Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
17.04.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:194/2018
D. No:7/2023

Gerçek İnşaat ve Müteahhitlik Şirketi Limited ile Ceran Ticaret Limited arasında Sözleşmeden doğan alacağın mütebaki miktarının talebi – Quantum meruit prensibi – Sözleşmenin ihlali nedeniyle tazminat olup olmadığı – İstinafın reddi Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.73(1)

İndir

10.03.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:96/2018
D. No:4/2023

Ahmed K.M. Alhayek ile Groupama Sigorta A.Ş. arasında Trafik kazası - Sigortanın kazanın poliçe kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle ödeme yapmaması - Şahadet - Tanığın şahadetinin kendi içinde tutarlı olması halinde esaslı hususlar dışındaki detayları hatırlamamasının şahadeti geçersiz kılmadığı - İstinafın kabulü Fasıl 149 Akitler Yasası

İndir

06.12.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:88/2018
D. No:17/2022

Ali Çukurlu ile Cypet Energy & Power Business Limited arasındaTaksit emrinin iptali talebi - hükümlü borçlu takside bağlanırken mahkemece alınması gereken kriterler - istinafın reddiFasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.91 Geçici Md.1

İndir

04.11.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:13 14 43 44 45/2018
D. No:16/2022

Richard Parkinson ile Fikri Toros ve diğeri arasındaYediemin beyannamesi (Declaration of trust) - yedieminin(trustee) statüsü - sözleşmelerin yasallığı - sözleşmenin başından itibaren geçersiz sayılıp sayılamayacağı - sözleşmenin ifa edilebilirliği - istinafın kabulü52/2008 Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası - Md.8 9 15 - Fasıl 193 Mütevelliler Yasası - Fasıl 109 Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) Yasası - Md.4

İndir

29.04.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:189/2018
D. No:3/2022

Lorraine Margaret Brown ve diğeri ile Ünsal Ecesoy ve diğeri arasındaSözleşme - sözleşmenin feshedilip edilmediği - zamanın sözleşmenin esası olup olmamasına bağlı olarak sözleşmenin nasıl feshedileceği - esasa ilişkin olgu - taraflardan birinin sözleşmeyi terk ettiği iddiasının esasa ilişkin olgu olup talep takririnde yer alması gerektiğiFaasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.55 - H.M.U.T. E.19

İndir

30.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:183/2018
D. No:14/2021

Onur Turizm Ticaret Endüstri Ltd. ile Yeni İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Yeni İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Belediye Başkanı Belediye Meclisi Üyeleri ve Hemşehrileri arasındaTahliye - arazi kira sözleşmesi - hali arazi kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle tahliye - devlete ait mülklerde kiracı olan kişilerin sözleşmelerinin sona ermesi halinde işgalci olacakları53/1989 Hali Araziler (İcarlama Ve Yönetim) Yasası - Md.10 11A

İndir

25.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:102/2018
D. No:13/2021

Philip James Kirby yetkili vekilleri ve temsilcileri John Kirby ve Brain Robinson vasıtasıyla ile Fatma Beyazi ve diğerleri arasında Masraf tespitinin alt mahkeme tarafından iptali - mahkemenin dava masraflarını kimin ödeyeceğine dair emir vermediği durumlarda masrafların davayı kaybedene otomatik olarak yüklenemeyeceğiH.M.U.T. E.25 n.6

İndir

16.03.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:84/2018
D. No:6/2021

Universal Bank Limited ile Hasan Nurioğlu ve diğeri arasındaTazminat talebi - banka müstahdeminin hile ile müşteri hesabından para alması - bankaların güven kuruluşları olduğu - layihada yer almayan ve alt mahkemede ileri sürülmeyen olgusal bir hususun istinafta ileri sürülemeyeceği - müstahdemin kendi menfaatine yaptığı bir fiilden bankanın sorumlu olamayacağı iddiasının esasa ilişkin olgu olup müdafaa takririnde yer alması gerektiğiFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 13 - 39/2001 KKTC Bankalar Yasası

İndir

12.03.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:46/2018
D. No:4/2021

Aerian Solutions Limited ile Akçaba Limited arasındaEsasa ilişkin olgu - fatura alacağına dayanan bir davada esasa ilişkin olgular - fatura alacağına dayalı bir davada bakiye borç talebinin oluşum aşamalarının talep takririnde gösterilmesi gerektiğiFasıl 267 Eşya Satışı Yasası - H.M.U.T. E.19 n.4

İndir

04.12.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:198/2018
D. No:40/2020

Erol Attila yetkili vekili Özgü Özyiğit vasıtasıyla ile Hüseyin Gazi Helvacıoğlu Terekesi Tereke İdare Memuru Emete Helvacıoğlu vasıtasıyla arasındaTerekeden hak talebi - terekeden hak talebine ilişkin olarak zaman aşımının başlangıcı - yurt dışında olup terekede hile yoluyla varis gösterilmeyen mirasçı açısından zaman aşımı süresinin terekeden haberdar olduğu tarih itibarıyla başlayacağıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md. 3(1)(c) 7 - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 110 117 - Fasıl 189 Terekelerin İdaresi Yasası - Md.2 - Fasıl 195 Vasiyetnameler (Tevarüs) Yasası - Md.2

İndir

      
1234567


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon