Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
09.10.2017

Yrg/aile
Numara:1/2017
D. No:5/2017

Hürmüz Nazım Boransel n/d Hürmüz Nazım ile Doğan Boransel arasındaYargısal İşlemin durdurulması-

İndir

20.03.2017

Yrg/aile
Numara:5/2016
D. No:4/2017

Fikri Toros ile Tüge Toros n/d Tüge Atakol arasındaYargısal işlemlerin durdurulması (Stay of Proceedings) - Case management - İdari işlemlerde yokluk hali - Yönetsel yetkilerin yasadan kaynaklanması - Ayrılabilir işlem kavramı - Dinlenme hakkı - Mahkemenin doğal yetkisi (İnherent jurisdiction) - Paylaşıma tabi mal.HMUT- E.48 n.2. 1/98 Aile Yasası - Md.269)(B)

İndir

07.03.2017

Yrg/aile
Numara:7/2014
D. No:3/2017

Kemal Erçelik ile Ayşe Naciye Yalınkaya ve Haldun Erçelik arasındaNesebin reddi - Babalık karinesi - Hile nedeni ile zamanaşımı süresinin geçirilmesi - Teyit edici şahadet.1/98 Aile Yasası - Md.42 Fasıl 339 Türk Aile Yasası - Md. 4446

İndir

31.01.2017

Yrg/aile
Numara:4/2013
D. No:2/2017

Mehmet Tuncel Kanlı ile Havva Kanlı n/d Havva Göksu arasındaNafaka - Çocuklar için ödenecek nafakanın tespiti - Mal paylaşımı - Evlilik birliği içerisinde edinilmiş malın, aksi ispat edilinceye kadar paylaşıma tabi olması.1/98 Aile Yasası - Md.44

İndir

16.01.2017

Yrg/aile
Numara:2/2014
D. No:1/2017

Raşit Özyılancı ile Münüse Kalpak n/d Münüse Özyılancı arasındaAile ocağına çağırma - Terke dayalı boşanma davası açma hakkı.1/1998 Aile Yasası - Md 24(4)

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon