Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
05.11.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:140/2014
D. No:38/2020

Didem Gurdur ile Arslan Çoşkun ve diğerleri arasındaEylemli saldırı (assault) haksız fiili - eylemli saldırı haksız fiilinin oluşması için gerekli unsurlar - Anayasal hak ihlali kavramı - meşru yetkiye dayanan kuvvet kullanımının orantılı olması gerektiği - eylemli saldırı davalarında özel savunma halleri - şahadet - layihalarda yer almayan hususların duruşmada ileri sürülemeyeceğiKKTC Anayasası - Md. 11 24 32 - 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası - Md. 2 8 (1)(6)(19)(20) - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Md.11 - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 3 8 13 26 27 28 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.37(3)

İndir

15.10.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:131/2014
D. No:34/2020

Merhum Derviş Bayram n/d Derviş Bengisoy Terekesi Tereke İdare Memuru Birol Bayram n/d Birol Bengisoy ile Fikret Tamer ve diğerleri arasında Satış sözleşmesi - Sözleşmenin feshi - Sözleşme feshedilmeden ödenen meblağın geri talep edilemeyeceği - Esasa ilişkin olgu - Sözleşme feshinin esasa ilişkin olgu olup ne zaman ve nasıl feshedildiğinin talep takririnde yer alması gerektiğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası

İndir

24.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:123/2014
D. No:25/2020

Universal Bank Ltd. ile Soner Yetkili ve diğeri arasındaBankacılık işlemlerinde müşteri banka ilişkilerinin güvene dayanması - boş olarak borçluya imzalattırılan belgelerin borçlunun iradesi dışında doldurulması - hile iddiası - hesaba bağlı teminat ve talimatların tarafların iradesine uygun olması gerektiği - borç yapılandırmasında mahkemenin yetkisi29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası

İndir

12.06.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:153/2014
D. No:19/2020

Simtaş (Kıbrıs)Mermer Sanayi ve Ticaret Şti Ltd ile Derviş Babayiğit arasındaZaman aşımı - zaman aşımı iddiasının layihada ileri sürülmesi ve duruşmada bu yönde iddiada bulunulması gerektiği takdirde bu yönde şahadet sunulması gerektiği - layihada zaman aşımı iddiasının alternatif iddia şeklinde ileri sürülmesine herhangi bir engel olmadığıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md. 3(1)(f)

İndir

13.02.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:2-3/2014
D. No:8/2020

Dr. Şevket Alptürk ile Gamze Fellahoğlu Terekesinin Tereke İdare Memurları Hakan Fellahoğlu ve Dervişe Fellahoğlu ve diğerleri arasında Davalıların ihmali nedeniyle hastanın vefatı - malpractice - özel tazminat - genel tazminat - bolam prensibi37/2012 Özel Hastane Özel Dal Hastanesi Özel Klinik Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.51

İndir

28.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:144/2014
D. No:5/2020

Ahmet Keskin ile Altınbaş Petrol Ltd. ve diğerleri arasındaÖn itirazın öncelikli olarak dinlenmesi - mahkemenin dava veya layihayı iptal etmesi - layihaların içeriğinden gayrıyasallık sonucuna varılması mümkün olmadığında şahadet dinlenmesi gerektiğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.24 - Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md.3(1)(e) 5 - 33/1977 Akaryakıt (Depolama Nakliye Ve Satış) Yasası - Md.5(4)

İndir

03.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:135/2014
D. No:46/2019

T.C .Ziraat Bankası A.Ş. ile Erol Uslucan ve Diğeri arasında Senetteki imzanın borçluya ait olmadığı iddiası - hile - hileye ilişkin tafsilatın layihalarda yer alması gerektiğiHMUT E.19 n.5

İndir

22.10.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:62/2014
D. No:39/2019

Terence Harold Bushell ve diğeri ile Mustafa Kader Property Development Limited ve diğerleri arasındaHile - satış sözleşmesinin ihlali - ihlal edilen satış sözleşmesinde ödenecek tazminat miktarı - eşit karşılık prensibiFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.36

İndir

22.10.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:100/2014
D. No:37/2019

Hüseyin Maraşlı ve diğerleri ile Creditwest Bank LimitedEsasa ilişkin olgular - tafsilat - şahadetFasıl 9 Şahadet Yasası - HMUT E.19 n.4

İndir

22.10.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:41/2014
D. No:34/2019

Limasol Sigorta Ltd. ile Güzelyurt Çağdaş Mobilya Sanayi Ltd. arasındaŞahadet - sigorta poliçesi kapsamındaki hasarın ispatıHMUT E.2 n.1

İndir

      
12345678910...


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon