Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
13.03.2020

YİM
Numara:1/2020
D. No:7/2020

Longson (EU) Enterprises Ltd ile Gazi Mağusa Kaymakamlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı arasındaYİM de ara emri verilmesinin koşullarıFasıl 351 Kuyular Yasası - Md.3 - 22/2016 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Temini ve Yönetimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası - Md.4 8

İndir

20.02.2020

YİM
Numara:4/2018
D. No:6/2020

Abdurrahman Şeref ile KKTC Barolar Birliği ve diğeri arasındaAnayasa Mahkemesine havale - havalenin koşullarıKKTC Anayasası -Md.148 - Fasıl 2 Avukatlar Yasası - Md.17 - 1981 Avukatlar (İcra-i Meslek ve Etiket) Tüzüğü - Md. 3 4

İndir

18.02.2020

YİM
Numara:34/2018
D. No:5/2020

Canan Sezenler ile Maliye Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı arasındaGeçici personel statüsüyle yapılan hizmetlerin emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılmasının koşulları - kamu alacağının tanımı48/1977 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası - Md. 2 3 - 58/2017 İndirimli Tahsilata İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası - Md. 3 4 - 26/1977 Emeklilik Yasası - Md. 39(6)

İndir

31.01.2020

YİM
Numara:3/2020
D. No:4/2020

Fikri Yücelgazi ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı arasındaYüksek İdare Mahkemesinde ara emrinin koşulları - bedelli askerlik görevini yerine getirenlere verilen geçici terhis belgesinin askerlik yükümlülüğünün yerine getirildiğini göstermemesiKKTC Anayasası - Md. 152 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41 - 59/2000 Askerlik Yasası - Md. 2 10 15(2) 17(2) 20 39 49 62(3) Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md.11

İndir

31.01.2020

YİM
Numara:13/2016
D. No:3/2020

Neriman Mehmet Yağcıoğlu n/d Neriman Kıvanç Riza ile Bakanlar Kurulu vasıtası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında İdari işlem - hazırlık işlemi - Bakanlar Kurulu Kararının tek başına yeni hukuki durumlar veya sonuçlar yaratmaması halinde idari bir işlem olarak kabul edilemeyeceğiKKTC Anayasası - Md.152(1) - Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt Ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md. 11A (8) -

İndir

22.01.2020

YİM
Numara:184/2016
D. No:2/2020

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve diğeri ile Polis Genel Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC Başsavcısı arasındaİdari kolluk işlemi adli kolluk işlemi ayrımı - yasal bir yetkinin kullanılmasına bağlı gerçekleşen ve temelinde idari bir işlem olmayan fiillerin idari eylem olup Yüksek İdare Mahkemesinin görev alanı dışında kalması - birden fazla kişinin Yüksek İdare Mahkemesinde tek bir dava açabilmesinin koşulları KKTC Anayasası - Md. 152 - 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev Ve Yetkileri) Yasası - Md. 4(4)(5) 8(1)(3)(6)(19)(20)

İndir

14.01.2020

YİM
Numara:164/2016
D. No:1/2020

Latif Akça ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve diğeri arasındaDisiplin hukuku - itham edilen kişiye savunma ve hafifletici nedenlerini sunma hakkı verilmesi - suç ile cezanın orantılı olması gerektiğiKKTC Anayasası - Md.152 - 65/2007 Belediye Personel Yasası - Md.94(3) 95 96(5) 99(3)

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon