durumda idari ihmalden bahsedilemeyeceği16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası - Md. 4 5 6 8 10 - 1977 Sosyal Sigortalar (Sigorta İşlemleri) Yönetmeliği - Md. 20 22 24

İndir

25.08.2020

YİM
Numara:145/2019
D. No:14/2020

Mondial Private Bank (IBU) Limited ile KKTC Merkez Bankası arasındaAra emri - ara emrinin koşulları - yasaların verdiği bir hakka dayanmayıp çözümü idarenin takdir yetkisine dayanan bir işlemde idarenin mahkeme kararıyla takdir yetkisini kullanmaya zorlanamayacağı41/2008 Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası - Md.12 15 18 19 22 23 27 28 - 41/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasası - Md.5 29 - Uluslararası Bankacılık Birimleri Tebliği - Md. 18 19 20 21

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon