Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.01.2022

YİM
Numara:141/2019
D. No:2/2022

KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile KKTC Sağlık Bakanlığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasındaİptal davası - ihalenin iptali - meşru menfaat - dernek vakıf sendika gibi tüzel kişiliklerin meşru menfaati KKTC Anayasası - Md.152

İndir

04.11.2021

YİM
Numara:118/2019
D. No:17/2021

Müslüm Yüğlük ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Örgütü vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğeri arasında Meslekten çıkarma - kamu yararı gereği meslekten çıkarma işlemi - idari işlemin unsurlarında sakatlık - Polis Hizmetleri Komisyonunun kamu yararı gereği meslekten çıkarma işleminin disiplin yargılaması değil ayrı bir idari işlem olduğu KKTC Anayasası - Md. 19 23 32 36 48 49 - 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası - Md.8 (12) 12 71 107(4) 115(4) - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 7 16 17(1)

İndir

26.10.2021

YİM
Numara:33/2019
D. No:15/2021

Halil İbrahim Berkut ile İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Başkanı İskele Belediyesi Başkan Vekili İskele Belediyesi Meclis Üyeleri İskele Belediyesi Hemşehrileri arasında Meşru menfaat - hazırlık işlemi - mevzuata aykırı olarak verilen inşaat ruhsatının iptali talebi - işlemin iptaliFasıl 96 Yollar Ve Binalar Düzenleme Yasası - 55/1989 İmar Yasası - Gazimağusa Kıyı Bildirisi

İndir

22.10.2021

YİM
Numara:153/2019
D. No:13/2021

Ayşe Çebi ile Dipkarpaz Belediyesi veya n/d Dipkarpaz Belediyesi Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Belediye Meclis Üyeleri ve Dipkarpaz Şehri Hemşehrileri arasında İdari ihmal - idari ihmal tanımı ve meydana gelme koşulları - lise mezuniyeti gerektiren hizmet sınıfında görev yapıp sonradan lisans diploması alan personele kademe ilerlemesi verilmemesiKKTC Anayasası - Md.76(1) - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.15 - 65/2007 Belediye Personel Yasası - Md.50 - 65/2005 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Yasası - Md.2

İndir

21.05.2021

YİM
Numara:51/2019
D. No:6/2021

Hüseyin Tütüncü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasında İmar izni - idari işlem bilgi verici işlem ayrımı - yaptırım tehdidi içeren uyarıcı işlemler - kişiyi belirli bir yönde davranmaya zorlayan işlemler55/1989 İmar Yasası-

İndir

09.10.2020

YİM
Numara:91/2019
D. No:19/2020

Salih Saadetoğlu ile KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Anayasa Mahkemesine havale - Anayasa Mahkemesine havale koşulları - Havalenin uyuşmazlığın çözümünde etken olması koşulu KKTC Anayasası 1 7 8 148 - 16/1976 Kıbrıs Türk Sigortalar Yasası Md.69(1)(A)(6) 113(1)(B)

İndir

25.08.2020

YİM
Numara:145/2019
D. No:14/2020

Mondial Private Bank (IBU) Limited ile KKTC Merkez Bankası arasındaAra emri - ara emrinin koşulları - yasaların verdiği bir hakka dayanmayıp çözümü idarenin takdir yetkisine dayanan bir işlemde idarenin mahkeme kararıyla takdir yetkisini kullanmaya zorlanamayacağı41/2008 Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası - Md.12 15 18 19 22 23 27 28 - 41/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasası - Md.5 29 - Uluslararası Bankacılık Birimleri Tebliği - Md. 18 19 20 21

İndir

29.06.2020

YİM
Numara:134/2019
D. No:12/2020

Ali Cevat Taşıran ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu arasındaYüksek İdare Mahkemesinde ara emrinin koşulları - telafisi imkansız zarar kriteri - idari sözleşmeler60/2003 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş Görev Çalışma ve Denetleme) Yasası - Md. 3 4 9 -9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md. 11

İndir

05.12.2019

YİM
Numara:152/2019
D. No:30/2019

Sezgin Yıldırım ile Girne Belediyesi ve/veya Girne Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısı ve/veya Girne Belediye Meclis Üyeleri ve/veya Girne Şehri Hemşehrileri arasında -Ara emri - YİMde ara emrinin koşulları -HMUT E.48 n.2 - Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Md.11 - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41 - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası Md.9 - 51/1995 Belediyeler Yasası

İndir

03.12.2019

YİM
Numara:130/2017
D. No:28/2019

Halide Gültekin ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Münhal - atama işleminin hukuka uygun olup olmadığıKKTC Anayasası - Md. 152 - 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü - Md.5(1)(C)

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon