Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
03.08.2021

Yargıtay/ceza
Numara:52/2021
D. No:9/2021

Lütfi Nefi Sakızcıoğlu ile KKTC Başsavcısı arasındaTeminat değişikliği - teminat değişikliğinin koşulları - teminat emrindeki kefalet şartlarının ağır gelmesi halinde şartların değiştirilmesi için doğru yöntemin istinaf etmek olduğuFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.23A

İndir

09.06.2021

Yargıtay/ceza
Numara:14/2019
D. No:8/2021

KKTC Başsavcısı ile Ali Ömerağa arasındaBeraat kararı aleyhine istinaf - italei lisan suçu - ithamnamede suçun tafsilatı kısmında yer almayan olgulardan sanığın mahkum edilemeyeceği - ithamnameye yeni dava eklenmesi - zaman aşımına uğrayan suçlar - istinafın kısmen kabuluFasıl 154 Ceza Yasası - Md.99 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 88

İndir

02.06.2021

Yargıtay/ceza
Numara:24 - 25/2019
D. No:7/2021

Hasan Muhtaroğlu ile KKTC Başsavcısı arasındaAmme fesatçılığı suçu - amme fesatçılığı suçunun unsurları - istinaf ihbarnamesinin gerekçe içermesi gerektiği - sanığın avukatsız olarak dosyaladığı istinaf ihbarnamesinin gerekçe içermemesi durumunda ne olacağı hususu - istinafın reddiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 115 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 138 144

İndir

17.05.2021

Yargıtay/ceza
Numara:49/2020
D. No:6/2021

Sadi Aldağ ile KKTC Başsavcısı arasındaMahkumiyet aleyhine istinaf - uyuşturucu ithal ve tasarruf suçu - aynı tarihte aynı olgulardan neşet eden suçtan başka bir kazada mahkumiyet - mahkemelerin ceza meselelerinde bölgesel yetkisi - istinafın kabulüFasıl 154 Ceza Yasası - Md.20 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.2 3 24(1)(a)2(A)(3) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.26(2) - Fasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası-

İndir

31.03.2021

Yargıtay/ceza
Numara:74/2018
D. No:5/2021

KKTC Başsavcısı ile Mustafa Çil arasındaCinsel taciz suçu - cinsel taciz suçunun unsurları - şahadet - teyit edici şahadetin niteliği - cinsel suçlarda rıza kavramı - ceza davalarında sanık ve iddia makamının ispat yükümlülüğü - sanığın itirafıFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 143A 151(1)(2) 152 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 85 145 - Fasıl 9 Şahadet Yasası - Md. 5 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 37(3)

İndir

31.03.2021

Yargıtay/ceza
Numara:82/2019
D. No:4/2021

Soner Aydaş ile KKTC Başsavcısı arasındaFarklı tarihte farklı nitelikte ve farklı olgulardan neşet eden suçlarda mahkumiyetin başlangıç tarihi - sanığın bir suçtan hükümlü olduğu sırada farklı tarihli ve farklı nitelikli yeni bir suçtan ikinci kez mahkum olması halinde ikinci mahkumiyetin ilk mahkumiyetin bittiği tarihten itibaren başlayacağıFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md 117(2)

İndir

31.03.2021

Yargıtay/ceza
Numara:32-34/2019
D. No:3/2021

Kemal Numan Mehmet ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf - uyuşturucu madde verme ve tasarruf etme suçları - cezalandırma prensipleri - uyuşturucu madde temin edip satmanın cezaya etkisi - sanıkların suçun işlenmesindeki rolleri - istinafın kabulüFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 20 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.2 12 24(1)(a)(e)(2)(A)(B)(C)(3)(4)(d)(5)(a) 21/1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi - Md.2 3 5 8 11 25

İndir

20.01.2021

Yargıtay/ceza
Numara:67-71/2015
D. No:2/2021

Kader Güneri ile KKTC Başsavcısı arasındaCinsel saldırı - cinsel tecavüz - koruması altındaki kız çocuğuna cinsel saldırıFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 143A 145 147

İndir

20.01.2021

Yargıtay/ceza
Numara:45/2020
D. No:1/2021

Yusuf Bayraktar ile KKTC Başsavcısı arasındaDenetimli serbestlik - denetimli serbestlik kurumunun amacı - sanığa şartlı tahliye süresi içinde başka bir suç işlediği gerekçesiyle denetimli serbestlik seçeneği sunulmaması - şartlı tahliye yükümlülüğünü ihlal uyuşturucu suçu işlemek yoluyla gerçekleşmemişse kişiye denetimli serbestlik seçeneği sağlanması gerektiği 28/2016 Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası - Md. 3 5 6 7 - Şartlı Tahliye Tüzüğü - Md.-

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon