Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
02.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:190/2017
D. No:9/2021

Paul Gerard Murphy ile Kanime Uykur ve diğerleri arasındaSözleşmenin ifasının imkansızlığı (frustration) prensibi - ifanın sözleşmenin başlangıcından itibaren imkansız olması durumu - ifanın imkansız olması nedeniyle sözleşmenin geçersiz olması - geçersiz bir sözleşmenin feshedilmesine gerek olmadığı - geçersiz bir sözleşmede tarafların aldıklarını karşılıklı olarak iade etmeleri gerektiğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 56

İndir

12.03.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:24/2017
D. No:5/2021

Pharma Mondial Limited ile Ramazan Gündeş arasındaKarşılıksız çek - karşılıksız çeklerde ihbara ilişkin usul - ihbarın yazılı olmadığı durumlarda lehdarın keşideci ile görüşmesinin Fasıl 262 Poliçeler Yasasının 49(e) maddesi uyarınca kişisel iletişim kabul edilmesi - şahadet - layihada ileri sürülmeyen ve duruşma esnasında karşı tarafa iddia yöneltilmeyen konularda hitapta söylenenlerin dikkate alınmayacağıFasıl 262 Poliçeler Yasası - Madde 29(2) 30 49(e) 73

İndir

28.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:155/2017
D. No:30/2020

Zehra Çiftçioğlu ile Fadıl Bicenkardeşler arasındaZamanaşımı iddiası - hüküm veya emir verildikten sonra 6 yıl geçmesi nedeniyle icra için mahkemeden izin alınması - bu tür izinler için yapılan başvuruların tek taraflı istida ile yapılabileceği - zamanaşımı iddiasının mahkemece resen dikkate alınamayacağıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md. 3(1)(b) - H.M.U.T E.40 n.8(1)(kk)

İndir

14.07.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:114/2017
D. No:22/2020

G&A Michaelides Brothers Constructions Company Limited ile Bank of Cyprus Public Company Limited arasındaDevletler özel hukuku - ipoteğin kaldırılması - sözleşme taraflarının yabancı olması ve sözleşme uyarınca taşınmaza bir ipotek konmuş olması durumunda hangi hukukun uygulanacağı - lex loci rei sitae prensibiKKTC Anayasası - Md.159 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.38 - 11/1978 Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası - Md.36(1) - 67/2005 Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası - Md.6(5)

İndir

10.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:48/2017
D. No:47/2019

Dolunay Dayı ile Hasan Baflı arasında Mahkemenin huzurundaki ihtilafı dava dosyasında yer alan talepler ve bunlara ilişkin olarak sunulan şahadete bağlı olarak çözmesi gerektiği HMUT E.35 n.8

İndir

05.11.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:86/2017
D. No:42/2019

İsmail Ozanlar ile Ahmet Cahan arasındaTrafik kazası - tazminat - özel zarar-ziyan - genel zarar-ziyan - müstakbel kazanç kaybı - çoğaltıcı rakamFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - 12/1969 1969 Hastaneleri Kontrol Yasası - Md.3 - Sağlık Kurulları Tüzüğü - Md.6(5)(C)

İndir

05.11.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:168/2017
D. No:41/2019

Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şirketi Limited ile Kıbrıs Memo Kiralık Araba İşletmeciliği Limited arasında Hukuk davalarında ispata ilişkin temel usül ve bunun istisnası - çürütülebilir hukuki (yasal) karine27/1977 Vergi Usül Yasası - Md.165 - HMUT E.2 n.1 6 E.35 n.4

İndir

05.11.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:84/2017
D. No:40/2019

Hülya Akçakale n/d Hülya Demir ile Net House Bilgi İşlem Merkezi Ltd. arasındaAnayasa Mahkemesine havale - kendisine yapılmış bir havalede Anayasa Mahkemesinin kısmen incelemiş olduğu maddenin incelenmeyen kısmına ilişkin olarak tekrardan havale istemi yapılmasını engellememesi KKTC Anayasası - Md.1 7 8 10 17 46(1) 148 - 22/1992 İş Yasası - Md.13(1)

İndir

20.05.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:123/2017
D. No:19/2019

Nezire Hasan Hüseyin n/d Pervin Hasan Hüseyin ile Bekir Erol Raman arasındaHükmün icrasının durması - hükmün icrasını durduran özel sebepler - hükmün icrasının durdurulması müracaatının öncelikle hükmü veren alt mahkemede yapılması gerektiğiHMUT E.35 n.18 19

İndir

11.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:140-141-142/2017
D. No:14/2019

Ertoğrul Akbel Trading Co.Ltd.ve diğerleri ile Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. arasındaDonuk alacak - bir borcun donuk alacak kapsamında kabul edilmesi için dikkate alınacak kriterler - kredi değerliliğinin zayıflaması - sorunlu kredi29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası- Md. 3 4 5(1)(2)(3)6 7 8- 39/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası- Md. 23 30 31 34

İndir

      
123456789


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon