Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.08.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:131-51-52-53-59-60-132/2021
D. No:11/2022

Murat Bozoğlu ve diğerleri ile Bumerang Travel Club Limited ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri verilmesinin koşulları - ara emrinin amacının statükonun korunması olması - mahkemenin soruşturma emri vermesi - davanın esasının incelenmesine geçilmeden mahkemenin soruşturma emri vermesinin sakıncalı olması9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41(1) - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.4 5 9

İndir

04.08.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:68/2021
D. No:10/2022

Longson (EU) Enterprises Ltd. ile Akşan Etüt Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş.arasındaSüre uzatılması(extension) istidası - ek süre verilmesi talebi - istinaf ihbarnamesinin yürürlük süresinin uzatılması talebi - hukuk muhakemeleri usulü tüzüğünde öngörülen sürelerin uzatılmasının koşulları - istinafın reddiH.M.U.T. E.1(B) n.2(a) E.35 n.33 E.57 n.2

İndir

14.01.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:20/2021
D. No:1/2022

İldeniz Marketing Limited ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Limited arasındaHükümlü alacak - hükümlü alacağın tahsilinin engellenmesi - icradan mal kaçırılması - 3. şahsın haczedilen malın üzerindeki hakkı - şirket peçesinin kaldırılması (piercing the corporate veil) prensibi ve uygulanacağı durumlarFasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.21 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.38

İndir

08.11.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:98/2020
D. No:17/2021

Diadem Hotels & Tour (DHT)Ltd. ile Korman Construction Ltd. arasındaİcranın durdurulması istidası - icranın durdurulması istidasının tek taraflı veya ihbarlı yapılmasını belirleyen koşullarH.M.U.T. E.35 n.18

İndir

06.09.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:117/2021
D. No:16/2021

Stephan Gerard Menzies ile Gıynık Gazetesi Ltd. ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri prensipleri - zem ve kadih davalarında ara emri verilmesine ilişkin prensipler - erişimin engellenmesi talebi - bilişim suçları yasası uyarınca zem ve kadih davalarında erişimin engellenmesi32/2020 Bilişim Suçları Yasası - Md.20 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41

İndir

30.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:183/2018
D. No:14/2021

Onur Turizm Ticaret Endüstri Ltd. ile Yeni İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Yeni İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Belediye Başkanı Belediye Meclisi Üyeleri ve Hemşehrileri arasındaTahliye - arazi kira sözleşmesi - hali arazi kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle tahliye - devlete ait mülklerde kiracı olan kişilerin sözleşmelerinin sona ermesi halinde işgalci olacakları53/1989 Hali Araziler (İcarlama Ve Yönetim) Yasası - Md.10 11A

İndir

30.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:13/2016
D. No:15/2021

Atalay Sılay ile Güvenlik Kamu Görevlileri Kooperatifi Ltd. arasındaÖzel hukuk kamu hukuku ayrımı - idari yargı adli yargı ayrımı - hizmet akdinin feshi - haksız fesihFasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası - Md.18 54 - 22/1992 İş Yasası - Md.13 - Kooperatif Şirketler Tüzüğü - Md.69(5)

İndir

25.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:102/2018
D. No:13/2021

Philip James Kirby yetkili vekilleri ve temsilcileri John Kirby ve Brain Robinson vasıtasıyla ile Fatma Beyazi ve diğerleri arasında Masraf tespitinin alt mahkeme tarafından iptali - mahkemenin dava masraflarını kimin ödeyeceğine dair emir vermediği durumlarda masrafların davayı kaybedene otomatik olarak yüklenemeyeceğiH.M.U.T. E.25 n.6

İndir

30.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:49/2021
D. No:12/2021

Serhat Akpınar ve diğeri ile Çağlar Yüksel şahsen ve "Çağlar Yüksel Digital Yayıncılık" Ticari Unvanının sahibi sıfatıyla ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri prensipleri - zem ve kadih - zem ve kadih davalarında ara emri verilmesine ilişkin prensipler - bilişim suçları yasası uyarınca zem ve kadih davalarında erişimin engellenmesi9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 32/2020 Bilişim Suçları Yasası - Md. 20(1)(B)(2)(C)(D)

İndir

16.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:126/2015
D. No:11/2021

Fikret Tamer ve diğerleri ile Shreen Hanwell ve diğeri arasındaVekaletname - vekilin azli - vekilin azledildiğini üçüncü kişilerin güvenilir bir kaynaktan öğrenmesini sağlayamadığı durumda asilin vekilin işlemlerinden sorumlu olacağı - esasa ilişkin olgu - sözleşmenin terkedildiği hususunun esasa ilişkin bir olgu olup talep takririnde yer alması gerektiğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.10(3) 161 168 186

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon