Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
23.12.2020

Yargıtay/ceza
Numara:53/2019
D. No:23/2020

Collins Tochukwu Edeh ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu madde tasarrufu - Ceza aleyhine istinaf- Uyuşturucu maddelere ilişkin suçlarda ceza takdir edilirken kamu menfaati ilkesinin birincil önem arz ettiği - İstinafın reddi4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası Md. 2 3 4 12 24(1)(a)(2)(A)(B)(3) - Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası Md.2 19(1)(I) - 21/1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi Md. 3 4(1) 5 25

İndir

16.12.2020

Yargıtay/ceza
Numara:86/2019
D. No:22/2020

Mehmet Can Çalıdan ile KKTC Başsavcısı arasındaBir cürüm işlemek kastı ile ikametgaha girme - hırsızlık yapmak kastıyla ikametgaha girme - ceza aleyhine istinaf - cezalandırma ilke ve prensipleri - yaygın suçlarda ceza verilirken mahkemelerin kamu menfaatinin korunması prensibine ağırlık vermesi gerektiği - istinafın reddiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 280 291 292(a)

İndir

27.11.2020

Yargıtay/ceza
Numara:89/2019
D. No:18/2020

Bulut Akacan ile KKTC Başsavcısı arasındaDarp - vahim zarar - yaralama - hakiki bedensel incinmeye sebep olma - birlikte suç işleyenler - suça teşvik etme - ortak amaçla hareket edenlerden birinin hareketinden doğan beklenmedik sonuçlarda sorumluluk - ceza takdiriFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 4 20 22 231 234(a) 242 243

İndir

27.11.2020

Yargıtay/ceza
Numara:52/2019
D. No:17/2020

Hasan Akarçay ile KKTC Başsavcısı arasındaİlk soruşturma (PI) - ilk soruşturma yapılmaksızın evrak üzerinden havale - evrak üzerinden havaleye ilişkin olarak alt mahkemenin dikkate alacağı hususlarKKTC Anayasası - Md. 18(2) - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 2 4 5 19 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 2 69 (1)(b) 93 94 106 A - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md. 2 3 12 24(1)(a)(2)(B)(C)(3)

İndir

11.11.2020

Yargıtay/ceza
Numara:61-73/2019
D. No:16/2020

Serdar Özbekoğlu ile KKTC Başsavcısı arasındaTutukluluk - tutuklu yargılamanın kriterleri - zanlının tutuklu yargılanmaya itirazı - kefaletle serbest bırakmaFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 23A - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 331 333 334 336 337 339

İndir

04.11.2020

Yargıtay/ceza
Numara:34/2019
D. No:15/2020

Can Tekin Yılmaz ile KKTC Başsavcısı arasındaEk şahadet istidası - aynı suçtan ötürü başka bir ceza davasında yargılanan diğer sanığın kısa ve gerekçeli mahkumiyet kararlarının istinafta sunulması talebi - istidanın reddiFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 146 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.37

İndir

04.11.2020

Yargıtay/ceza
Numara:75/2019
D. No:14/2020

Bulut Akacan ile KKTC Başsavcısı arasındaTeminat - Tutukluluk - Tutuklu yargılama ve koşulları - Mahkemenin teminat konusunda bir emir verirken sadece huzurunda sunulan olguları dikkate almasının ve bu olgular ışığında bir karar vermesinin gerektiğiKKTC Anayasası Md.16 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası Md.23A 24 48 93(e) 96 157(2) - 4/2008 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası - 31/2009 Şans Oyunları Yasası

İndir

30.09.2020

Yargıtay/ceza
Numara:49/2019
D. No:11/2020

Iosif Iosif ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf- Cezalarda nispetsizlik(disparity of sentence)-Patlayıcı madde tasarrufu-Ateşli silah tasarrufu- Ceza takdiri- İstinafın reddiFasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası Md.2 4(1)(3)(A)(B) 7(1)(A)(B)(4)(A)(B) 26 27- Fasıl 54 Patlayıcı Maddeler Yasası Md.2 4(1)(a)(e)(4)(d)- Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası Md.19(1)(I)- Fasıl 154 Ceza Yasası Md.331 332 333(a)(d)(i) 334337

İndir

16.09.2020

Yargıtay/ceza
Numara:77/2019
D. No:9/2020

Erdin Bolatçıoğlu ile KKTC Başsavcısı arasındaİlk Soruşturma (PI) - ilk soruşturmanın evrak üzerinden yapılmayıp tanık dinletilerek yapılmasıFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 93 106(A)

İndir

09.09.2020

Yargıtay/ceza
Numara:93/2019
D. No:8/2020

Osman Akınsel ile KKTC Başsavcısı arasındaGüveni kötüye kullanma - sahtekarlıkla para temini - zimmete para geçirme - emanetçi tarafından sirkat - sirkat edilen paranın polis mensubu kişiye güven duyularak emanet edilmesinin suçu ağırlaştırdığı Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 102A 105 105A 297 298

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon