Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
12.03.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:46/2018
D. No:4/2021

Aerian Solutions Limited ile Akçaba Limited arasındaEsasa ilişkin olgu - fatura alacağına dayanan bir davada esasa ilişkin olgular - fatura alacağına dayalı bir davada bakiye borç talebinin oluşum aşamalarının talep takririnde gösterilmesi gerektiğiFasıl 267 Eşya Satışı Yasası - H.M.U.T. E.19 n.4

İndir

04.12.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:198/2018
D. No:40/2020

Erol Attila yetkili vekili Özgü Özyiğit vasıtasıyla ile Hüseyin Gazi Helvacıoğlu Terekesi Tereke İdare Memuru Emete Helvacıoğlu vasıtasıyla arasındaTerekeden hak talebi - terekeden hak talebine ilişkin olarak zaman aşımının başlangıcı - yurt dışında olup terekede hile yoluyla varis gösterilmeyen mirasçı açısından zaman aşımı süresinin terekeden haberdar olduğu tarih itibarıyla başlayacağıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md. 3(1)(c) 7 - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 110 117 - Fasıl 189 Terekelerin İdaresi Yasası - Md.2 - Fasıl 195 Vasiyetnameler (Tevarüs) Yasası - Md.2

İndir

15.10.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:91/2018
D. No:33/2020

Çangar Motors Co. Ltd. ile Seyhan İbrahim Yıldırım arasındaSözlü anlaşma - Sözlü anlaşmada ispat koşulları - İhtimaller dengesi prensibi - Hukuk davalarında ispat yükümlülüğü H.M.U.T E.2 n.1 - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.40

İndir

14.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:2/2018
D. No:24/2020

Layne Bowler Dalgıç ve Dik Türbin Pompaları Kıbrıs Ltd. ile Abdi Çetinkayalı arasında Emtia satışı - mahkemelerin bölgesel yetkisi - sözleşmenin yapıldığı yer - sözleşmenin ihlal edildiği yer - sözleşmede ödeme yeri kararlaştırılmamışsa genel prensibin ödemenin alacaklının iş yerinde yapılması olduğu9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 2 24(1)(a)(b)

İndir

14.07.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:160/2018
D. No:23/2020

Kıvanç M. Riza ile Sercem Construction Limited arasındaAvukatlık ücreti alacağı - takdiri tazminat istidalarının dava sayılması - takdiri tazminat başvurularında avukat ile müvekkil arasında avukatlık ücreti konusunda bir anlaşmanın varlığının önem arzetmesi - istinafın kabulüFasıl 1 Yorum Yasası - Md.11 - Fasıl 2 Avukatlar Yasası - 15/1962 Zorla Mal İktisabı Yasası - Md. 20 - H.M.U.T E.1 n.2 E.2 n.14 E.35 n.8 10 E.58 n.19 - 1956 Tazminat Takdir Mahkemesi Tüzüğü - Md. 30(1)(4)(6)

İndir

25.02.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:185 - 186/2018
D. No:10/2020

Hilmi Hilmioğlu ve diğeri ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla Başsavcılık ve diğeri arasında.Tadilat istidası - tadilatın koşulları - istinafın reddiHMUT E.25 n. 1

İndir

17.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:14/2018
D. No:3/2020

Richard Parkinson ile Fikri Toros ve diğeri arasındaAnayasa Mahkemesine havaleKKTC Anayasası - Md. 1 13 36 148 - 6/1969 Olağanüstü Durum Süresince Türk Cemaatına Mensup Olmayan Şahıslara Gayrimenkul Mal Satışını Önleyen Yasa - Md.3 7 - Fasıl 109 Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) Yasası - Md. 3

İndir

28.05.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:175/2018
D. No:22/2019

T & T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi ile Terminal Yapı ve Ticaret Limited Şirketi ve diğeri arasındaBelgelerin ortaya çıkarılması - dava yönetimi - belgelerin ortaya çıkarılması prosedürünün dava yönetiminin amacı ve layihalar ile bütünlük içinde değerlendirilmesi gerektiğiHMUT E.28 n.1 3 14 E.30

İndir

10.05.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:169/2018
D. No:18/2019

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS)ile Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd. (Li-Koop)ve diğerleri arasındaAra emri - açıkça yasaya aykırılık - telafisi imkansız zarar ziyan9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41(1)- 42/1996 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası - Md.10 12(6) 14 - 22/1992 İş Yasası

İndir

07.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:133/2018
D. No:5/2019

Janan Meryem Hastunç n/d Janan Meryem Nemburt ile Ediz Hastunç arasındaİstinaf işlemlerinde masraflar için teminat(security for costs)HMUT E.35 n.2 E.48 n.1 n.2 E.60 n.1 n.5 n.6

İndir

      
123456


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon