Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
20.11.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:15/2018
D. No:28/2023

Recep Aydın ile Akansu Kardeşler Ltd. arasında Fatura alacağı – Şahadet – Şahadette çelişki – İstinafın reddi -

İndir

30.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:33/2017
D. No:26/2023

Akmina Travel Club ve diğeri ile Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik A.Ş. arasında Ticari ünvanda yalnızca mühür bulunması – Parole evidence kuralı – Yazılı bir sözleşmenin içeriğinin değiştirilemeyeceği – Ticari ünvan sahibinin imzası olmadan protoldeki ticari ünvana ait mührün yeterli olmadığı – İstinafın kabulüFasıl 149 Sözleşmeler Yasası

İndir

27.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:8/2020
D. No:27/2023

Near East University Ltd. (Yakın Doğu Üniversitesi Ltd.) ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında Haciz emrinin durdurulması talebi – Kamu alacaklarında yetkili mahkeme – İtirazı dinlemeye yetkili mahkeme – Ara emri için başvuran tarafın Mahkemeden olguları gizlememesi gerektiği – İstinafın reddi48/1977 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası Md.13 14 15 16 17 18 19 - HMUT E.2 n.1

İndir

27.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:172/2018
D. No:24/2023

Çangar Motors Co. Ltd. ile Süleyman Aknar arasındaHükmün iptali (setaside) istidası - Yargıtayın verdiği kararların nihai olup hükmün iptali (setaside) istidasına konu edilemeyeceği - istinafın reddiKKTC Anayasası - Md.151(1) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.37

İndir

17.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:39/2019
D. No:23/2023

Karalım&Co. Ltd. ve Diğerleri ile Universal Bank Ltd. arasında Yapılandırma istidası – Belgelerin ortaya çıkarılması talebi – Mahkeme prosedürünün kötüye kullanılması – İstidada yer alması gerekli esaslı olgular – İstinafın kabülü29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası Md.4 5(1)(2)(6) - HMUT E.28 n.1 4 5 E.48 n.2-9

İndir

17.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:67/2014
D. No:21/2023

Cyprus Manufacturing Ltd. ile Dr. Şemsi Kazım Erkman Ltd. arasında Hüküm aleyhine istinaf - Şahadet – Sözlü şahadeti teyit eden belgesel şahadetin bulunmaması – İstinaf ihbarnamesinde olmayan bir istinaf sebebinin hitapta dikkate alınamayacağı – İstinafın reddi -

İndir

17.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:96/2017
D. No:22/2023

Universal Bank Ltd. ile Fadıl Bicenkardeşler ve diğeri arasında Tahsil edilemeyen ve/veya tahsil edilemez hale gelen borçların yapılandırılması – 29/2013 sayılı Yasa’nın mali durumu iyi olan kişilere uygulanıp uygulanamayacağı – İstinafın kabulü29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası Md.3 4 5(1)

İndir

13.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:187/2016
D. No:20/2023

Zurich Sigorta A.Ş. ile Dr. Mustafa Murat Kalfaoğlu arasında Sigorta Davası – Kasko sigortanın kapsamı – Ödeme için Davacının ispat etmesi gereken hususlar – Davalının savunması – İstinafın reddi60/2010 Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası Md.29(1)(2)

İndir

06.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:91/2017
D. No:19/2023

Near East University Ltd. ile Doğan Sahir arasında Ücret alacağı – Hizmet akdinin feshedilip edilmediği – Süresi belirsiz hizmet akitleri – İstinafın kabulü22/1992 İş Yasası Md.12

İndir

03.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:82/2018
D. No:18/2023

Samet Hamza Ruso Merhum Alsancaklı Mustafa Nalbantoğlu Terekesi idare memuru sıfatıylaAlacaklının Tereke Kurması - Terekedeki taşınmazın aynen ifası talebi - Terekedeki taşınmazların elden çıkarılma şartları - İstinafın reddiFasıl 189 Terekelerin İdaresi Yasası Md.33

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon