Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
31.01.2020

YİM
Numara:13/2016
D. No:3/2020

Neriman Mehmet Yağcıoğlu n/d Neriman Kıvanç Riza ile Bakanlar Kurulu vasıtası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında İdari işlem - hazırlık işlemi - Bakanlar Kurulu Kararının tek başına yeni hukuki durumlar veya sonuçlar yaratmaması halinde idari bir işlem olarak kabul edilemeyeceğiKKTC Anayasası - Md.152(1) - Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt Ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md. 11A (8) -

İndir

22.01.2020

YİM
Numara:184/2016
D. No:2/2020

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve diğeri ile Polis Genel Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC Başsavcısı arasındaİdari kolluk işlemi adli kolluk işlemi ayrımı - yasal bir yetkinin kullanılmasına bağlı gerçekleşen ve temelinde idari bir işlem olmayan fiillerin idari eylem olup Yüksek İdare Mahkemesinin görev alanı dışında kalması - birden fazla kişinin Yüksek İdare Mahkemesinde tek bir dava açabilmesinin koşulları KKTC Anayasası - Md. 152 - 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev Ve Yetkileri) Yasası - Md. 4(4)(5) 8(1)(3)(6)(19)(20)

İndir

14.01.2020

YİM
Numara:164/2016
D. No:1/2020

Latif Akça ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve diğeri arasındaDisiplin hukuku - itham edilen kişiye savunma ve hafifletici nedenlerini sunma hakkı verilmesi - suç ile cezanın orantılı olması gerektiğiKKTC Anayasası - Md.152 - 65/2007 Belediye Personel Yasası - Md.94(3) 95 96(5) 99(3)

İndir

18.10.2019

YİM
Numara:280/2016
D. No:23/2019

Prof.Dr.Hüseyin Gökçekuş ile KKTC Cumhurbaşkanı ve/veya Cumhurbaşkanlığı ve/veya Cumhurbaşkanı ve/veya Cumhurbaşkanlığı vasıtası ile KKTC arasında Disiplin hukuku - YÖDAK Başkanının görevden alınması - meşru menfaatin güncel olması ve duruşma gününde varolması gerektiği 68/2005 Yüksek Öğretim Yasası - Md. 8(4) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 11

İndir

25.06.2019

YİM
Numara:272/2016
D. No:19/2019

Simge Okburan ile Gazimağusa Belediyesi arasındaYüksek İdare Mahkemesinin yetkisi - toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanan idarenin kamu gücü kullanmadığı meselelerin Kaza Mahkemesinin yetkisinde olması47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası - Md.4

İndir

17.05.2019

YİM
Numara:52/2016
D. No:15/2019

Mehmet Şah ve diğeri ile Gönyeli Belediyesi arasında.işyeri izni verilmemesi - idarenin icrai işlemi ile etkisiz işlemi arasındaki ayrım - etkili bir idari işlemin varlığında idari ihmalden söz edilemeyeceği51/1995 Belediyeler Yasası - Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası - 55/1989 İmar Yasası

İndir

22.03.2019

YİM
Numara:7/2016
D. No:9/2019

Necla Şenol ile KKTC Maliye Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasındaEmeklilik ikramiyesi - özel hizmet eklemelerinin ikramiyeye dahil edilip edilemeyeceği26/1977 Emeklilik Yasası - Md. 5(4) 7(7) 16(1) 36 45

İndir

15.02.2019

YİM
Numara:179/2016
D. No:4/2019

Metin Mevsimler ile Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve diğeri arasındaBirden fazla sosyal güvenlik kurumuna aynı anda yapılan yatırımlar - aynı anda hem kamu hem sosyal sigorta emeklisi olunup olunamayacağı16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası - Geçici 5. madde - 30/1996 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası - Md.2 4(1)(4)(6) 7A(1)

İndir

25.12.2018

YİM
Numara:203/2016
D. No:30/2018

Nüvit Tulumbacı ile KKTC Başbakanlık ve Denetleme Kurulu ve diğerleri arasında.Kamu görevi dışından üst kademe yöneticisi olarak atanma - Üst kademe yöneticisinin izin hakkı 53/1977 Üst Kademe Yöneticileri Yasası- Md. 2(2) 3 5 9(1)- 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md. 22 106(1)(2)(3)(4)(5) 112(A)- 26/1977 Emeklilik Yasası - 2001 İzinlerin Kullanımı ve Uygulanacak Yöntem ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü

İndir

04.12.2018

YİM
Numara:36/2016
D. No:28/2018

Mehmet Öksüz ile KKTC Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasındaYasaklı göçmen ilan etme - tatmin edici delilFasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası- Md. 6(1)(g)(k) 14(1)

İndir

      
1234567


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon