Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
21.10.2020

Yargıtay/ceza
Numara:36-37/2018
D. No:12/2020

Ümit Tarsus ile KKTC Başsavcısı arasındaŞahadet - Şahadet öncesi yeminin niteliği - Küçüklerin yemin altında verdiği şahadet - Gazete haberini yapıp fotoğrafı çekenin tanık çağrılmaması halinde gazetenin emare olarak ibraz edilememesi - Emare yapılmayan tanıtma evrakının şahadet olarak kabul edilemeyeceği - Ciddi darp suçu - Ciddi darp suçunda fiziksel temas - Daha önce şahadet veren tanığın tekrar çağrılması - Fasıl 148 tahtında bir savunmanın bir ceza davasında ileri sürülememesi Fasıl 154 Ceza Yasası Md.243 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası Md.54 - Fasıl 9 Şahadet Yasası Md.9 - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası Md.27

İndir

15.07.2020

Yargıtay/ceza
Numara:39/2018
D. No:7/2020

Ergün Vehbi ile KKTC Başsavcılığı arasındaAnayasa Mahkemesine havale - Anayasa mahkemesine havale koşulları - Anayasanın 148. maddesinde belirtilen "karar" kelimesinden ne anlaşılması gerektiğiKKTC Anayasası - Md. 1 4 7 10 14 18 118 122 148 - 21/1974 1974 Motorlu Araçlar Yol Ve Trafik Yasası - Md.6(1)(2)(3)(4) - 43/1991 Yol Ve Trafik Suçlarının Davasız Halli Ve Ceza Puanı Yasası 2 3 6

İndir

24.06.2020

Yargıtay/ceza
Numara:34-35/2018
D. No:5/2020

Sadi Aldağ ile KKTC Başsavcılık arasındaUyuşturucu madde ithal ve tasarrufu - gönüllü ifade reddedilmesine rağmen yazılı dava tebliğinin kabul edilmesi - yazılı dava tebliğinin itiraf niteliğinde olduğu - denetimli serbestlikten yararlanmaFasıl 154 Ceza Yasası - Md.20 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - 2 3 12 24(1)(a)(d)(2)(A)(B)(C)(3) - 28/2016 Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası -Md.5(2)(A)

İndir

17.06.2020

Yargıtay/ceza
Numara:59/2018
D. No:4/2020

Şehmus Çim ile KKTC Başsavcısı arasında16 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar - ceza aleyhine istinaf - suçların yaygınlığı hususunda mahkemelerin Yüksek Mahkeme faaliyet raporlarını dikkate alabilecekleri - istinafın reddiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 143 A - 154(1)

İndir

09.10.2019

Yargıtay/ceza
Numara:81/2018
D. No:16/2019

Somesh Bhandari ile KKTC Başsavcısı arasındaCezaların ayrı ayrı çekilmesi - cezaların ayrı ayrı çekilmesinin koşullarıFasıl 154 Ceza Yasası- Md. 20 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası -Md.68 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md. 2 3 4 12 14 24(1)(a) (2)(A)(3)(B)(3) - 21/1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi -Md.2 3 4 5 8 11 25

İndir

26.06.2019

Yargıtay/ceza
Numara:58/2018
D. No:11/2019

Dilnaz Mamedova ile KKTC Başsavcısı arasındaÖlümlü trafik kazası - ölümle neticelenen trafik kazalarında cezayı ağırlaştırıcı faktörlerFasıl 154 Ceza Yasası - Md.210 - 21/1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası - Md. 2 7(1)8 19 - 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü - Md.13(1)(a)

İndir

19.06.2019

Yargıtay/ceza
Numara:72/2018
D. No:9/2019

KKTC Başsavcısı ile Gökhan Yoldaş arasında16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz - küçüğün rızasının hafifletici bir sebep olmaması - rızanın 16 yaşından küçük çocuğa tecavüz suçunda suçun bir unsuru olmaması bu bakımdan mağdurun yaşam tarzının da hafifletici bir sebep olarak dikkate alınmamasıFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 143A (A)(B) 149 152(1) 153(1)(A) 154(1)

İndir

19.06.2019

Yargıtay/ceza
Numara:31/2018
D. No:10/2019

Craig Michael Barnett ile KKTC Başsavcısı arasındaCezaların ayrı ayrı çekilmesi - cezaların ayrı ayrı çekilmesi için gerekli koşullarFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası- Md.68 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.2 3 12 24(1)(a)(2)(A)(3)(B)(3)(C)(3)- 21/1973 Uyuşturucu maddeler Nizamnamesi - Md.2 3 4(1) 5 8 11 25

İndir

31.05.2019

Yargıtay/ceza
Numara:73/2018
D. No:8/2019

KKTC Başsavcısı ile Murat Kasım Panoğlu arasında16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz - küçüğün rızasının hafifletici bir sebep olmaması - küçüğün rızasının 16 yaşından küçük çocuğa tecavüz suçunda suçun bir unsuru olmamasıFasıl 154 Ceza Yasası - Md.143A(1)(A)(B)149 152(1)153(1)(A) 154(1)

İndir

06.03.2019

Yargıtay/ceza
Numara:66/2018
D. No:6/2019

Çağın Karayusufoğlu ile KKTC Başsavcısı arasındaDenetimli serbestlikten yararlanma koşulları - ithamnamede yer almayan tafsilat - uyuşturucu suçunun kişisel kullanım amacıyla işlenmesi28/2016 Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası - Md.3 5 - 4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.2 3 4 24(1)(a)(2)(A)(3) - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.20 - 21/1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi - Md.3 5 25

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon