Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız Yüksek Mahkeme Kararının yılını aşağıdan seçiniz.


Yıllarına Göre Yargıtay Hukuk Kararları

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.03.1975

Hukuk/istinaf
Numara:2/1975
D. No:/

Ekrem Ferdi Sarper ile Türkiye Tekel İdaresiŞirket Tasfiye İstidası - Hukuk Usulü - Ön itiraz (İptidai itiraz) - Yemin varakası – İsteğe bağlı tasfiye - Mahkemenin tasfiye emrini hangi hallerde verebileceği() - Şirketlerin özel karar alması-Şirket Hissedarı -Temsil - İştirakçi - Tefsir Kuralları -Vekâletname -Fasıl 113, Fasıl 9

İndir

29.03.1975

Hukuk/istinaf
Numara:2/1975
D. No:/

Ekrem Ferdi Sarper ile Türkiye Tekel İdaresiŞirket Tasfiye İstidası - Hukuk Usulü - Ön itiraz (İptidai itiraz) - Yemin varakası – İsteğe bağlı tasfiye - Mahkemenin tasfiye emrini hangi hallerde verebileceği() - Şirketlerin özel karar alması-Şirket Hissedarı -Temsil - İştirakçi - Tefsir Kuralları -Vekâletname -Fasıl 113, Fasıl 9

İndir

06.05.1975

Hukuk/istinaf
Numara:6/1975
D. No:/

A.M. Berberoğlu ile Ecnebi G/menkul Mal. İd.8/69 sayılı Tûrk Cemaatına Mensup Olmayan Şahıslara Ait Gayrı Menkul Malların Kontrolu (Geçici Hûkümler) Yasası - İdarecinin kira talebi -Kesin Hükûm (kaziyei muhkeme = Res Judicata) -Kaziyei Muhkeme.8/69

İndir

06.05.1975

Hukuk/istinaf
Numara:8/1975
D. No:/

Mehmet Salâhi Nâzım ile BaşsavcılıkTahliye - Ara Emri - Müstedinin ara emri istemi - Ara emri istidasının 14/60 sayılı Yasanın 32. maddesine dayanması - Ara emrinin şartları14/60 Adalet Mah. Y. Md.32

İndir

25.07.1975

Hukuk/istinaf
Numara:5/1975
D. No:/

Selçuk İbrahim ile Kadir Ali ve diğerleriTrafik kazası - Trafik kazasından doğan özel ve genel tazminat talebi - Hukuk Usulü - Davaların birleştirilmesi - Katkısal kusur - Katkısal kusurun ispatı - Sorumluluk - Dulluk tekaüdiyesi - Müstakbel kazançFasıl 148, Md.56, F.188, F.189

İndir

25.07.1975

Hukuk/istinaf
Numara:5/1975
D. No:/

Selçuk İbrahim ile Kadir Ali ve diğerleriTrafik Kazası - Kazadan doğan özel ve genel tazminat talebi - Hukuk Usulü - Davaların birleştirilmesi - Katkısal Kusur -Katkısal kusurun ispatı - Sorumluluk - Dulluk tekaüdiyesi - Mûstakbel KazançFasıl 148 , Md.56 F.188, F.189

İndir

26.07.1975

Yargıtay/hukuk
Numara:4/1975
D. No:/

Memduh Erdal ile Hüseyin H. SongurTahliye - Hukuk Usulü - Talep takriri - Peştemallık - Esasa ilişkin olgu -Esasa ilişkin olgularda eksiklikH,M.U.T. E. 19 N. 4

İndir

31.07.1975

Hukuk/istinaf
Numara:1/1975
D. No:/

Mustafa Uluğ ile İbrahim HüseyinKira Borcu - Tam kira - Kefilin sorumluluğu -Hukuk Usulû - Şahadet - İlk Mahkeme kararı - İspat külfeti1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Yasası

İndir

31.07.1975

Hukuk/istinaf
Numara:10/1975
D. No:/

Kemal Paralik ile Hidayet Faik ŞemiHukuk Usulü - Munzam tafsilât talebi - Nizamı –Tafsilât –Esasa ilişkin olgular - Munzam Tafsilât.H.M.U.T., E. 19, N. 6

İndir

09.08.1975

Hukuk/istinaf
Numara:4/1975
D. No:/

Halide Yusuf le Mustafa ReşatTahliye - İhtiyaca binaen tahliye -Hukuk Usulü - İspat külfeti - Alternatif barınak1973 Kira (Kontrol) Yasası,Md.7(1)(g), 18/73

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon