Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
30.03.2021

Yim/İst
Numara:6/2020
D. No:1/2021

KKTC Polis Genel Müdürlüğü Polis Hizmetleri Komisyonu vasıtası ile KKTC ile Bekir Abatay arasında Polis terfi sınavları - Yimde ara emri - Yimde ara emrinin koşulları - asli ve tali usul sakatlıkları - Yokluk hali - yokluk halinin varlığı için açıkça görülen ve yoruma mahal bırakmayacak bir yasaya aykırılık bulunması gerektiği51/1984 Polis Örgütü(Kuruluş Görev Ve Yetkileri) Yasası - Md.12 73(6) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41 - Polis Hizmetleri Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü - Md.7 8 - Polis Örgütü Sınav Tüzüğü - Md.19

İndir

26.11.2020

Yim/İst
Numara:5/2020
D. No:3/2020

Bekir Abatay ile KKTC Polis Genel Müdürlüğü Polis Hizmetleri Komisyonu vasıtası KKTC arasında YİMde ara emri - ara emri verilmesinin koşulları - YİMde yargıcın tek taraflı olarak geçici emir verme yetkisi olmakla birlikte bu şekilde emir vermeyi uygun bulmayıp karşı tarafa tebliğine olanak sağlamak amacıyla kısa bir tehir de verebileceği9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md. 11

İndir

08.06.2020

Yim/İst
Numara:11-12/2018
D. No:2/2020

İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri ve diğerleri ile Namık Müftüoğlu arasındaİdarenin işlemlerinin gerekçeli olması gerektiği - istinafın reddi---

İndir

21.01.2020

Yim/İst
Numara:2/2018
D. No:1/2020

Hasan İsaoğulları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü ve diğeri arasında Tek Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi kararlarının içtihat olarak bağlayıcı olup olmadığı - Üç Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi heyeti tarafından onaylanmamış bir kararın nihai olamayacağı KKTC Anayasası - Md.143(3)(4) 147 148(3) 149 151 152 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası - Md.71 - 60/1990 Yüksek İdare Mahkemesi Yasası - Md. 4

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon