Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.12.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:198/2018
D. No:40/2020

Erol Attila yetkili vekili Özgü Özyiğit vasıtasıyla ile Hüseyin Gazi Helvacıoğlu Terekesi Tereke İdare Memuru Emete Helvacıoğlu vasıtasıyla arasındaTerekeden hak talebi - terekeden hak talebine ilişkin olarak zaman aşımının başlangıcı - yurt dışında olup terekede hile yoluyla varis gösterilmeyen mirasçı açısından zaman aşımı süresinin terekeden haberdar olduğu tarih itibarıyla başlayacağıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md. 3(1)(c) 7 - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 110 117 - Fasıl 189 Terekelerin İdaresi Yasası - Md.2 - Fasıl 195 Vasiyetnameler (Tevarüs) Yasası - Md.2

İndir

15.10.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:91/2018
D. No:33/2020

Çangar Motors Co. Ltd. ile Seyhan İbrahim Yıldırım arasındaSözlü anlaşma - Sözlü anlaşmada ispat koşulları - İhtimaller dengesi prensibi - Hukuk davalarında ispat yükümlülüğü H.M.U.T E.2 n.1 - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.40

İndir

14.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:2/2018
D. No:24/2020

Layne Bowler Dalgıç ve Dik Türbin Pompaları Kıbrıs Ltd. ile Abdi Çetinkayalı arasında Emtia satışı - mahkemelerin bölgesel yetkisi - sözleşmenin yapıldığı yer - sözleşmenin ihlal edildiği yer - sözleşmede ödeme yeri kararlaştırılmamışsa genel prensibin ödemenin alacaklının iş yerinde yapılması olduğu9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 2 24(1)(a)(b)

İndir

14.07.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:160/2018
D. No:23/2020

Kıvanç M. Riza ile Sercem Construction Limited arasındaAvukatlık ücreti alacağı - takdiri tazminat istidalarının dava sayılması - takdiri tazminat başvurularında avukat ile müvekkil arasında avukatlık ücreti konusunda bir anlaşmanın varlığının önem arzetmesi - istinafın kabulüFasıl 1 Yorum Yasası - Md.11 - Fasıl 2 Avukatlar Yasası - 15/1962 Zorla Mal İktisabı Yasası - Md. 20 - H.M.U.T E.1 n.2 E.2 n.14 E.35 n.8 10 E.58 n.19 - 1956 Tazminat Takdir Mahkemesi Tüzüğü - Md. 30(1)(4)(6)

İndir

25.02.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:185 - 186/2018
D. No:10/2020

Hilmi Hilmioğlu ve diğeri ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla Başsavcılık ve diğeri arasında.Tadilat istidası - tadilatın koşulları - istinafın reddiHMUT E.25 n. 1

İndir

17.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:14/2018
D. No:3/2020

Richard Parkinson ile Fikri Toros ve diğeri arasındaAnayasa Mahkemesine havaleKKTC Anayasası - Md. 1 13 36 148 - 6/1969 Olağanüstü Durum Süresince Türk Cemaatına Mensup Olmayan Şahıslara Gayrimenkul Mal Satışını Önleyen Yasa - Md.3 7 - Fasıl 109 Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) Yasası - Md. 3

İndir

28.05.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:175/2018
D. No:22/2019

T & T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi ile Terminal Yapı ve Ticaret Limited Şirketi ve diğeri arasındaBelgelerin ortaya çıkarılması - dava yönetimi - belgelerin ortaya çıkarılması prosedürünün dava yönetiminin amacı ve layihalar ile bütünlük içinde değerlendirilmesi gerektiğiHMUT E.28 n.1 3 14 E.30

İndir

10.05.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:169/2018
D. No:18/2019

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS)ile Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd. (Li-Koop)ve diğerleri arasındaAra emri - açıkça yasaya aykırılık - telafisi imkansız zarar ziyan9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41(1)- 42/1996 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası - Md.10 12(6) 14 - 22/1992 İş Yasası

İndir

07.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:133/2018
D. No:5/2019

Janan Meryem Hastunç n/d Janan Meryem Nemburt ile Ediz Hastunç arasındaİstinaf işlemlerinde masraflar için teminat(security for costs)HMUT E.35 n.2 E.48 n.1 n.2 E.60 n.1 n.5 n.6

İndir

25.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:156/2018
D. No:47/2018

Türkiye Garanti Bankası A.Ş ile Crossbill Company Ltd. arasındaLayihalarda tadilat - tadilatın koşulları - tadilatın hangi aşamada yapılabileceği HMUT E25 n1

İndir

      
123456


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon