Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
13.02.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:2-3/2014
D. No:8/2020

Dr. Şevket Alptürk ile Gamze Fellahoğlu Terekesinin Tereke İdare Memurları Hakan Fellahoğlu ve Dervişe Fellahoğlu ve diğerleri arasında Davalıların ihmali nedeniyle hastanın vefatı - malpractice - özel tazminat - genel tazminat - bolam prensibi37/2012 Özel Hastane Özel Dal Hastanesi Özel Klinik Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.51

İndir

28.01.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:144/2014
D. No:5/2020

Ahmet Keskin ile Altınbaş Petrol Ltd. ve diğerleri arasındaÖn itirazın öncelikli olarak dinlenmesi - mahkemenin dava veya layihayı iptal etmesi - layihaların içeriğinden gayrıyasallık sonucuna varılması mümkün olmadığında şahadet dinlenmesi gerektiğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.24 - Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md.3(1)(e) 5 - 33/1977 Akaryakıt (Depolama Nakliye Ve Satış) Yasası - Md.5(4)

İndir

03.12.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:135/2014
D. No:46/2019

T.C .Ziraat Bankası A.Ş. ile Erol Uslucan ve Diğeri arasında Senetteki imzanın borçluya ait olmadığı iddiası - hile - hileye ilişkin tafsilatın layihalarda yer alması gerektiğiHMUT E.19 n.5

İndir

22.10.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:62/2014
D. No:39/2019

Terence Harold Bushell ve diğeri ile Mustafa Kader Property Development Limited ve diğerleri arasındaHile - satış sözleşmesinin ihlali - ihlal edilen satış sözleşmesinde ödenecek tazminat miktarı - eşit karşılık prensibiFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.36

İndir

22.10.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:100/2014
D. No:37/2019

Hüseyin Maraşlı ve diğerleri ile Creditwest Bank LimitedEsasa ilişkin olgular - tafsilat - şahadetFasıl 9 Şahadet Yasası - HMUT E.19 n.4

İndir

22.10.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:41/2014
D. No:34/2019

Limasol Sigorta Ltd. ile Güzelyurt Çağdaş Mobilya Sanayi Ltd. arasındaŞahadet - sigorta poliçesi kapsamındaki hasarın ispatıHMUT E.2 n.1

İndir

30.09.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:37/2014
D. No:33/2019

Erkman International Co.Ltd. ile Ektam Kıbrıs Ltd. arasında Şirket tasfiye istidası - şirket tasfiye istidalarının dava nitelikli işlem olup 6 haftalık istinaf süresine tabi olduğuFasıl 113 Şirketler Yasası - Md. 213(1) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.2 - 17/1981 Kira (Denetim) Yasası - Md.6 - H.M.U.T. E.35 n.2 E.55

İndir

28.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:82/2014
D. No:29/2019

Kono Dış Ticaret ve diğeri ile Mustafa Aslanbaba ve diğeri arasındaTemlik (devir)sözleşmesi - feragat işlemi ile temlik (devir) işleminin farkı - talep takririndeki esaslı olgularH.M.U.T. E.9 n.10

İndir

25.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:22 - 23/2014
D. No:26/2019

Nedim Yılmaz ve diğeri ile Mehmet Vedat Azizalp ve diğeri arasındaHile - Memurun (kamu görevlisi) ihmalkarlığı - memurun (kamu görevlisi)işlem yapan kişilere karşı işlemdeki rolüne bağlı olarak yasal yükümlülükleri çerçevesinde makul dikkati göstermekle yükümlü olduğuFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.36 51(1)(b)(2)(e) - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 10(1) 13 17 - H.M.U.T. E.35 n.4

İndir

28.05.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:161/2014
D. No:21/2019

İlmiye Cin ile Vodafone Mobile Operations Ltd. arasındaHizmet akdinin feshi - bildirimli fesih - bildirimli fesihin gerekçeli olması ve geçerli sebebe dayanması gerektiği22/1992 İş Yasası - Md.12(1)(A)(d)(C)(Ç)(3) 13(1)(3) 15 - 17/1993 Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)nün İşveren Tarafından İşe Son Verme Hakkında 158 Sayılı Sözleşmesi (Onay) Yasası

İndir

      
12345678910


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon