Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
24.02.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:202/2015
D. No:9/2020

Bulut İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şirketi ile Fırat Ortaç arasında Vekaletname - vekilin sorumluluğu - emlakçının komisyon alma hakkı38/2007 Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası - Md.14 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 40 - HMUT E.2 n.1

İndir

13.02.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:2-3/2014
D. No:8/2020

Dr. Şevket Alptürk ile Gamze Fellahoğlu Terekesinin Tereke İdare Memurları Hakan Fellahoğlu ve Dervişe Fellahoğlu ve diğerleri arasında Davalıların ihmali nedeniyle hastanın vefatı - malpractice - özel tazminat - genel tazminat - bolam prensibi37/2012 Özel Hastane Özel Dal Hastanesi Özel Klinik Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.51

İndir

28.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:144/2014
D. No:5/2020

Ahmet Keskin ile Altınbaş Petrol Ltd. ve diğerleri arasındaÖn itirazın öncelikli olarak dinlenmesi - mahkemenin dava veya layihayı iptal etmesi - layihaların içeriğinden gayrıyasallık sonucuna varılması mümkün olmadığında şahadet dinlenmesi gerektiğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.24 - Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md.3(1)(e) 5 - 33/1977 Akaryakıt (Depolama Nakliye Ve Satış) Yasası - Md.5(4)

İndir

28.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:191/2016
D. No:7/2020

Mürüde Üstün ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasındaİstinafta ek şahadet sunulması ve koşulları - istinafta ek şahadet sunulabilmesi için gerekli koşulların tamamının tatmin edilmesi gerektiğiH.M.U.T. E.35

İndir

28.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:90/2016
D. No:6/2020

Uğurel Mozaik Fabrikası Ltd. ile Demirezenler Makine Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi namına yetkili vekili Mihrican Yıldırım arasındaEmtia (eşya) satışı - alıcının satılan malı kabul etmesi veya kabul etmiş sayılması ve bunun koşullarıFasıl 267 Emtia Satışı Yasası - Md. 3 4 19 20 30 42 63

İndir

17.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:14/2018
D. No:3/2020

Richard Parkinson ile Fikri Toros ve diğeri arasındaAnayasa Mahkemesine havaleKKTC Anayasası - Md. 1 13 36 148 - 6/1969 Olağanüstü Durum Süresince Türk Cemaatına Mensup Olmayan Şahıslara Gayrimenkul Mal Satışını Önleyen Yasa - Md.3 7 - Fasıl 109 Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) Yasası - Md. 3

İndir

16.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:52-63/2015
D. No:4/2020

Turgut Küçük ile Merhume Zeliş Balıkçıoğlu Terekesi Tereke İdare Memuru sıfatıyla Behiç Balıkçıoğlu ve Ramadan Binatlıoğlu ve diğerleri arasında Davalıların ihmali nedeniyle hastanın ameliyatta vefat etmesi - özel tazminat - genel tazminat - uzman tanıkların şahadetinin değerlendirilmesi - bolam prensibi - çoğaltıcı rakamın belirlenmesiFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 51 (1)(b)(2)(e)

İndir

07.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:75/2016
D. No:2/2020

Naomi Ruth Onbaşı (Merhum Abdulla Mohamed Abdulrahman Al Khooeji Terekesi’nin Tereke İdare Memuru Sıfatıyla) ile Kıbrıs Faisal İslam Bankası Limited arasındaRes judicata - res judicata prensibinin koşullarıH.M.U.T E.27

İndir

07.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:193/2015
D. No:1/2020

Mahmut Bora ile Ali Genç arasındaŞahadet - çekin karşılığının taşınmaz mal devredilerek ödendiği iddiası---

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon