Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
03.12.2019

YİM
Numara:130/2017
D. No:28/2019

Halide Gültekin ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Münhal - atama işleminin hukuka uygun olup olmadığıKKTC Anayasası - Md. 152 - 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü - Md.5(1)(C)

İndir

22.10.2019

YİM
Numara:110-179/2017
D. No:24/2019

Mürüde Çolak ile Girne Kaymakamı ve/veya Girne Kaymakamlığı vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasında Meşru menfaat - nihai karar öncesi hazırlık işlemleri - hazırlık işlemlerinin nihai kararın iptali için açılan davada konu edilebileceğiKKTC Anayasası - Md.152

İndir

25.09.2019

YİM
Numara:41/2017
D. No:22/2019

Ali Kofalı Constructions Limited ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği arasındaDisiplin hukuku - itham edilene savunma hakkı verilmemesi - yargılamada tarafsızlık ilkesinin ihlali18/1998 Kıbrıs Turk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yasası - Md.17(2)(B)(C)(3)

İndir

12.09.2019

YİM
Numara:115/2017
D. No:21/2019

Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu ile Sigorta Tahkim Komisyonu ve/veya Sigorta Tahkim Komisyonu vasıtasıyla KKTC arasında Sigorta Tahkim Komisyonunun niteliği - Yüksek idare Mahkemesinin görev alanı60/2010 Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası - Md.67

İndir

19.04.2019

YİM
Numara:192/2017
D. No:13/2019

Metin A. Hakkı(Lefkoşa’lı Murat Metin Hakkı’nın yetkili vekili sıfatıyla)ve diğeri ile KKTC Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasında Usul sakatlıkları - asli ve tali usul sakatlıkları - asli usul sakatlıklarının idari işlemin iptalini gerektirmesi - yasadaki bildirim yükümlülüğüne uyulmaması - 60/1994 Eski Eserler Yasası - Md. 4 7 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.8 13 16 17(3)

İndir

13.03.2019

YİM
Numara:181/2017
D. No:7/2019

Bekir Abatay ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve diğerleri arasındaNakil işlemi - nakil işleminin ceza amaçlı yapıldığı iddiası - idarenin takdir yetkisi - takdir yetkisinde açık hata kavramı51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri)Yasası - Md.2 12 75 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 17(1) - Polis Örgütü İlk Atama Yer Değiştirme ve Nakil İşlemleri Tüzüğü - Md.4

İndir

01.03.2019

YİM
Numara:76/2017
D. No:6/2019

Sevil Emirzade İle KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasındaHak düşürücü sürenin başlangıç tarihi - yokluk halinin talep takririnde ileri sürülmesi gerektiğiKKTC Anayasası - Md.152(3) - 15/1962 Zorla Mal İktisabı Yasası-

İndir

17.10.2018

YİM
Numara:67/2017
D. No:24/2018

Avukat Feza Güzeloğlu ile KKTC Barolar Birliği ve diğerleri arasındaBaro disiplin soruşturması - şikayetçinin soruşturma kararı görüşülürken hazır bulunması - asli şekil sakatlığı Fasıl 2 Avukatlar Yasası - Md. 16 17 19(3)(7) - 1981 Avukatlar (İcrai Meslek ve Etiket) Tüzüğü

İndir

08.05.2018

YİM
Numara:3/2017
D. No:13/2018

Menteş Aziz ile KKTC Barolar Birliği ve diğerleri arasındaDisiplin Hukukunun temel ilkeleri – YİM’in disiplin cezalarının sürelerine müdahale edememesi. Fasıl 2 Avukatlar Yasası Md. 17 - 1981 Avukatlar (İcrai Meslek ve Etiket) Tüzüğü Md.2 3 4 27 28

İndir

30.03.2018

YİM
Numara:14/2017
D. No:11/2018

Fatma Karakaş Doğan n/d Fatma Karakaş ile Yakındoğu Üniversitesi Ve diğeri arasında.Yüksek İdare Mahkemesinin yetkisi - İdari işlemin varlığı için kamu gücünün aranması gerektiğiAnayasa - Md. 152

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon