Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
08.01.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:158/2014
D. No:2/2021

Merhume Ayşe Atakan Terekesi Tereke İdare Memuru Halil İbrahim Berkut vasıtasıyle ile Ekrem Şahali ve diğeri arasındaHedley Byrne prensibi (uzman bir kişinin ihmalkâr ve yanıltıcı beyanına güvenerek hareket edip zarara uğrayan kişinin zararından uzman kişinin sorumlu olması) - şirketlerde ultra-vires (yetki aşımı) prensibiH.M.U.T. E.35 n.4 - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 36 - 39/2001 KKTC Bankalar Yasası - Md.14 - Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 70 - Fasıl 113 Şirketler Yasası - Md.3 4 6 7 8 9 10 11 12

İndir

05.11.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:140/2014
D. No:38/2020

Didem Gurdur ile Arslan Çoşkun ve diğerleri arasındaEylemli saldırı (assault) haksız fiili - eylemli saldırı haksız fiilinin oluşması için gerekli unsurlar - Anayasal hak ihlali kavramı - meşru yetkiye dayanan kuvvet kullanımının orantılı olması gerektiği - eylemli saldırı davalarında özel savunma halleri - şahadet - layihalarda yer almayan hususların duruşmada ileri sürülemeyeceğiKKTC Anayasası - Md. 11 24 32 - 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası - Md. 2 8 (1)(6)(19)(20) - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Md.11 - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 3 8 13 26 27 28 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.37(3)

İndir

15.10.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:131/2014
D. No:34/2020

Merhum Derviş Bayram n/d Derviş Bengisoy Terekesi Tereke İdare Memuru Birol Bayram n/d Birol Bengisoy ile Fikret Tamer ve diğerleri arasında Satış sözleşmesi - Sözleşmenin feshi - Sözleşme feshedilmeden ödenen meblağın geri talep edilemeyeceği - Esasa ilişkin olgu - Sözleşme feshinin esasa ilişkin olgu olup ne zaman ve nasıl feshedildiğinin talep takririnde yer alması gerektiğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası

İndir

24.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:123/2014
D. No:25/2020

Universal Bank Ltd. ile Soner Yetkili ve diğeri arasındaBankacılık işlemlerinde müşteri banka ilişkilerinin güvene dayanması - boş olarak borçluya imzalattırılan belgelerin borçlunun iradesi dışında doldurulması - hile iddiası - hesaba bağlı teminat ve talimatların tarafların iradesine uygun olması gerektiği - borç yapılandırmasında mahkemenin yetkisi29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası

İndir

12.06.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:153/2014
D. No:19/2020

Simtaş (Kıbrıs)Mermer Sanayi ve Ticaret Şti Ltd ile Derviş Babayiğit arasındaZaman aşımı - zaman aşımı iddiasının layihada ileri sürülmesi ve duruşmada bu yönde iddiada bulunulması gerektiği takdirde bu yönde şahadet sunulması gerektiği - layihada zaman aşımı iddiasının alternatif iddia şeklinde ileri sürülmesine herhangi bir engel olmadığıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md. 3(1)(f)

İndir

13.02.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:2-3/2014
D. No:8/2020

Dr. Şevket Alptürk ile Gamze Fellahoğlu Terekesinin Tereke İdare Memurları Hakan Fellahoğlu ve Dervişe Fellahoğlu ve diğerleri arasında Davalıların ihmali nedeniyle hastanın vefatı - malpractice - özel tazminat - genel tazminat - bolam prensibi37/2012 Özel Hastane Özel Dal Hastanesi Özel Klinik Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.51

İndir

28.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:144/2014
D. No:5/2020

Ahmet Keskin ile Altınbaş Petrol Ltd. ve diğerleri arasındaÖn itirazın öncelikli olarak dinlenmesi - mahkemenin dava veya layihayı iptal etmesi - layihaların içeriğinden gayrıyasallık sonucuna varılması mümkün olmadığında şahadet dinlenmesi gerektiğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.24 - Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md.3(1)(e) 5 - 33/1977 Akaryakıt (Depolama Nakliye Ve Satış) Yasası - Md.5(4)

İndir

03.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:135/2014
D. No:46/2019

T.C .Ziraat Bankası A.Ş. ile Erol Uslucan ve Diğeri arasında Senetteki imzanın borçluya ait olmadığı iddiası - hile - hileye ilişkin tafsilatın layihalarda yer alması gerektiğiHMUT E.19 n.5

İndir

22.10.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:62/2014
D. No:39/2019

Terence Harold Bushell ve diğeri ile Mustafa Kader Property Development Limited ve diğerleri arasındaHile - satış sözleşmesinin ihlali - ihlal edilen satış sözleşmesinde ödenecek tazminat miktarı - eşit karşılık prensibiFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.36

İndir

22.10.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:100/2014
D. No:37/2019

Hüseyin Maraşlı ve diğerleri ile Creditwest Bank LimitedEsasa ilişkin olgular - tafsilat - şahadetFasıl 9 Şahadet Yasası - HMUT E.19 n.4

İndir

      
12345678910...


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon