Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Mahkemenin Yargıtay Olarak Görev ve Yetkileri

YARGITAYIN YETKİLERİ (Madde 151)

Başkan ve iki yüksek Mahkeme yargıcı veya üç Yüksek Mahkeme Yargıcı ile Yargıtay olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme, Devlette en Yüksek İstinaf Mahkemesidir. Alt Mahkemelerin verdikleri kararlardan yapılan istinaflara ait davaları inceleyip sonuçlandırır. İstinaf etme hakkı anayasal bir hak olup isteme bağlıdır. Davalarda istinaf hakkı, hukuk meselelerinde kararın verildiği günden itibaren kırkiki gün, davaya ilişkin istida veya müracaatlarda verilen karara karşı ise ondört gün, ceza meselelerinde ise kararın verildiği günden itibaren on gün zarfında kullanılabilir. Bu süreler, makul nedenlerle uzatılabilir. Ayrıca bazı yasalar Yargıtaya doğrudan başvurma hakkı vermektedir. Bu durumda Yargıtay ilk ve son mercidir. Öte yandan bazı yasalar kimi başvuruların bir Yüksek Mahkeme Yargıcı tarafından görülüp karara bağlanmasını öngörebilir. Böyle bir durumda, bu gibi Yargıcın vereceği karardan yine isteme bağlı olarak üç Yargıçtan oluşan Yargıyata istinaf etme hakkı vardır. Yargıtay ilk ve son mahkeme olarak Anglo-Saxon hukukuna özgü olan, bir yetkinin kullanılmasını sağlamak için emirname (habeas corpus), herhangi bir mahkeme veya yargı niteliğinde yetki kullanan herhangi bir makamın yanlış bir kararının uygulanmasını önlemek için emirname (prohibition), bir makamın herhangi bir yetkiye dayanılarak işgal edildiğinin soruşturmasına ilişkin emirname (quo warranto) ve herhangi bir mahkeme veya yargı niteliğinde yetki kullanan herhangi bir makamın kararının iptali için emirname (certiorari) isdar etme mümhasır yetkisine haizdir.

Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon