Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
19.04.2024

Asli/Yetki
Numara:14/2022
D. No:7/2024

KKTC Merkez Bankası ile Mondial Private Bank International Banking Unit Ltd. arasında Prohibition – Certiorari – Prohibition ve Certiorari emri verilmesinin koşulları – Asli Yetkiye başvurabilecek kişiler – Merkez Bankasının Uluslararası Bankacılık Birimleri üzerindeki denetim yetkisi41/2001 KKTC Merkez Bankası Yasası Md.4 - 41/2008 Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası Md.21 22 - Fasıl 192 Vasiyeti Tenfiz ve Tereke İdare Belgeleri (Tekrar Mühürleme) Yasası Md.3

İndir

28.12.2023

Asli/Yetki
Numara:12/2022
D. No:13/2023

Ali Murat Ersoy yetkili vekili Deniz Kızılokgil vasıtasıyla ile Devlat Emlak ve Malzeme Dairesi KKTC Başsavcısı vasıtasıyla ve diğerleri arasında Prohibition – Certiorari – Prohibition ve Certiorari emri verilmesinin koşulları – Mahkemenin yetkisini aşması – Tespit kararının niteliği Mahkemenin emir verme yetkisi olmayan konuda tespit kararı veremeyeceği – Başvurunun kabulü31/2009 Şans Oyunları Yasası Md.8(1)(8) - HMUT E.27 n.4 - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.49

İndir

30.03.2023

Asli/Yetki
Numara:3/2022
D. No:4/2023

Besim Erdenay vasisi Emete Zeybekoğlu vasıtasıyla ile Eray Erdenay Prohibition – Certiorari - Yetki aşımı iddiası – Ek Müstedialeyh eklenme talebi – Bir davada ara emri veren bir yargıcın yetkisini aştığından söz edilemeyeceği – Yasanın yorumundan kaynaklanan ihtilaflarda Yargıtayın yetkili olduğu – İstidanın reddi9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41(1) - HMUT E.48 n.8(4)

İndir

29.12.2022

Asli/Yetki
Numara:5/2022
D. No:19/2022

Gönyeli Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında Prohibition - Certiorari - Ödenmeyen kamu alacakları için haciz müzekkeresi ısdarı - Alt Mahkemenin ödeme emrine konu meblağı değiştirme yetkisi olmadığı - Kamu borçlusu/kamu alacaklısı kavramları - İstidanın reddi 51/1995 Belediyeler Yasası Md.8 31(2) - 48/1977 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası Md.2 3

İndir

29.12.2022

Asli/Yetki
Numara:13/2022
D. No:18/2022

Segure Insurance Ltd. ile Meymune Ölmez arasında Prohibition - Certiorari - Prohibition ve Certiorari emirlerinin verilme koşulları - Herhangi bir yasa veya mevzuatın yorumunun öncelikle ilk mahkeme tarafından yapılması gerektiği - Sigorta tahkim komisyonunun yetkisi - Başvurunun reddi60/2010 Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası Md.67(3)(B)

İndir

08.12.2022

Asli/Yetki
Numara:21/2022
D. No:17/2022

Akfinans Bank Ltd. ile KKTC Maliye Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Hukuk Dairesi ve diğeri arasında Mandamus emirnamesi ve koşulları -İzin(leave) istidası - İzin(leave) emri verilmesinin koşulları - Hazine ve Muhasebe Dairesinin arazi satışını genel bütçeye aktarması - İstidanın reddiFasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası Md.28(d) - 47/1987 Hazine ve Muhasebe Dairesi(Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Md.3 5(7)

İndir

11.11.2022

Asli/Yetki
Numara:3/2021
D. No:16/2022

Güngör Sipahioğlu yetkili vekili Kemal Şentürkler ve diğerleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ve diğerleri arasında Mandamus emirnamesi ve koşulları - Leave(izin) istidası - Leave(izin) emri verilmesinin koşulları - Merkez Bankasının denetim görevini yerine getirmesi talebi 62/2017 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Md. 2 3 4 5 6 10 12 18 54 61 62 63(3) 64 75 - 41/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Md. 3 4 5 11(6) 14 29 48 - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.38

İndir

11.11.2022

Asli/Yetki
Numara:20/2022
D. No:15/2022

KKTC Başsavcısı vasıtası ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) arasındaProhibition - Certiorari - Leave(izin) istidası - Leave(izin) emri verilmesinin koşulları - Mahkemenin ihale uyarınca yapılan sözleşmeye karşı emir verme yetkisi olup olmadığı42/1996 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası - Md. 2 6(3)(5) 24(1) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.4 5 9

İndir

25.10.2022

Asli/Yetki
Numara:19/2022
D. No:14/2022

Rebiya Edin ve diğerleri ile KKTC Sağlık Bakanlığı ve/veya KKTC Sağlık Bakanlığı vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasında Mandamus emirnamesi ve koşulları - Leave(izin) istidası - Leave(izin) emri verilmesinin koşulları - Morgda kalan cenazenin teslimi talebi - İstidanın reddi34/2007 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası - 27/2013 İyi İdare Yasası Md. 15 22 - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Yasası Md. 4 6

İndir

25.10.2022

Asli/Yetki
Numara:18/2022
D. No:13/2022

KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu İş) ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı KKTC Başsavcılığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasıda Mandamus emirnamesi ve koşulları - Leave(izin) istidası - Leave(izin) emri verilmesinin koşulları - Bakanlığın işçi sendikasıyla Toplu İş Sözleşmesi için görüşmemesi - İstidanın reddi 42/1996 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası Md.10 11

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon