Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
08.11.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:98/2020
D. No:17/2021

Diadem Hotels & Tour (DHT)Ltd. ile Korman Construction Ltd. arasındaİcranın durdurulması istidası - icranın durdurulması istidasının tek taraflı veya ihbarlı yapılmasını belirleyen koşullarH.M.U.T. E.35 n.18

İndir

06.09.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:117/2021
D. No:16/2021

Stephan Gerard Menzies ile Gıynık Gazetesi Ltd. ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri prensipleri - zem ve kadih davalarında ara emri verilmesine ilişkin prensipler - erişimin engellenmesi talebi - bilişim suçları yasası uyarınca zem ve kadih davalarında erişimin engellenmesi32/2020 Bilişim Suçları Yasası - Md.20 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41

İndir

30.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:183/2018
D. No:14/2021

Onur Turizm Ticaret Endüstri Ltd. ile Yeni İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Yeni İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Belediye Başkanı Belediye Meclisi Üyeleri ve Hemşehrileri arasındaTahliye - arazi kira sözleşmesi - hali arazi kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle tahliye - devlete ait mülklerde kiracı olan kişilerin sözleşmelerinin sona ermesi halinde işgalci olacakları53/1989 Hali Araziler (İcarlama Ve Yönetim) Yasası - Md.10 11A

İndir

30.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:13/2016
D. No:15/2021

Atalay Sılay ile Güvenlik Kamu Görevlileri Kooperatifi Ltd. arasındaÖzel hukuk kamu hukuku ayrımı - idari yargı adli yargı ayrımı - hizmet akdinin feshi - haksız fesihFasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası - Md.18 54 - 22/1992 İş Yasası - Md.13 - Kooperatif Şirketler Tüzüğü - Md.69(5)

İndir

25.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:102/2018
D. No:13/2021

Philip James Kirby yetkili vekilleri ve temsilcileri John Kirby ve Brain Robinson vasıtasıyla ile Fatma Beyazi ve diğerleri arasında Masraf tespitinin alt mahkeme tarafından iptali - mahkemenin dava masraflarını kimin ödeyeceğine dair emir vermediği durumlarda masrafların davayı kaybedene otomatik olarak yüklenemeyeceğiH.M.U.T. E.25 n.6

İndir

30.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:49/2021
D. No:12/2021

Serhat Akpınar ve diğeri ile Çağlar Yüksel şahsen ve "Çağlar Yüksel Digital Yayıncılık" Ticari Unvanının sahibi sıfatıyla ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri prensipleri - zem ve kadih - zem ve kadih davalarında ara emri verilmesine ilişkin prensipler - bilişim suçları yasası uyarınca zem ve kadih davalarında erişimin engellenmesi9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 32/2020 Bilişim Suçları Yasası - Md. 20(1)(B)(2)(C)(D)

İndir

16.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:126/2015
D. No:11/2021

Fikret Tamer ve diğerleri ile Shreen Hanwell ve diğeri arasındaVekaletname - vekilin azli - vekilin azledildiğini üçüncü kişilerin güvenilir bir kaynaktan öğrenmesini sağlayamadığı durumda asilin vekilin işlemlerinden sorumlu olacağı - esasa ilişkin olgu - sözleşmenin terkedildiği hususunun esasa ilişkin bir olgu olup talep takririnde yer alması gerektiğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.10(3) 161 168 186

İndir

06.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:193/2020
D. No:10/2021

İsmail Zeynel Abidin ve diğeri ile Bumerang Travel Club Limited ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri prensipleri - ara emirlerinde ihtilafın temelini oluşturacak ve meseleyi esastan çözecek kararlardan kaçınılması gerektiği - tam kadrolu mahkemenin verdiği ara emri kararını tek yargıcın diğer yargıcın mazeretli yokluğunda tadil etmemesi9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41(1)(2)

İndir

02.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:190/2017
D. No:9/2021

Paul Gerard Murphy ile Kanime Uykur ve diğerleri arasındaSözleşmenin ifasının imkansızlığı (frustration) prensibi - ifanın sözleşmenin başlangıcından itibaren imkansız olması durumu - ifanın imkansız olması nedeniyle sözleşmenin geçersiz olması - geçersiz bir sözleşmenin feshedilmesine gerek olmadığı - geçersiz bir sözleşmede tarafların aldıklarını karşılıklı olarak iade etmeleri gerektiğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 56

İndir

02.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:68/2019
D. No:8/2021

David John George Harris ve diğeri ile Asya Orhon arasındaMahkeme nizamatı - nizamatı oluşturan beyanın yorumu - yazılı bir metnin yorumlanmasının gayesinin yazılı metindeki haliyle yazanın niyetini ortaya çıkarmak olduğuFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.43

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon