Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
20.02.2020

YİM
Numara:4/2018
D. No:6/2020

Abdurrahman Şeref ile KKTC Barolar Birliği ve diğeri arasındaAnayasa Mahkemesine havale - havalenin koşullarıKKTC Anayasası -Md.148 - Fasıl 2 Avukatlar Yasası - Md.17 - 1981 Avukatlar (İcra-i Meslek ve Etiket) Tüzüğü - Md. 3 4

İndir

18.02.2020

YİM
Numara:34/2018
D. No:5/2020

Canan Sezenler ile Maliye Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı arasındaGeçici personel statüsüyle yapılan hizmetlerin emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılmasının koşulları - kamu alacağının tanımı48/1977 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası - Md. 2 3 - 58/2017 İndirimli Tahsilata İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası - Md. 3 4 - 26/1977 Emeklilik Yasası - Md. 39(6)

İndir

24.10.2019

YİM
Numara:206/2018
D. No:25/2019

Nazile Küpeli ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu ve diğerleri arasında Disiplin hukuku - disiplin soruşturması - itham edilenin savunma hakkının elinden alınmaması gerektiği - yargılamada itham edenle karar verenin aynı kişi olmaması gerektiğiKKTC Anayasası - Md. 121(4) 152 - 22/1992 İş Yasası - Md.15(8) - 60/2003 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş Görev Çalışma ve Denetleme) Yasası

İndir

30.05.2019

YİM
Numara:208/2018
D. No:17/2019

Yeşil Barış Hareketi ve diğeri ile Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaYüksek İdare Mahkemesinde ara emri müracaatı - ara emrinin koşulları - derneklerin Yüksek İdare Mahkemesinde dava açmasıKKTC Anayasası - Md. 159(1)(b) (3)- 41/1977 İskan Topraklandırmma ve Eşdeğer Mal Yasası - Md.4(1)- 16/1987 Turizm Endüstri Teşvik Yasası - Md.9(1)

İndir

28.12.2018

YİM
Numara:246/2018
D. No:31/2018

Samet Öztürk ile Polis Hizmetleri Komisyonu ve diğeri arasındaYİM’de ara emri koşulları - birel İşlemlerin tebliği 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md. 11

İndir

25.12.2018

YİM
Numara:203/2016
D. No:30/2018

Nüvit Tulumbacı ile KKTC Başbakanlık ve Denetleme Kurulu ve diğerleri arasında.Kamu görevi dışından üst kademe yöneticisi olarak atanma - Üst kademe yöneticisinin izin hakkı 53/1977 Üst Kademe Yöneticileri Yasası- Md. 2(2) 3 5 9(1)- 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md. 22 106(1)(2)(3)(4)(5) 112(A)- 26/1977 Emeklilik Yasası - 2001 İzinlerin Kullanımı ve Uygulanacak Yöntem ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü

İndir

04.12.2018

YİM
Numara:36/2016
D. No:28/2018

Mehmet Öksüz ile KKTC Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasındaYasaklı göçmen ilan etme - tatmin edici delilFasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası- Md. 6(1)(g)(k) 14(1)

İndir

04.12.2018

YİM
Numara:192/2015
D. No:29/2018

Hüseyin Kozanoğlu ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasındameşru menfaat - hazırlık işlemlerinin dava edilebilmesiKKTC Anayasası-Md. 152(6) - 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü

İndir

23.11.2018

YİM
Numara:245/2012
D. No:27/2018

Cynthia Sara Zukas ve diğeri ile Girne Kaza Tapu Amirliği ve diğerleriYİMde vekil vasıtasıyla dava açma - meşru menfaat - menfaat birliği-eşdeğer koçan iptali - yokluk hali- ilgili şahısların davadan ihracı - YİM davalarında talep takririKKTC Anayasası Md.152(2) 159 - 41/1977 İskan ve Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası Md. 2(1) 3 4

İndir

23.11.2018

YİM
Numara:154/2016
D. No:26/2018

Cemal Bardak n/d Cemal Erkan Bardak ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasındaDisiplin davası - disiplin davası duruşmalarında usul7/1979 Kamu Görevlileri Yasası – Md.98(14)(15) 99 100 (4) (5) 101 -Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usul Yasası – Md.83 - Kamu Hizmeti Komisyonu Duruşma Yöntemi Tüzüğü - Md.19 22(A)

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon