Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
10.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:48/2017
D. No:47/2019

Dolunay Dayı ile Hasan Baflı arasında Mahkemenin huzurundaki ihtilafı dava dosyasında yer alan talepler ve bunlara ilişkin olarak sunulan şahadete bağlı olarak çözmesi gerektiği HMUT E.35 n.8

İndir

05.11.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:86/2017
D. No:42/2019

İsmail Ozanlar ile Ahmet Cahan arasındaTrafik kazası - tazminat - özel zarar-ziyan - genel zarar-ziyan - müstakbel kazanç kaybı - çoğaltıcı rakamFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - 12/1969 1969 Hastaneleri Kontrol Yasası - Md.3 - Sağlık Kurulları Tüzüğü - Md.6(5)(C)

İndir

05.11.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:168/2017
D. No:41/2019

Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şirketi Limited ile Kıbrıs Memo Kiralık Araba İşletmeciliği Limited arasında Hukuk davalarında ispata ilişkin temel usül ve bunun istisnası - çürütülebilir hukuki (yasal) karine27/1977 Vergi Usül Yasası - Md.165 - HMUT E.2 n.1 6 E.35 n.4

İndir

05.11.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:84/2017
D. No:40/2019

Hülya Akçakale n/d Hülya Demir ile Net House Bilgi İşlem Merkezi Ltd. arasındaAnayasa Mahkemesine havale - kendisine yapılmış bir havalede Anayasa Mahkemesinin kısmen incelemiş olduğu maddenin incelenmeyen kısmına ilişkin olarak tekrardan havale istemi yapılmasını engellememesi KKTC Anayasası - Md.1 7 8 10 17 46(1) 148 - 22/1992 İş Yasası - Md.13(1)

İndir

20.05.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:123/2017
D. No:19/2019

Nezire Hasan Hüseyin n/d Pervin Hasan Hüseyin ile Bekir Erol Raman arasındaHükmün icrasının durması - hükmün icrasını durduran özel sebepler - hükmün icrasının durdurulması müracaatının öncelikle hükmü veren alt mahkemede yapılması gerektiğiHMUT E.35 n.18 19

İndir

11.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:140-141-142/2017
D. No:14/2019

Ertoğrul Akbel Trading Co.Ltd.ve diğerleri ile Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. arasındaDonuk alacak - bir borcun donuk alacak kapsamında kabul edilmesi için dikkate alınacak kriterler - kredi değerliliğinin zayıflaması - sorunlu kredi29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası- Md. 3 4 5(1)(2)(3)6 7 8- 39/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası- Md. 23 30 31 34

İndir

29.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:164/2017
D. No:11/2019

Port İsbi Cyprus Free Zone & Marine Logistics Services Limited ve diğerleri ile Alsalam Trading Free Port Limited arasındaTadilat - layihanın tadili - layihada yapılan tadilatın davayı farklı bir karaktere sokmaması gerektiğiHMUT E.25 E.30

İndir

19.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:4/2017
D. No:7/2019

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. ile Durmuş Üçer arasındaÜçüncü şahıs sigortası - üçüncü şahıs sigortaları mevzuatının amacı - sigortacının sorumluluğu - sigorta poliçelerinin kapsamı - sigortacının kaçınma hakkıFasıl 333 Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası - Md. 10(3)

İndir

04.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:3/2017
D. No:4/2019

Salih Kaçakbaflı ile İlyas Altuntaş arasındaE.2 n.1 celpnamenin niteliği ve içeriği - E.2 n.1 celpnamedeki taleplerin davacının müteakip layihasında genişletilmesi ve tadiliHMUT E.2 n.1 n.6 E.17 n.11 E.20 n.1A E.65 n.2

İndir

11.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:27/2017
D. No:43/2018

Mustafa Nail Şail ile Sitare Günaltay arasındaİradeyi sakatlayan fiiller - hilenin ispatıFasıl 149 Sözleşmeler Yasası- Md.163 - 11/1978 Taşınmaz Mal(Devir ve İpotek) Yasası- Md. 2 - HMUT E.2 n.1

İndir

      
12345678


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon