Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.12.2019

Yargıtay/ceza
Numara:58/2019
D. No:20/2019

Bilge Lord Kunduracı ile KKTC Başsavcılık arasındaHukuka aykırı elde edilmiş verilerin Mahkemeye sunulmasını engelleyen bir mevzuat olmaması - şahadetin mesele ile ilgili olmasının yeterli olması bununla birlikte sunulacak şahadetin Sanık açısından adaletsizlik ve önyargı yaratmaması gerektiği - Sanığın ithama yanıt verme yetisi Fasıl 154 Ceza Yasası Md.203 204 205 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası Md. 70 - 32/2014 Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Md. 6 12 - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Md.6

İndir

13.11.2019

Yargıtay/ceza
Numara:36/2019
D. No:19/2019

KKTC Başsavcısı ile Bayram Gazi Çetin arasındaSanığın hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu bir zamanda aleyhine başka bir dava getirilmesiFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 48 77 86 91 154

İndir

23.10.2019

Yargıtay/ceza
Numara:6/2017
D. No:18/2019

Kader Felek ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu madde bulundurmak ve vermek suçları - ceza takdiri - cezalarda nispetsizlik Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.85(1) - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md. 2 3 12 24(1)(a)(2)(B)(C)(3) - 21/1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi - Md. 3 4(1) 5

İndir

23.10.2019

Yargıtay/ceza
Numara:54/2017
D. No:17/2019

Burak Güler ile KKTC Başsavcısı arasındaBıçakla yaralama - Cezalandırma ilke ve prensipleri - Vücut bütünlüğü hakkını ihlal eden suçların kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu tür suçlarda kamu yararı prensibine ikinci dereceden önem verilmesi gerektiğiFasıl 154 Ceza Yasası Md. 482(2)84858694(1) (2)95228(a)231234(a)243 - Fasıl 159 Tecavüzi Silahlar Yasası Md.23(1)(2)

İndir

09.10.2019

Yargıtay/ceza
Numara:81/2018
D. No:16/2019

Somesh Bhandari ile KKTC Başsavcısı arasındaCezaların ayrı ayrı çekilmesi - cezaların ayrı ayrı çekilmesinin koşullarıFasıl 154 Ceza Yasası- Md. 20 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası -Md.68 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md. 2 3 4 12 14 24(1)(a) (2)(A)(3)(B)(3) - 21/1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi -Md.2 3 4 5 8 11 25

İndir

26.06.2019

Yargıtay/ceza
Numara:22/2017
D. No:12/2019

Mahmut Selkar ile KKTC Başsavcısı Şahadet - sanığın yüzünün görünmediği durumda kamera görüntüsünden tespit edilmesiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 20 296(e) 315 319 324(1) - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.83 84 - Fasıl 9 Şahadet Yasası

İndir

26.06.2019

Yargıtay/ceza
Numara:10/2019
D. No:15/2019

Theodotos Theodotou ile KKTC Başsavcılık arasındaCezaların ayrı ayrı çekilmesi - cezaların ayrı ayrı çekilmesi için gerekli koşullar4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - 21/1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 68

İndir

26.06.2019

Yargıtay/ceza
Numara:58/2018
D. No:11/2019

Dilnaz Mamedova ile KKTC Başsavcısı arasındaÖlümlü trafik kazası - ölümle neticelenen trafik kazalarında cezayı ağırlaştırıcı faktörlerFasıl 154 Ceza Yasası - Md.210 - 21/1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası - Md. 2 7(1)8 19 - 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü - Md.13(1)(a)

İndir

19.06.2019

Yargıtay/ceza
Numara:72/2018
D. No:9/2019

KKTC Başsavcısı ile Gökhan Yoldaş arasında16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz - küçüğün rızasının hafifletici bir sebep olmaması - rızanın 16 yaşından küçük çocuğa tecavüz suçunda suçun bir unsuru olmaması bu bakımdan mağdurun yaşam tarzının da hafifletici bir sebep olarak dikkate alınmamasıFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 143A (A)(B) 149 152(1) 153(1)(A) 154(1)

İndir

19.06.2019

Yargıtay/ceza
Numara:31/2018
D. No:10/2019

Craig Michael Barnett ile KKTC Başsavcısı arasındaCezaların ayrı ayrı çekilmesi - cezaların ayrı ayrı çekilmesi için gerekli koşullarFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası- Md.68 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.2 3 12 24(1)(a)(2)(A)(3)(B)(3)(C)(3)- 21/1973 Uyuşturucu maddeler Nizamnamesi - Md.2 3 4(1) 5 8 11 25

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon