Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
17.03.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:78-79-80-81-82-83/2017
D. No:5/2023

Gülay Benzincioğlu n/d Gülay Ahmet Tevfik ve diğeri ile KKTC Kalkınma Bankası arasındaDonuk alacak - KKTC Kalkınma Bankasına ait alacakların donuk alacak olarak kabul edilme kriteri - KKTC Kalkınma Bankasına ait alacakların donuk alacak kapsamında olduğu29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası - Md.3 4 5(1) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Krediler Tüzüğü - Md.18

İndir

10.03.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:96/2018
D. No:4/2023

Ahmed K.M. Alhayek ile Groupama Sigorta A.Ş. arasında Trafik kazası - Sigortanın kazanın poliçe kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle ödeme yapmaması - Şahadet - Tanığın şahadetinin kendi içinde tutarlı olması halinde esaslı hususlar dışındaki detayları hatırlamamasının şahadeti geçersiz kılmadığı - İstinafın kabulü Fasıl 149 Akitler Yasası

İndir

30.01.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:193/2017
D. No:3/2023

İrem Pazarlama Ltd. ile KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği arasındaSosyal sigorta prim borcuna ilişkin ihtilaf - yetkili mahkeme - prim borcuna ilişkin ihtilaflarda yetkili mahkeme - Bakanlık ile işveren arasında prim borcuna ilişkin oluşan ihtilaflarda kaza mahkemelerinin yetkili olması - istinafın kabulü ve dosyanın alt mahkemeye iadesiKKTC Anayasası - Md.152 - 16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası- Md.130

İndir

10.01.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:135/2019
D. No:1/2023

Bülent Osman ve diğeri ile Yücem Erönen ve diğerleri arasında Zaman aşımı iddiası – Sözleşme ihlalinde zaman aşımının başlangıç tarihi- Davanın reddiFasıl 15 Zamanaşımı Yasası Md.5

İndir

10.01.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:150/2019
D. No:2/2023

Hasan Kumyalılı ve diğerleri ile Kıbrıs Vakıflar Bankası Limited arasında Bankaya kredi borcu- İpotekle teminat altına alınan alacak- Kefilin sorumluluğu- 3. Şahıs prosedürü- Kefilin borçluya rücü hakkı- İstinafın reddi11/1978 Taşınmaz Mal(Devir ve İpotek) Yasası Md.44 - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.86 98 103 - HMUT E.10 n.7 12 E.35 n.5

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon