Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
08.02.2023

Yargıtay/ceza
Numara:34/2021
D. No:2/2023

KKTC Başsavcısı ile Hasan Serkan Gün arasında Ceza aleyhine istinaf - Ölümle neticelenen trafik kazası - Alkollü araç kullanarak kaza yapmak - Ölümle neticelenen trafik kazalarında mahkumiyet süresine etkisi olan faktörler - Bu tür suçlarda Sanığın kişisel durumunun cezaya etkisi - Cezalandırma prensipleri - Kamu yararı(amme menfaati) prensibi Fasıl 154 Ceza Yasası Md.210 - 21/1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası Md.7(1) 8 19 - 9/1988 Yol Güvenlik Yasası Md.5 6 7 10 ve 11 - 99/1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü Md.16(1) 25(1) 32 57(1)(ö)(2)(a)(i) 77

İndir

12.10.2022

Yargıtay/ceza
Numara:22/2021
D. No:14/2022

Ömer Kaya ile KKTC Başsavcısı arasındaMahkûmiyet aleyhine istinaf - kanunsuz tabanca taşıma ve tasarrufu - kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu - tecavüzi alet tasarrufu - çevre şahadet - sanığın itirafı - itirafın doğruluğunun test edilmesi - polis tanıkların şahadeti incelenirken dikkate alınması gereken hususlar - istinafın reddiFasıl 54 Patlayıcı Maddeler Yasası - Md.4(1)(e)(4)(d)(5)(a) - Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası Md.2 4(1)(3)(A)(B) 26

İndir

12.10.2022

Yargıtay/ceza
Numara:36/2021
D. No:15/2022

KKTC Başsavcısı ile Mustafa Ürcan arasındaCeza aleyhine istinaf - ölümle neticelenen trafik kazası - ölümle neticelenen trafik kazalarında mahkûmiyet süresine etkisi olan faktörler - sanığın ölümle neticelenen trafik kazasına sebebiyet verirken ortaya çıkan sonuca katkı koyan başka suçlar da işlemiş olması - bu tür suçlarda sanığın kişisel durumunun cezaya etkisiFasıl 154 Ceza Yasası - Md.210 - 21/1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası - Md.5(2) 6(1) 7(1) 8 19 - 9/1998 Yol Güvenliği Yasası - Md. 7 11 29/2012 Emniyet Kemeri Yasası - Md.5 12

İndir

06.04.2022

Yargıtay/ceza
Numara:35-79/2021
D. No:4/2022

F.G ile KKTC Başsavcısı arasındaCinsel tecavüz suçu - 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüzde bulunma - iddia makamının tasarrufunda bulunan tüm tanık ifadelerinin savunmaya verilmesi talebi - müşteki küçüğün savunmanın uzman tanıkları tarafından tıbbi müdahaleden geçirilmesi talebi - adil yargılanma hakkı - küçüklerin mağdur olduğu cinsel suçlardan yargılamada mahkemenin dikkate alması gereken hususlarFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 93 94 102 106A 111 - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Md. 6 8

İndir

15.12.2021

Yargıtay/ceza
Numara:1-92/2019
D. No:14/2021

Mehmet Ali Uluçay ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu madde ithal satış tasarruf suçları - cezaların ayrı ayrı çekilmesi - cezaların ayrı ayrı çekilmesi için gerekli koşullar - toplumu tehdit eden suçlarda kamu yararı prensibine ağırlık verilmesi gerektiğiFasıl 154 Ceza Yasası - Md.20 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.2 3 4 12 14 24(1)(a)(2)(B)(C)(3) - Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası - Md.2 4(1)(3)(B) 26 27 - 21/1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi 2 3 4(1) 8 11 25

İndir

08.12.2021

Yargıtay/ceza
Numara:40/2018
D. No:13/2021

KKTC Başsavcısı ile Murat Erkunt arasındaCinsel taciz suçu - 18 yaşından küçük çocuğa cinsel taciz - cezalandırma prensipleri - yaygın veya toplumu tehdit ve tedirgin eden suçlarda cezalandırma prensiplerinden kamu yararı prensibinin ön planda tutulması gerektiğiFasıl 154 Ceza Yasası - Md.151(2)(Ç)

İndir

24.11.2021

Yargıtay/ceza
Numara:41/2019
D. No:12/2021

Erhan Çıplak ile KKTC Başsavcısı arasındaSirkat suçu - yargılanma hakkı - silahların eşitliği ilkesi - sanığın itham edildiği suçlarla ilgili olarak adil yargılanabilmesi için dava dosyasında bulunan tüm belgelerin bir suretinin iddia makamı tarafından sanığa verilmesi talebi - istinafın reddiFasıl 154 Ceza Yasası - Md.255 262 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.3 88 89 90 91 102 103 106A - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Md. 6(3)b

İndir

06.10.2021

Yargıtay/ceza
Numara:28/2021
D. No:10/2021

F.G. ile KKTC Başsavcısı arasındaİlk soruşturma (PI) - ilk soruşturmayı yapan mahkemenin yetkisinin sınırları - şayia (hearsay) şahadet - ilk şikayetFasıl 9 Şahadet Yasası - Md. 10 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.93

İndir

06.10.2021

Yargıtay/ceza
Numara:25/2021
D. No:11/2021

KKTC Başsavcısı ile Serdar Özbekoğlu arasındaCeza takdiri - ceza takdirinde dikkate alınması gereken faktörler - Yargıtayın cezalara müdahalesiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 20 331 332 333(a)(d)(i) 334 336

İndir

03.08.2021

Yargıtay/ceza
Numara:52/2021
D. No:9/2021

Lütfi Nefi Sakızcıoğlu ile KKTC Başsavcısı arasındaTeminat değişikliği - teminat değişikliğinin koşulları - teminat emrindeki kefalet şartlarının ağır gelmesi halinde şartların değiştirilmesi için doğru yöntemin istinaf etmek olduğuFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.23A

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon