Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
30.03.2023

Asli/Yetki
Numara:3/2022
D. No:4/2023

Besim Erdenay vasisi Emete Zeybekoğlu vasıtasıyla ile Eray Erdenay Prohibition – Certiorari - Yetki aşımı iddiası – Ek Müstedialeyh eklenme talebi – Bir davada ara emri veren bir yargıcın yetkisini aştığından söz edilemeyeceği – Yasanın yorumundan kaynaklanan ihtilaflarda Yargıtayın yetkili olduğu – İstidanın reddi9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41(1) - HMUT E.48 n.8(4)

İndir

29.12.2022

Asli/Yetki
Numara:5/2022
D. No:19/2022

Gönyeli Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında Prohibition - Certiorari - Ödenmeyen kamu alacakları için haciz müzekkeresi ısdarı - Alt Mahkemenin ödeme emrine konu meblağı değiştirme yetkisi olmadığı - Kamu borçlusu/kamu alacaklısı kavramları - İstidanın reddi 51/1995 Belediyeler Yasası Md.8 31(2) - 48/1977 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası Md.2 3

İndir

29.12.2022

Asli/Yetki
Numara:13/2022
D. No:18/2022

Segure Insurance Ltd. ile Meymune Ölmez arasında Prohibition - Certiorari - Prohibition ve Certiorari emirlerinin verilme koşulları - Herhangi bir yasa veya mevzuatın yorumunun öncelikle ilk mahkeme tarafından yapılması gerektiği - Sigorta tahkim komisyonunun yetkisi - Başvurunun reddi60/2010 Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası Md.67(3)(B)

İndir

08.12.2022

Asli/Yetki
Numara:21/2022
D. No:17/2022

Akfinans Bank Ltd. ile KKTC Maliye Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Hukuk Dairesi ve diğeri arasında Mandamus emirnamesi ve koşulları -İzin(leave) istidası - İzin(leave) emri verilmesinin koşulları - Hazine ve Muhasebe Dairesinin arazi satışını genel bütçeye aktarması - İstidanın reddiFasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası Md.28(d) - 47/1987 Hazine ve Muhasebe Dairesi(Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Md.3 5(7)

İndir

11.11.2022

Asli/Yetki
Numara:3/2021
D. No:16/2022

Güngör Sipahioğlu yetkili vekili Kemal Şentürkler ve diğerleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ve diğerleri arasında Mandamus emirnamesi ve koşulları - Leave(izin) istidası - Leave(izin) emri verilmesinin koşulları - Merkez Bankasının denetim görevini yerine getirmesi talebi 62/2017 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Md. 2 3 4 5 6 10 12 18 54 61 62 63(3) 64 75 - 41/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Md. 3 4 5 11(6) 14 29 48 - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.38

İndir

11.11.2022

Asli/Yetki
Numara:20/2022
D. No:15/2022

KKTC Başsavcısı vasıtası ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) arasındaProhibition - Certiorari - Leave(izin) istidası - Leave(izin) emri verilmesinin koşulları - Mahkemenin ihale uyarınca yapılan sözleşmeye karşı emir verme yetkisi olup olmadığı42/1996 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası - Md. 2 6(3)(5) 24(1) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.4 5 9

İndir

25.10.2022

Asli/Yetki
Numara:19/2022
D. No:14/2022

Rebiya Edin ve diğerleri ile KKTC Sağlık Bakanlığı ve/veya KKTC Sağlık Bakanlığı vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasında Mandamus emirnamesi ve koşulları - Leave(izin) istidası - Leave(izin) emri verilmesinin koşulları - Morgda kalan cenazenin teslimi talebi - İstidanın reddi34/2007 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası - 27/2013 İyi İdare Yasası Md. 15 22 - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Yasası Md. 4 6

İndir

25.10.2022

Asli/Yetki
Numara:18/2022
D. No:13/2022

KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu İş) ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı KKTC Başsavcılığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasıda Mandamus emirnamesi ve koşulları - Leave(izin) istidası - Leave(izin) emri verilmesinin koşulları - Bakanlığın işçi sendikasıyla Toplu İş Sözleşmesi için görüşmemesi - İstidanın reddi 42/1996 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası Md.10 11

İndir

24.10.2022

Asli/Yetki
Numara:16/2022
D. No:12/2022

Yeşil Barış Hareketi ile İskele Kaymakamlığı vasıtası ile KKTC Başsavcılığı arasında Prohibition - Certiorari - Leave(izin) istidası - Leave(izin) emri verilmesinin koşulları - İzinsiz inşaatın durdurulması talebiKKTC Anayasası Md.152 158(4)(a) - 55/1989 İmar Yasası - Fasıl 96 Yollar ve Binalar(Düzenleme) Yasası Md.3 9 20 - 33/1988 Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası Md.8

İndir

13.10.2022

Asli/Yetki
Numara:17/2022
D. No:11/2022

A. Demiragh & Sons Limited n/d A. Demirağ & Sons Limited ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü ve diğeri arasındaMandamus emirnamesi ve koşulları - Leave (izin) istidası - Leave (izin) verilmesinin koşulları - kiralanan sanayi bölgesi arazisi üzerindeki ipoteğin kaldırılması talebi - istidanın reddi23/1977 Organize Sanayi Bölgeleri Yasası - Md. 22 23

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon