Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
13.09.2021

YİM
Numara:276/2018
D. No:11/2021

Louiza Zembyla ve diğeri ile Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla KKTC arasındaYüksek İdare Mahkemesi(YİM)nin tek yargıçlı ve üç yargıçlı olarak oturum yapma yetkisi - Taşınmaz Mal Komisyonu kararlarına karşı açılan davaların üç yargıçlı olarak oturum yapan YİM yetkisinde olduğu KKTC Anayasası - Md.143(4) 152 - Anayasanın 159 uncu Maddesinin(1)inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini Takası Ve İadesi Yasası - Md.1 3 9 11 - 60/1990 Yüksek İdare Mahkemesi Yasası-Md.2 3

İndir

18.06.2021

YİM
Numara:80/2018
D. No:9/2021

Santa Claus Peace Village LTD. ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasındaİdarenin kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi - idarenin taraf olduğu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar - idari sözleşmelerde yetkili yargı yerinin belirlenmesi19/2003 Alçak Orman Arazilerinin Devri Ve İcarı Yasası - Md. 10 (14)(17)

İndir

16.10.2020

YİM
Numara:177/2018
D. No:20/2020

Ahmet Usta ile KKTC İçişleri Bakanlığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasındaVatandaşlık iptali- İdare Hukukunda Yokluk(nullity) - Yok hükmünde işlemler- Vatandaşlık idari işleminin niteliği- Kazandırıcı işlem kavramı 25/1993 Yurttaşlık Yasası- Md.8 9(1)(B)(C) 12 16 - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.18 - Yurttaşlık Tüzüğü Md.10 (AE 329/1993)

İndir

01.09.2020

YİM
Numara:54/2018
D. No:15/2020

Osman Yaşar Kanioğulları ile Sosyal Sigortalar Dairesi vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaGeriye dönük sigortalı sayılma talebi - idarenin idari bir karar verdiği durumda idari ihmalden bahsedilemeyeceği16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası - Md. 4 5 6 8 10 - 1977 Sosyal Sigortalar (Sigorta İşlemleri) Yönetmeliği - Md. 20 22 24

İndir

20.02.2020

YİM
Numara:4/2018
D. No:6/2020

Abdurrahman Şeref ile KKTC Barolar Birliği ve diğeri arasındaAnayasa Mahkemesine havale - havalenin koşullarıKKTC Anayasası -Md.148 - Fasıl 2 Avukatlar Yasası - Md.17 - 1981 Avukatlar (İcra-i Meslek ve Etiket) Tüzüğü - Md. 3 4

İndir

18.02.2020

YİM
Numara:34/2018
D. No:5/2020

Canan Sezenler ile Maliye Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı arasındaGeçici personel statüsüyle yapılan hizmetlerin emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılmasının koşulları - kamu alacağının tanımı48/1977 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası - Md. 2 3 - 58/2017 İndirimli Tahsilata İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası - Md. 3 4 - 26/1977 Emeklilik Yasası - Md. 39(6)

İndir

24.10.2019

YİM
Numara:206/2018
D. No:25/2019

Nazile Küpeli ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu ve diğerleri arasında Disiplin hukuku - disiplin soruşturması - itham edilenin savunma hakkının elinden alınmaması gerektiği - yargılamada itham edenle karar verenin aynı kişi olmaması gerektiğiKKTC Anayasası - Md. 121(4) 152 - 22/1992 İş Yasası - Md.15(8) - 60/2003 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş Görev Çalışma ve Denetleme) Yasası

İndir

30.05.2019

YİM
Numara:208/2018
D. No:17/2019

Yeşil Barış Hareketi ve diğeri ile Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaYüksek İdare Mahkemesinde ara emri müracaatı - ara emrinin koşulları - derneklerin Yüksek İdare Mahkemesinde dava açmasıKKTC Anayasası - Md. 159(1)(b) (3)- 41/1977 İskan Topraklandırmma ve Eşdeğer Mal Yasası - Md.4(1)- 16/1987 Turizm Endüstri Teşvik Yasası - Md.9(1)

İndir

28.12.2018

YİM
Numara:246/2018
D. No:31/2018

Samet Öztürk ile Polis Hizmetleri Komisyonu ve diğeri arasındaYİM’de ara emri koşulları - birel İşlemlerin tebliği 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md. 11

İndir

25.12.2018

YİM
Numara:203/2016
D. No:30/2018

Nüvit Tulumbacı ile KKTC Başbakanlık ve Denetleme Kurulu ve diğerleri arasında.Kamu görevi dışından üst kademe yöneticisi olarak atanma - Üst kademe yöneticisinin izin hakkı 53/1977 Üst Kademe Yöneticileri Yasası- Md. 2(2) 3 5 9(1)- 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md. 22 106(1)(2)(3)(4)(5) 112(A)- 26/1977 Emeklilik Yasası - 2001 İzinlerin Kullanımı ve Uygulanacak Yöntem ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon