Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
18.01.2021

YİM
Numara:244/2015
D. No:2/2021

KLC Developments Limited ile Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Yönetim Kurulu ve diğeri arasındaProje mimarının müelliflikten azli talebi - meşru menfaat - meşru menfaatin koşulları - herhangi bir hukuksal durumdan kaynaklanmayan menfaatin meşru olarak değerlendirilemeyeceği - davanın reddiKKTC Anayasası -Md. 152 - 21/2005 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası - Md. 2 3 6 18 22 27 32 39 40(3) - 2008 Mimarlar Odası Vize Tüzüğü - Md. 2 6(1)(7)

İndir

21.09.2020

YİM
Numara:119-130/2015
D. No:17/2020

Alsancak Belediyesi Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Belediye Meclis Üyeleri ve Alsancak Hemşehrileri ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyle KKTC Başsavcısı ve diğerleri arasında Meşru menfaat - çevrenin kültürel ve tarihi değerlerin korunması ve imar uygulamaları gibi konularda meşru menfaatin geniş yorumlanması gerektiği - karma idari işlemler - hazırlık işlemleri - cumhuriyet meclisinin idari işlemleriKKTC Anayasası - Md. 38 119 159(1)(a)(b)(c)(2) - 51/1995 Belediyeler Yasası - Md. 15 16 - 63/1993 Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme )Yasası - 26/1993 Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası - Md. 18 19 20 24

İndir

03.12.2019

YİM
Numara:76/2015
D. No:29/2019

Lütfi Özter ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasında İdarenin dava edilebilir işlemleri - idarenin icrai nitelikli olmayan işlemlerinin dava edilemeyeceği - idarenin ihmalinden söz edebilmek için idarenin hukuken yapması gereken veya yapmaması gereken bir eylem veya işlemin varolması gerektiği 16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Md.62 104

İndir

29.08.2019

YİM
Numara:187/2015
D. No:20/2019

Şefket Göçmen Nakliyat Limited ile KKTC Rekabet Kurulu arasındaRekabet hukuku - rekabetin kısıtlanması - Rekabet Yasasının uygulanmayacağı durumlar36/2009 Rekabet Yasası - Md. 4 39

İndir

12.04.2019

YİM
Numara:226/2015
D. No:11/2019

Yudum Mişon ile Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında İdari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda Yüksek İdare Mahkemesinin yargı yetkisiKKTC Anayasası- Md.120 121 152 - 47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.21 - 42/1996 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası - Md.4 - 22/1992 İş Yasası

İndir

01.03.2019

YİM
Numara:159/2015
D. No:5/2019

Damla Aligüllü Avcı ile Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaHazırlık işlemi icrai işlem ayrımı - meşru menfaat kavramı25/1985 Öğretmenler Yasası -Md.11 - Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Tüzüğü - Md. 2 16(5)(7) 17

İndir

25.01.2019

YİM
Numara:102/2015
D. No:1/2019

Münir Erçika Ticaret Limited ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaGümrük vergisi tarifeleri44/1996 Gümrük Vergileri Tarife Yasası - Md. 2(1)(2) 7(1)(2) 8

İndir

04.12.2018

YİM
Numara:192/2015
D. No:29/2018

Hüseyin Kozanoğlu ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasındameşru menfaat - hazırlık işlemlerinin dava edilebilmesiKKTC Anayasası-Md. 152(6) - 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü

İndir

14.11.2018

YİM
Numara:91/2015
D. No:25/2018

Kıbrıs Türk Fırıncılar Birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rekabet Kurulu arasındaRekabet hukuku - rekabetin kısıtlanması - rekabetin engellenmesi36/2009 Rekabet Yasası – Md. 3 4 31(2) - 21/1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası

İndir

20.06.2018

YİM
Numara:58/2015
D. No:20/2018

Aysu Basri n/d Aysu Basri Akter ile Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği ve diğerleri arasındaYasanın yorumu - meşru menfaat16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası- Md.50

İndir

      
1234567


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon