Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
30.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:183/2018
D. No:14/2021

Onur Turizm Ticaret Endüstri Ltd. ile Yeni İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Yeni İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Belediye Başkanı Belediye Meclisi Üyeleri ve Hemşehrileri arasındaTahliye - arazi kira sözleşmesi - hali arazi kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle tahliye - devlete ait mülklerde kiracı olan kişilerin sözleşmelerinin sona ermesi halinde işgalci olacakları53/1989 Hali Araziler (İcarlama Ve Yönetim) Yasası - Md.10 11A

İndir

25.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:102/2018
D. No:13/2021

Philip James Kirby yetkili vekilleri ve temsilcileri John Kirby ve Brain Robinson vasıtasıyla ile Fatma Beyazi ve diğerleri arasında Masraf tespitinin alt mahkeme tarafından iptali - mahkemenin dava masraflarını kimin ödeyeceğine dair emir vermediği durumlarda masrafların davayı kaybedene otomatik olarak yüklenemeyeceğiH.M.U.T. E.25 n.6

İndir

16.03.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:84/2018
D. No:6/2021

Universal Bank Limited ile Hasan Nurioğlu ve diğeri arasındaTazminat talebi - banka müstahdeminin hile ile müşteri hesabından para alması - bankaların güven kuruluşları olduğu - layihada yer almayan ve alt mahkemede ileri sürülmeyen olgusal bir hususun istinafta ileri sürülemeyeceği - müstahdemin kendi menfaatine yaptığı bir fiilden bankanın sorumlu olamayacağı iddiasının esasa ilişkin olgu olup müdafaa takririnde yer alması gerektiğiFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 13 - 39/2001 KKTC Bankalar Yasası

İndir

12.03.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:46/2018
D. No:4/2021

Aerian Solutions Limited ile Akçaba Limited arasındaEsasa ilişkin olgu - fatura alacağına dayanan bir davada esasa ilişkin olgular - fatura alacağına dayalı bir davada bakiye borç talebinin oluşum aşamalarının talep takririnde gösterilmesi gerektiğiFasıl 267 Eşya Satışı Yasası - H.M.U.T. E.19 n.4

İndir

04.12.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:198/2018
D. No:40/2020

Erol Attila yetkili vekili Özgü Özyiğit vasıtasıyla ile Hüseyin Gazi Helvacıoğlu Terekesi Tereke İdare Memuru Emete Helvacıoğlu vasıtasıyla arasındaTerekeden hak talebi - terekeden hak talebine ilişkin olarak zaman aşımının başlangıcı - yurt dışında olup terekede hile yoluyla varis gösterilmeyen mirasçı açısından zaman aşımı süresinin terekeden haberdar olduğu tarih itibarıyla başlayacağıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md. 3(1)(c) 7 - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 110 117 - Fasıl 189 Terekelerin İdaresi Yasası - Md.2 - Fasıl 195 Vasiyetnameler (Tevarüs) Yasası - Md.2

İndir

15.10.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:91/2018
D. No:33/2020

Çangar Motors Co. Ltd. ile Seyhan İbrahim Yıldırım arasındaSözlü anlaşma - Sözlü anlaşmada ispat koşulları - İhtimaller dengesi prensibi - Hukuk davalarında ispat yükümlülüğü H.M.U.T E.2 n.1 - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.40

İndir

14.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:2/2018
D. No:24/2020

Layne Bowler Dalgıç ve Dik Türbin Pompaları Kıbrıs Ltd. ile Abdi Çetinkayalı arasında Emtia satışı - mahkemelerin bölgesel yetkisi - sözleşmenin yapıldığı yer - sözleşmenin ihlal edildiği yer - sözleşmede ödeme yeri kararlaştırılmamışsa genel prensibin ödemenin alacaklının iş yerinde yapılması olduğu9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 2 24(1)(a)(b)

İndir

14.07.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:160/2018
D. No:23/2020

Kıvanç M. Riza ile Sercem Construction Limited arasındaAvukatlık ücreti alacağı - takdiri tazminat istidalarının dava sayılması - takdiri tazminat başvurularında avukat ile müvekkil arasında avukatlık ücreti konusunda bir anlaşmanın varlığının önem arzetmesi - istinafın kabulüFasıl 1 Yorum Yasası - Md.11 - Fasıl 2 Avukatlar Yasası - 15/1962 Zorla Mal İktisabı Yasası - Md. 20 - H.M.U.T E.1 n.2 E.2 n.14 E.35 n.8 10 E.58 n.19 - 1956 Tazminat Takdir Mahkemesi Tüzüğü - Md. 30(1)(4)(6)

İndir

25.02.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:185 - 186/2018
D. No:10/2020

Hilmi Hilmioğlu ve diğeri ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla Başsavcılık ve diğeri arasında.Tadilat istidası - tadilatın koşulları - istinafın reddiHMUT E.25 n. 1

İndir

17.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:14/2018
D. No:3/2020

Richard Parkinson ile Fikri Toros ve diğeri arasındaAnayasa Mahkemesine havaleKKTC Anayasası - Md. 1 13 36 148 - 6/1969 Olağanüstü Durum Süresince Türk Cemaatına Mensup Olmayan Şahıslara Gayrimenkul Mal Satışını Önleyen Yasa - Md.3 7 - Fasıl 109 Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) Yasası - Md. 3

İndir

      
1234567


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon