Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
18.03.2011

YİM
Numara:96/2009
D. No:1/2011

Cypriot Communication Ltd. ile KKTC Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasındaCDMA Şebekesi işletme hakkı - Bu hakkı iptal eden Bakanlar Kurulu kararının hükümsüz ve etkisiz olduğuna dair emir verilmesi istemi.Devlet İhale Tüzüğü madde 14(2) - 36/2009 Rekabet Yasası madde 4(5)

İndir

22.03.2011

YİM
Numara:157/2008
D. No:2-2011/2011

Ayça Ataklı Akkoyunlu ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve diğerleri arasındaMünhal kadronun kapatılarak iptal edilmesi nedeniyle, münhal mevkiye atanmanın mümkün olmadığı kararının hükümsüz olduğuna dair hüküm talebi.7/79 Kamu Görevlileri Yasası öadde 59.

İndir

25.03.2011

YİM
Numara:74/2009
D. No:3/2011

Aygen Enin ile Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ve diğerleri arasındaİşe son verme - İşe son verme kararının hükümsüz olduğuna dair emir talebi - İdari karar - İdari kararların gerekçeli olması gereği1/77 sayılı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yasası madde 21

İndir

25.03.2011

YİM
Numara:92/2009
D. No:4/2011

Dr. Özcan Hüdaverdi ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasınaMünhal mevkii - III. Derece İlk Yardım Nöbetçi Doktoru mevkiine Davacının değil de ilgili şahısların atanması - Atama kararının iptali için dava açılması - Davanın oyçokluğuyla ret ve iptal edilmesi.7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası madde 63.

İndir

31.03.2011

YİM
Numara:116/2008
D. No:5/2011

Mehmet Salih Aleminyolu ile Değirmenlik Belediyesi ve diğerleri arasındaEmeklilik maaş ve ödeneklerinin yeniden düzenlenmesi talebi.26/77 sayılı Emeklilik Yasası madde 30

İndir

31.03.2011

YİM
Numara:115/2009
D. No:6/2011

Yüksel Alkan ile KKTC Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi arasındaEmeklilik - Yıpranma menfaati talebi - Hak düşürücü süre.26/77 sayılı Emeklilik Yasası madde 16

İndir

18.04.2011

YİM
Numara:44/2009
D. No:8/2011

Zehra Hüseyin n/d Zehra Ayalı ile İçişleri Bakanlığı ve diğerleri arasında.T cetveli - Davacının T cetvelinde yeralan gayrimenkul ile ilgili yapıla tahrifatın ve/veya işlemin hükümsüz olduğuna dair emir talebi - Hak düşürücü süreKKTC Anayasası madde 152

İndir

20.04.2011

YİM
Numara:78/2010
D. No:9/2011

Prof. Dr. Ping Zhang ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı, D.A.Ü ve diğerleri arasındaGöreve son verme - İdari karar - İdari karar Mahkemece iptal edilinceye kadar veya kararı veren organ tarafından geri alınıncaya kadar geçerli olması - -

İndir

29.04.2011

YİM
Numara:62/2003
D. No:10/2011

Nesrin Atalay ile Kuzey Kınrıs Eğitim vakfı ve/veya DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaMeşru menfaat - Sözleşme - Hizmet sözleşmesi - Hizmet sözleşmesinin uzatılmamasına ilişik kararın hükümsüz ve etkisiz olduğna dair mahkeme emri talebi - İstinafın kabul edilerek kararın hükümsüz olduğuna karar verilmesi.-

İndir

20.05.2011

YİM
Numara:141/2010
D. No:12/2011

Dr. Charles C. Canver ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve diğerleri arasındaDoktoroun Tabipler Birliğindeki üyeliğinin silinmesi13/76 Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasası madde 4

İndir

      
1234567


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon