Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
26.10.2022

YİM
Numara:82/2022
D. No:24/2022

AC-MET Education and Research Ltd. ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasında YİMde ara emri ve koşulları- Ara emri maksatları bakımından meşru menfaat - İstidanın reddi9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41 - 65/2005 KKTC Yüksek Öğrenim Yasası Md. Geçici 5 - Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Md.11(1) - Özel Okullar Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü Md.7(1) 18

İndir

14.10.2022

YİM
Numara:104/2022
D. No:23/2022

Vodafone Mobile Operations Limited ile Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile KKTC ve diğerleri arasındaYİMde ara emri verilmesinin koşulları - meşru menfaat kavramı - hazırlık işlemlerinin dava edilebileceği durumlar - istidanın reddiKKTC Anayasası - Md.152 - 20/2016 Kamu İhale Yasası

İndir

13.09.2022

YİM
Numara:55/2022
D. No:22/2022

Yakubu Sabo Abdullah ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasındaYİMde ara emri verilmesinin koşulları - sınır dışı etme kararı - sınır dışı edilme - yasaklı göçmen ilan edilme - temiz eller prensibi - temiz ellerle mahkemeye gelmemenin talep edilen hukuki çareye etkisi - istidanın reddiFasıl 105 Yabancılar Ve Muhaceret Yasası - Md.6(1) 9 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md.11(1)

İndir

07.09.2022

YİM
Numara:2/2022
D. No:21/2022

Nis Clinic Limited ve diğeri ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve diğeri arasındaYİMde ara emri ve koşulları - idari/icrai işlem kavramı - idarenin icari nitelikteki işlemleri ile bilgi verici nitelikteki işlemleri arasındaki ayrım37/2012 Özel Hastane Özel Dal Hastanesi Özel Klinik Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası - Md.2 5(5) - 13/1976 Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasası - Md.2 3 4 4A 29 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41

İndir

01.07.2022

YİM
Numara:27/2022
D. No:20/2022

Yeşil Barış Hareketi Derneği Başkanı ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyle Feriha Tel ile Lapta Belediyesi arasındaYİMde ara emri - YİMde ara emri verilmesinin koşulları - çevre ve doğaya ilişkin davalarda meşru menfaatin geniş yorumlanması gerektiği - tüzel kişilerin idari dava ehliyeti20/2016 Kamu İhale Yasası - Md. 2 6(7) 7 26 28 48(1) - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.11(3)

İndir

21.06.2022

YİM
Numara:104/2019
D. No:19/2022

Salih Korhan Aşgar ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğeri arasındaTerfi işleminin iptali istemi - idarenin takdir yetkisi - idarenin takdir yetkisine açıkça görülen bir takdir hatası olmadıkça mahkemenin müdahale edemeyeceği - davanın reddi7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.58(4)(A) 63(5) - 46/1982 Gümrük Ve Rüsumat Dairesi Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları Yasası - 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü - Md.5(2)(C)(a)(Ç)

İndir

10.06.2022

YİM
Numara:70/2020
D. No:18/2022

Mete Hatay ve diğerleri ile Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaİdari davalarda hak düşürücü süre - hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi - idari işlemlerin yoklukla sakat olması - idarenin yetkilerini kamu yararına kullanmamasının idari işlemi amaç bakımından sakatladığı KKTC Anayasası - Md.39 40 152 - 27/2013 İyi İdare Yasası- Md.11 - Fasıl 96 Yollar Ve Binalar Düzenleme Yasası - Md.2 3 - 41/1977 İskan Topraklandırma Ve Eşdeğer Mal Yasası - Md.4(1) - 18/2012 Çevre Yasası

İndir

08.06.2022

YİM
Numara:140/2021
D. No:17/2022

Şehir Plancıları Odası ile Turizm ve Çevre Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaYİMde ara emri ve koşulları - Emirnamelerin niteliği tartışması - YİMin yetkisi55/1989 İmar Yasası - Md.2 7 8 38 - 21/2005 Kıbrıs Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Yasası - Md.32 - 47/1988 Şehir Planlama Dairesi(Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları) Yasası -

İndir

31.05.2022

YİM
Numara:141/2019
D. No:15/2022

KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile KKTC Sağlık Bakanlığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasındaİhale kararının iptali talebi - idarenin yasadan kaynaklanan bir yetki kullanıp kullanmadığı meselesi - idarenin takdir yetkisi - YİMin inceleme yetkisinin sınırları - davanın reddiKKTC Anayasası - Md.120 - 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.6 - 20/2016 Kamu İhale Yasası - Md. 2 4 6 - 34/2007 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları)Yasası - Md. 17 - 6/2009 Kamu Sağlık Çalışanları Yasası - Md.7

İndir

31.05.2022

YİM
Numara:263/2014
D. No:16/2022

Mersoy Turizm Otelcilik İşletmeleri Şirketi Ltd. ile Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC arasındaArazi tahsisinin iptali talebi - idari davalarda hak düşürücü süre - idari davalarda hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi - meşru menfaat ve güncel meşru menfaat kavramları - davanın kısmen kabulü27/2013 İyi İdare Yasası - Md.15(2) 21

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon