Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
19.08.2022

Asli/Yetki
Numara:13/2022
D. No:7/2022

Segure Insurance Ltd. ile Meymune Ölmez arasındaProhibition - certiorari - leave(izin) istidası - leave(izin) istidası verilmesinin koşulları - Alt Mahkemenin sakat olan yetkisine müstedinin rıza gösterip göstermediği - sigorta tahkim komisyonunun yetkisini aşmasıKKTC Anayasası - Md.151(3) - 60/2010 Sigorta Hizmetleri(Düzenleme ve Denetim) Yasası - Md.67(3)(8)

İndir

03.06.2022

Asli/Yetki
Numara:12/2022
D. No:6/2022

Ali Murat Ersoy yetkili vekili Deniz Kızılokgil vasıtasıyla ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi KKTC Başsavcılığı vasıtasıyla ve diğerleri arasındaProhibition - certiorari - leave (izin) istidası - leave (izin) emri verilmesinin koşulları - yasa ile belirlenmiş bir düzenleme hakkında tespit kararı verilemeyeceği31/2009 Şans Oyunları Yasası - Md. 8(8) - H.M.UT. E.48 n.2

İndir

13.05.2022

Asli/Yetki
Numara:14/2020
D. No:5/2022

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd ile Serap Öke Çörekçioğlu ve diğeri arasındaProhibition - certiorari - prohibition ve certiorari emirlerinin verilme koşulları - kanunen var olan ve/veya alternatif çarelerin kullanılabileceği uygun bir durum mevcutsa prohibition ve certiorari emri talep edilemeyeceği---

İndir

26.04.2022

Asli/Yetki
Numara:7/2022
D. No:4/2022

Mustafa Refik Alpçığay ve diğeri ile Batuhan Alptan arasındaProhibition - certiorari - leave (izin) istidası - leave (izin) emri verilmesinin koşulları - tapu müdürünün kararı aleyhine istida istinaf dosyalanmasına rağmen kaza mahkemesinin bu konuda açılan bir hukuk davasında emir vermesiFasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md. 28(1) 80 - 9/1979 Mahkemeler Yasası - Md.41 - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.4 9

İndir

28.03.2022

Asli/Yetki
Numara:4/2022
D. No:3/2022

Ural Baltacı ile KKTC Başsavcısı ve diğerleri arasındaProhibition - leave (izin) istidası - leave (izin) emri verilmesinin koşulları - davanın makul sürede dinlenmesi gerektiği - adil yargılanma hakkının sanığın elinden alındığı iddiası - doğal adalet ilkelerinin ihlaliKKTC Anayasası - Md.17(2) - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Md.6(1)

İndir

28.03.2022

Asli/Yetki
Numara:5/2022
D. No:2/2022

Gönyeli Belediyesi Gönyeli Belediyesi Başkanı Başkan Yardımcısı Belediye Meclis Üyeleri ve Gönyeli Hemşehrileri ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve/veya Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı arasındaProhibition - certiorari - leave (izin) istidası - leave (izin) emri verilmesinin koşulları - kamu alacağına ilişkin olarak mahkemenin icra müzekkeresi çıkarması51/1995 Belediyeler Yasası - Md.31(2) - 48/1977 Kamu Alcaklarının Tahsili Usulü Yasası -Md.3 12 - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası

İndir

24.03.2022

Asli/Yetki
Numara:3/2022
D. No:1/2022

Besim Erdenay (Mahcur)vasisi Emete Zeybekoğlu vasıtasıyla ile Eray Erdenay arasındaProhibition - certiorari - leave (izin) istidası - leave (izin) emri verilmesinin koşulları - ara emri - Mahkemenin istidaya taraf olmayan kişi lehine ara emri vermesi9/1976 Mahkemeler Yasası- Md.41(1) - Fasıl 252 Akıl Hastaları Yasası

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon