Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
21.05.2021

YİM
Numara:51/2019
D. No:6/2021

Hüseyin Tütüncü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasında İmar izni - idari işlem bilgi verici işlem ayrımı - yaptırım tehdidi içeren uyarıcı işlemler - kişiyi belirli bir yönde davranmaya zorlayan işlemler55/1989 İmar Yasası-

İndir

09.10.2020

YİM
Numara:91/2019
D. No:19/2020

Salih Saadetoğlu ile KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Anayasa Mahkemesine havale - Anayasa Mahkemesine havale koşulları - Havalenin uyuşmazlığın çözümünde etken olması koşulu KKTC Anayasası 1 7 8 148 - 16/1976 Kıbrıs Türk Sigortalar Yasası Md.69(1)(A)(6) 113(1)(B)

İndir

25.08.2020

YİM
Numara:145/2019
D. No:14/2020

Mondial Private Bank (IBU) Limited ile KKTC Merkez Bankası arasındaAra emri - ara emrinin koşulları - yasaların verdiği bir hakka dayanmayıp çözümü idarenin takdir yetkisine dayanan bir işlemde idarenin mahkeme kararıyla takdir yetkisini kullanmaya zorlanamayacağı41/2008 Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası - Md.12 15 18 19 22 23 27 28 - 41/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasası - Md.5 29 - Uluslararası Bankacılık Birimleri Tebliği - Md. 18 19 20 21

İndir

29.06.2020

YİM
Numara:134/2019
D. No:12/2020

Ali Cevat Taşıran ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu arasındaYüksek İdare Mahkemesinde ara emrinin koşulları - telafisi imkansız zarar kriteri - idari sözleşmeler60/2003 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş Görev Çalışma ve Denetleme) Yasası - Md. 3 4 9 -9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md. 11

İndir

05.12.2019

YİM
Numara:152/2019
D. No:30/2019

Sezgin Yıldırım ile Girne Belediyesi ve/veya Girne Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısı ve/veya Girne Belediye Meclis Üyeleri ve/veya Girne Şehri Hemşehrileri arasında -Ara emri - YİMde ara emrinin koşulları -HMUT E.48 n.2 - Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Md.11 - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41 - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası Md.9 - 51/1995 Belediyeler Yasası

İndir

03.12.2019

YİM
Numara:76/2015
D. No:29/2019

Lütfi Özter ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasında İdarenin dava edilebilir işlemleri - idarenin icrai nitelikli olmayan işlemlerinin dava edilemeyeceği - idarenin ihmalinden söz edebilmek için idarenin hukuken yapması gereken veya yapmaması gereken bir eylem veya işlemin varolması gerektiği 16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Md.62 104

İndir

03.12.2019

YİM
Numara:130/2017
D. No:28/2019

Halide Gültekin ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Münhal - atama işleminin hukuka uygun olup olmadığıKKTC Anayasası - Md. 152 - 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü - Md.5(1)(C)

İndir

13.11.2019

YİM
Numara:187/2019
D. No:27/2019

KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasında Ara emri - ara emrinin tek taraflı verilmesinin koşulları9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md.11

İndir

24.10.2019

YİM
Numara:206/2018
D. No:25/2019

Nazile Küpeli ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu ve diğerleri arasında Disiplin hukuku - disiplin soruşturması - itham edilenin savunma hakkının elinden alınmaması gerektiği - yargılamada itham edenle karar verenin aynı kişi olmaması gerektiğiKKTC Anayasası - Md. 121(4) 152 - 22/1992 İş Yasası - Md.15(8) - 60/2003 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş Görev Çalışma ve Denetleme) Yasası

İndir

22.10.2019

YİM
Numara:110-179/2017
D. No:24/2019

Mürüde Çolak ile Girne Kaymakamı ve/veya Girne Kaymakamlığı vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasında Meşru menfaat - nihai karar öncesi hazırlık işlemleri - hazırlık işlemlerinin nihai kararın iptali için açılan davada konu edilebileceğiKKTC Anayasası - Md.152

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon