Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız Yüksek Mahkeme Kararının yılını aşağıdan seçiniz.


Yıllarına Göre Yargıtay Ceza Kararları

1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.04.1975

Ceza/istinaf
Numara:1/1975
D. No:/

Ahmet Derviş Mitagullu ile Emniyet Müdürlüğü arasRuhsatsız içki tasarrufu - Seri Usulle Yargılama - Gıyaben davanın sonuçlandırılması - Davanın İlk Mahekemeye iadesi -Fasıl 144 Alkollü İçkiler Satış Yas. Md.3(1)(a),25

İndir

29.04.1975

Ceza/istinaf
Numara:8,9/1975
D. No:/

Hasan Mustafa Öksüz ile Emniyet MüdürlüğüHırsızlık - Sirkat - Cezaya kaışı istinaf - Mahkemelerin uygun cezanın tespitinde gözönünde bulundurduğu ilkeler -İbret verici ceza verme ilkesi - Yargıtayın cezsyı yûkseltme ve azaltma yetkisi - Mahkemenin uygun ceza tespitinde geniş takdir hakları bulunması - İddia Makamı -...........

İndir

30.04.1975

Ceza/istinaf
Numara:6/1975
D. No:/

Ahmet İbrahim İsbirto vd ile Emniyet müd. ArasındaDarp – Firar - İstinaf - Cezanın ağırlığı -Yasal tutukluluktan kaçma.........

İndir

16.05.1975

Ceza/istinaf
Numara:10,11/1975
D. No:/

Hasan Tuncay,ile Emniyet Müdürlüğü arasındaSirkat – Hırsızlık - Hırsızlık olduğunu bilerek bir malı tasarruf etme - İstinaf - Cezanın ağırlığı -.........

İndir

29.05.1975

Ceza/istinaf
Numara:12/1975
D. No:/

Sadık Mehmet ile Emniyet MüdürlüğüAracın ön ve arkasına üçgen şeklinde reflektör plâkası yerleştirmeme -İşlendiği zaman suç olmayan hareketten Sanığa ceza verilememesi -İstinafMot. Araçlar Yol Trafik Niz.

İndir

06.06.1975

Ceza/istinaf
Numara:17/1975
D. No:/

Mehmet Osman ile Emniyet Müdürlüğü arasındaHırsızlık olduğunu bilerek bir malı tasarrufuna alma - Ceza aleyhine istinaf -İddia Makamının Sanığın lehine ve aleyhine tûm hususları Mahkemenin bilgisine getirme yûkümlülüğü......

İndir

09.06.1975

Ceza/istinaf
Numara:9/1975
D. No:/

Muharrem Derviş ile Başsavcılık arasındaHırsızlık - Sanığın kabul beyanı – Mahkûmiyet ve ceza aleyhine istinafFasıl 154 Ceza Yassaı, md. 255, 262

İndir

13.06.1975

Ceza/istinaf
Numara:3/1975
D. No:/

Şefik Mehmet Ormancı ileBaşsavcılık arasındaAdam öldürme - Nefsi Müdafaa (Meşru Müdafaa) -Meşru müdafaa mazareti - Meşru müdafaada ispat yükümlülüğü -İspat külfeti - Şahadet - Şüpheden sanığın yararlanması (Benefit of Doubt) - İstinaf -Fasıl 154 Ceza Yasası, Md.205

İndir

27.06.1975

Ceza/istinaf
Numara:21/1975
D. No:/

Yılmaz Hüsnü ile BaşsavcılıkHırsızlık - Dükkân açıp eşya çalma - Suç ortaklığı - Istinaf -Cezalar arasındaki nispetsizlikFasıl 154 Ceza Yasası, md. 291,294(a)

İndir

28.06.1975

Ceza/istinaf
Numara:4,5/1975
D. No:/

Menteş Aziz ve diğeri ile Başsavcılık arasındaYabancıya Mal Satma - Mal Sahibi - Koçan - Vekil-Asıl ilişkisinde mal satın alınması - Yediemin (Trustee) -Mahkemenin arazi satışına ilişkin bir sözleşmenin bazı şartlara aynen ifasına emredebilme yetkisi- Mahkemelerin meselelere Ahkâmı Umumiye ve Nısfet Hukuku ilkelerini uygulamaya yetkili olması - Trust Hukukuna göre kazanılan hakların geçerliliği - Trust Hukukuna göre bir trustun nasıl meydana geleceği - Trust Hukuku - Hukuk müşaviri ile müşterisi arasındaki ilişkinin gûvene dayanması - Müdafaa - Şahadet – Şayia şahadet -İstinaf - İspat külfeti -Mens Rea - Emare evrakın asıllarının ibrazı zorunluluğu - Vekâlet anlaşması ile satış snlaşması arasındaki fark - Tercûman aracılığı veya yardımı ile elde edilen bilgilerin şayia şahadet olması ve geçerli olarak kabul edilememesi - Çoğunluk Kararı -6/1969 yavancıya Mal Satışını Meneden Kural, F.224

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon