Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
21.06.2022

YİM
Numara:104/2019
D. No:19/2022

Salih Korhan Aşgar ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğeri arasındaTerfi işleminin iptali istemi - idarenin takdir yetkisi - idarenin takdir yetkisine açıkça görülen bir takdir hatası olmadıkça mahkemenin müdahale edemeyeceği - davanın reddi7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.58(4)(A) 63(5) - 46/1982 Gümrük Ve Rüsumat Dairesi Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları Yasası - 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü - Md.5(2)(C)(a)(Ç)

İndir

31.05.2022

YİM
Numara:141/2019
D. No:15/2022

KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile KKTC Sağlık Bakanlığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasındaİhale kararının iptali talebi - idarenin yasadan kaynaklanan bir yetki kullanıp kullanmadığı meselesi - idarenin takdir yetkisi - YİMin inceleme yetkisinin sınırları - davanın reddiKKTC Anayasası - Md.120 - 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.6 - 20/2016 Kamu İhale Yasası - Md. 2 4 6 - 34/2007 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları)Yasası - Md. 17 - 6/2009 Kamu Sağlık Çalışanları Yasası - Md.7

İndir

01.04.2022

YİM
Numara:63/2019
D. No:10/2022

Polat Adaçaylı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı vasıtası ile KKTC Başsavcılık ve diğeri arasındaYüksek İdare Mahkemesinin yetkisi - idare tarafından yasaya uygun olarak yapılan bir işlemin iptal edilemeyeceği - vicdani ret - AİHMnin vicdani reddi tanıdığı kabul edilmekle birlikte yasama organı bu yönde düzenleme yapmadıkça idare veya yargının bu yönde adım atamayacağı - mahkeme veya idarenin yasama organı gibi hareket edemeyeceğiKKTC Anayasası - Md.74 - 59/200 Askerlik Yasası - Md.8 - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Md.9

İndir

11.03.2022

YİM
Numara:49/2019
D. No:9/2022

Mahmure Keskiner ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı vasıtasıyla KKTC arasındaAtama kararının iptali istemi - Kamu Hizmeti Komisyonunun atama yetkisi - meşru menfaat - meşru menfaatin varlığının davanın kabulünde temel koşul olduğu - davanın reddiKKTC Anayasası - Md.152(2) - 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.55 - 53/1983 Kamu Hizmeti Komisyonu(Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları) Yasası

İndir

11.02.2022

YİM
Numara:77/2019
D. No:7/2022

Remzi Gardiyanoğlu ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği arasındaGenel Kurul kararının iptali talebi idarenin birel işlemleri - idarenin düzenleyici işlemleri - KKTC Anayasası madde 152 çerçevesinde idarenin işlemlerinin YİM denetiminde olduğu buna karşılık idarenin düzenleyici işlemlerine doğrudan doğruya iptal davası açılamayacağı - Anayasa ile yasa kuralı çatışmasında yasa kuralının ihmal edilmesi - davanın reddiKKTC Anayasası - Md.7 152 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.2 19 - 13/17976 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası - Md. 5 8 9

İndir

14.01.2022

YİM
Numara:141/2019
D. No:2/2022

KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile KKTC Sağlık Bakanlığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasındaİptal davası - ihalenin iptali - meşru menfaat - dernek vakıf sendika gibi tüzel kişiliklerin meşru menfaati KKTC Anayasası - Md.152

İndir

04.11.2021

YİM
Numara:118/2019
D. No:17/2021

Müslüm Yüğlük ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Örgütü vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğeri arasında Meslekten çıkarma - kamu yararı gereği meslekten çıkarma işlemi - idari işlemin unsurlarında sakatlık - Polis Hizmetleri Komisyonunun kamu yararı gereği meslekten çıkarma işleminin disiplin yargılaması değil ayrı bir idari işlem olduğu KKTC Anayasası - Md. 19 23 32 36 48 49 - 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası - Md.8 (12) 12 71 107(4) 115(4) - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 7 16 17(1)

İndir

26.10.2021

YİM
Numara:33/2019
D. No:15/2021

Halil İbrahim Berkut ile İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Başkanı İskele Belediyesi Başkan Vekili İskele Belediyesi Meclis Üyeleri İskele Belediyesi Hemşehrileri arasında Meşru menfaat - hazırlık işlemi - mevzuata aykırı olarak verilen inşaat ruhsatının iptali talebi - işlemin iptaliFasıl 96 Yollar Ve Binalar Düzenleme Yasası - 55/1989 İmar Yasası - Gazimağusa Kıyı Bildirisi

İndir

22.10.2021

YİM
Numara:153/2019
D. No:13/2021

Ayşe Çebi ile Dipkarpaz Belediyesi veya n/d Dipkarpaz Belediyesi Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Belediye Meclis Üyeleri ve Dipkarpaz Şehri Hemşehrileri arasında İdari ihmal - idari ihmal tanımı ve meydana gelme koşulları - lise mezuniyeti gerektiren hizmet sınıfında görev yapıp sonradan lisans diploması alan personele kademe ilerlemesi verilmemesiKKTC Anayasası - Md.76(1) - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.15 - 65/2007 Belediye Personel Yasası - Md.50 - 65/2005 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Yasası - Md.2

İndir

21.05.2021

YİM
Numara:51/2019
D. No:6/2021

Hüseyin Tütüncü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasında İmar izni - idari işlem bilgi verici işlem ayrımı - yaptırım tehdidi içeren uyarıcı işlemler - kişiyi belirli bir yönde davranmaya zorlayan işlemler55/1989 İmar Yasası-

İndir

      
12345


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon