Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
03.01.2018

Yargıtay/ceza
Numara:79/2017
D. No:2/2018

Sari Sameh Yousef Hubeifh ile KKTC Başsavcısı arasındaDenetimli Serbestlik - Sanığın denetimli serbestlikten yararlanma koşulları - Denetimli serbestlik süresinin belirlenmesi28/2016 Uyuşturucu Madde Bağımlıları Ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası - Md. 3 5 6

İndir

03.01.2018

Yargıtay/ceza
Numara:78/2017
D. No:1/2018

Omar Nafeth Kamel Alkarabileh ile KKTC Başsavcısı arasındaDenetimli serbestlik - Denetimli serbestlik süresinin belirlenmesi - Sanığın denetimli serbestlik hakkından yararlandırılması28/16 Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası - Md.3 5

İndir

15.03.2018

Yargıtay/ceza
Numara:103 /2016
D. No:3/2018

Ayşegül İşbilen Ve diğerleri ile KKTC Başsavcısı arasındaİthamnameye yeni dava ekleme – İlk soruşturması yapılıp Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmiş bir davanın iddianamesine sanıklar itham edilmeden önce yeni dava eklenmesi - Çevre şahadet - Suç ortaklığı - Suç ortağının iddia tanığı olarak çağrılması – Yeminsiz beyanın şahadet değeri Fasıl 154 – Md. 20 21 167 169 (A) 204 205 – Fasıl 155 83 84 108 111

İndir

23.05.2018

Yargıtay/ceza
Numara:69/2017
D. No:5/2018

Ömer Akan ile KKTC Başsavcısı arasında Ölümlü trafik kazası - hapis cezasının süresini belirleyen faktörler - sanık lehine değerlendirilecek olgular21/1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası - Md.6(1)(2)(3) 7(1) 8 19 - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 210

İndir

23.05.2018

Yargıtay/ceza
Numara:85/2017
D. No:4/2018

Bulut Sarıdoğan ile KKTC Başsavcısı arasındaDenetimli serbestlikten yararlanma koşulları - kişiel kullanım kriteri - Yargıtayın istinafa ilişkin yetkileri28/2016 Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası - Md. 5(2)(B)- Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Md. 144 146

İndir

03.10.2018

Yargıtay/ceza
Numara:22/2017
D. No:7/2018

Mahmut Selkar ile KKTC Başsavcısı arasında Yüksek Mahkemenin Alt Mahkemedeki şahadeti yeniden dinlemesi. 9/1976 Mahkemeler Yasası – Md. 37(3)- Fasıl 154 Ceza Yasası – Md. 20 296(e) 315 319 324(1)- Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası – Md. 145 146

İndir

03.10.2018

Yargıtay/ceza
Numara:44 - 49/2017
D. No:6/2018

Ömer Çalıcıoğlu ile KKTC Başsavcısı arasındaCinsel tecavüz suçu - suç aletinin yokluğu - ilk şikayetFasıl 154 Ceza Yasası – Md. 20 91(c) 143(A) 144 145 231 243 247 251 324(1)- Fasıl 159 Tecavüzi Silahlar (Yasaklama) Yasası- Md. 2 3(1)(2)- Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası- Md. 2 4 (1)(3)(A) 26 27 - Fasıl 9 Şahadet Yasası - Md. 10

İndir

05.12.2018

Yargıtay/ceza
Numara:21-25/2016
D. No:8/2018

Cantürk Karabıyık ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu madde tasarrufu - tasarruf suçunda niyet - müşterek tasarruf Fasıl 154 Ceza Yasası – Md.20-4/1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası- Md. 2 3 12 24(1)(a)(2)(A)(B)(3)-21/1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi - Md. 3 5 25 - 4/1972 sayılı Uyuşturucu Maddeler Yasası 13(b) Maddesine İstinaden Isdar Edilen Emirname

İndir

19.12.2018

Yargıtay/ceza
Numara:7/2017
D. No:9/2018

Hakan Demirbüken ile KKTC BaşsavcısıAf beyanı - cinsel tecavüz suçu - 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz - cezalandırma prensipleri - kamu yararının korunması ilkesiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 91(c) 148 149 153(1)(A) 154(1) 242 243

İndir

20.12.2018

Yargıtay/ceza
Numara:88/2017
D. No:10/2018

Salahi Çeribaşı ile KKTC Başsavcısı arasındaİthamname veya iddianameye yeni dava eklenmesi - sirkat suçunun unsuru – ceza davalarında ispatFasıl 154 Ceza Yasası – Md. 255 266(b) 280 291 292 - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası – Md.83 84 85(4) 145(1)(b)(d)- 9/1976 Mahkemeler Yasası Md. 37(3)

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon