Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
26.10.2021

YİM
Numara:137/2017
D. No:14/2021

Selim Cangil Terekesinin Tereke İdare Memuru Serpil Cangil ve Şebnem Cangil ve diğeri ile KKTC İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğerleri arasında İdari davalarda hak düşürücü süre - hak düşürücü sürenin başlangıcı - yokluk iddiası - T cetveline sehven yazılmış kaydın silinmesi41/1977 İskan Topraklandırma Ve Eşdeğer Mal Yasası - Md.69

İndir

22.01.2021

YİM
Numara:99/2017
D. No:1/2021

Olgun Amcaoğlu Ali Hacı Hasan Kanlı Terekesi’nin Tereke İdare Memuru sıfatıyla ve diğeri ile Gönyeli Belediyesi ve/veya Belediye Başkanı ve/veya Belediye Meclisi ve/veya Meclis Üyeleri ve/veya Gönyeli şehri hemşerileri arasında İdari işlemin dayandığı bir başka idari işlemin varlığı halinde dayanak idari işlemin dava edilmesi gerektiği - dayanak idari işlemin yoklukla sakat olmasının sonucu değiştirmemesi - davanın reddi Fasıl 170 Elektrik Yasası - Md. 3 16 - Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası - Md. 3 9

İndir

30.11.2020

YİM
Numara:71/2017
D. No:21/2020

Nevzat Özkunt ile Türkiye İş Bankası A.Ş ve diğeri arasındaİdari işlem özel hukuk işlemi ayrımı - emeklilik talebi - hizmetlerin birleştirilmesi talebi - davanın reddiKKTC Anayasası - Md. 152 - 30/1996 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası - Md. 2 3 4 - 16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası - Md. 3 11 95 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 2

İndir

16.06.2020

YİM
Numara:56/2017
D. No:9/2020

Funworld Entertainment Company Limited ile KKTC Maliye Bakanlığı Gümrük ve Rüsumat Dairesi ve/veya Mağusa Gümrük Dairesi vasıtasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaTicari mal kavramı - idari işlemin mevzuata uygunluğu - davanın reddi12/1983 Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası - Md. 5 8 12

İndir

16.06.2020

YİM
Numara:25/2017
D. No:10/2020

Mustafa Yeşil ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı vasıtasıyla KKTCMünhal ilanı - atama kararı - hazırlık işlemleri - kurul tarafından verilen kararlar - hazırlık işlemlerinin iptal davasına konu edilme koşulları25/1985 Öğretmenler Yasası - Md. 95(4) 102 - 53/1983 Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası - Öğretmenler Sicil Tüzüğü - Md. 5 7 - 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü - Md. 5(2)(C)(c)(e)

İndir

03.12.2019

YİM
Numara:130/2017
D. No:28/2019

Halide Gültekin ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Münhal - atama işleminin hukuka uygun olup olmadığıKKTC Anayasası - Md. 152 - 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü - Md.5(1)(C)

İndir

22.10.2019

YİM
Numara:110-179/2017
D. No:24/2019

Mürüde Çolak ile Girne Kaymakamı ve/veya Girne Kaymakamlığı vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasında Meşru menfaat - nihai karar öncesi hazırlık işlemleri - hazırlık işlemlerinin nihai kararın iptali için açılan davada konu edilebileceğiKKTC Anayasası - Md.152

İndir

25.09.2019

YİM
Numara:41/2017
D. No:22/2019

Ali Kofalı Constructions Limited ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği arasındaDisiplin hukuku - itham edilene savunma hakkı verilmemesi - yargılamada tarafsızlık ilkesinin ihlali18/1998 Kıbrıs Turk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yasası - Md.17(2)(B)(C)(3)

İndir

12.09.2019

YİM
Numara:115/2017
D. No:21/2019

Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu ile Sigorta Tahkim Komisyonu ve/veya Sigorta Tahkim Komisyonu vasıtasıyla KKTC arasında Sigorta Tahkim Komisyonunun niteliği - Yüksek idare Mahkemesinin görev alanı60/2010 Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası - Md.67

İndir

19.04.2019

YİM
Numara:192/2017
D. No:13/2019

Metin A. Hakkı(Lefkoşa’lı Murat Metin Hakkı’nın yetkili vekili sıfatıyla)ve diğeri ile KKTC Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasında Usul sakatlıkları - asli ve tali usul sakatlıkları - asli usul sakatlıklarının idari işlemin iptalini gerektirmesi - yasadaki bildirim yükümlülüğüne uyulmaması - 60/1994 Eski Eserler Yasası - Md. 4 7 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.8 13 16 17(3)

İndir

      
123456


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon