Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
31.01.2014

Yargıtay/ceza
Numara:10 ve 15/2013
D. No:1/2014

Özlem Tütüncü ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf - Trafik kazası neticesi ölüme neden olma suçunda ceza takdiri - Sanığa muhtelif hapislik cezaları verilmesi - Sanığın cezanın alenen fahiş olduğu gerekçesiyle, Savcılığın ise cezaların alenen az olduğu gerekçesiyle istinaf dosyalamaları - İstinafların birleştirilmesi - Sanığın istinafının reddedilmesi - Savcılığın istinafının kısmen kabul edilerek, Sanığın mahkum edildiği 1. davadan hapislik cezasının hitam bulduğu tarihten itibaren 1 yıl süre ile sürüş ehliyeti sahibi olmaktan men edilmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası - Madde 210.

İndir

28.02.2014

Yargıtay/ceza
Numara:60/2012
D. No:2/2014

Gürkan İstanbullu ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf - Kasten yangın çıkarma suçunda ceza takdiri - Hapislik cezalarının alenen fahiş olduğu nedeniyle istinaf dosyalanması - Şahadet - Şahdetin değerlendirilmesi - Şahadetin gönüllü olup olmadığı tartışması - Teyit edici şahadet -Yargıtayın yetkisi -Fasıl 155 Mad. 145 - Hartalı olarak emare alınması - Fasıl 155 mad 106A(2) - İstinafın reddi.Fasıl 154 Ceza Yasası Md. 315(a) - Fasıl 155 Ceza Usul Yasası Md. 145 106A(2)

İndir

09.04.2014

Yargıtay/ceza
Numara:28/2014
D. No:3/2014

KKTC Başsavcısı ile Emin Özbeyit arasındaTutukluluk - Tutukluluk süresinin cezaevi yerine polis nezaretine geiçirilmesi talebi - Tutukluluk sürsinin cezaevinde geçirilmesine karar verilmesi.Fasıl 155 Ceza Usul Yasası - Md. 24

İndir

09.04.2014

Yargıtay/ceza
Numara:29/2014
D. No:4/2014

KKTC Başsavcısı ile Şevket Aykut Tukyu arasındaTutukluluk - İddia Makamının Zanlının tutukluluk süresini cezevi yerine polis nezaretinde geçirmesi talebinde bulunması - Zanlının tutukluluk süresini cezaevinde geçirmesine karar verilmesi.Fasıl 155 Ceza Usul Yasası - Md. 24

İndir

30.05.2014

Yargıtay/ceza
Numara:2-3-4-10-11-12/2012
D. No:5/2014

İlkşen Varoğlu Atik ve diğerleri ile KKTC Başsavcısı arasındaMahkumiyet ve ceza aleyhine istinaf - Polisi görevden men etme ve darp suçunda ceza takdiri - Sanıklar mahkumiyet kararına karşı, İddia Makamı ise cezalara karşı istinaf dosyaladılar - İstinafların reddi.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 20 244(b)

İndir

18.06.2014

Yargıtay/ceza
Numara:38/2012
D. No:6/2014

Ali Osman Can ile KKTC Başsavcısı arasındaMahkumiyet aleyhine istinaf - Telefonla taciz suçu - Sanığı mahkum edecek yeterli şahadet ve emare bulunmadığı iddiası ile mahkumiyet aleyhine istinaf dosyalanması - İspat külfeti - Suçun tüm unsurlarının makul şüpheden ari bir şekilde ispat edilmesi gereği - İddia Makamının suçun tüm unsurlarını şüpheden ari bir şekilde ispat edemediğinden istinafın kabul edilerek mahkumiyet kararının iptal edilmesi.Fasıl 305 Telgraf Yasası - Md. 2 ve 22(a)(c)

İndir

19.11.2014

Yargıtay/ceza
Numara:89/2012
D. No:8/2014

Halim Atınç ile KKTC Başsavcısı arasındaMüsadere emri - "Emirhan 33" isimli balıkçı teknesinin müsaderesi - Müsadere kararının istinaf edilmesi - Müsadere emrinin gerekçeli olması gereği - Müsadere emrine gerekçe gösterilmeden karar verildiği nedeniyle müsadere ile ilgili emrin iptal edilmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 5(1)(3) 20. Fasıl 105 Yabancılar ve muhaceret Yasası - Md. 12(1)(5)

İndir

19.11.2014

Yargıtay/ceza
Numara:33/2012
D. No:7/2014

Ahmet Arıcıoğlu ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf - Irza geçme suçlarında ceza takdiri- Sanığa 9 yıl hapislik cezası verilmesi - Cezanın aşikar surette fahiş olduğu iddiası ile istinaf- İstinafın reddi. Hafifletici nedenler - Suçun alkol tesiri altında işlendiğinin hafifletici neden sayılıp sayılmadığı- Ceza takdiri - Ne tür ceza verileceğinin Sanıkları yargılayan Alt Mahkemenin yetkisinde olması - Yargıtayın müdahale edebileceği haller - Cezalandırma prensipleriFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 144 145 243.

İndir

03.12.2014

Yargıtay/ceza
Numara:77/2012
D. No:9/2014

Ahmet Uysal ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza takdiri - Ne gibi ceza verileceğinin Bidayet Mahkemesinin takdirinde olması - İstinaf Mahkemesinin müdahale edebileceği hallerFasıl 154 Ceza Yasası - Md.205

İndir

07.10.2015

Yargıtay/ceza
Numara:69-76/2014
D. No:8/2015

Cemil Kızılbora ile KKTC Başsavcısı arasındaÖlüme neden olma - İhmal derecesine varmayan tedbirsiz ve dikkatsiz araç sürüp ölüme neden olma - Otomatizim - Vucudun veya herhangi bir uzvun gayrı iradi kullanılması - Başsavcının dava getirme hakkı - Ceza takdiri - Gönülü ifade.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.210

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon