Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 22/2013
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY.Md.79 (4)(A)
Karar Konusu:SEÇİM SÜRESİNCE YAPILAMAYACAK İŞLER – SÖZLEŞME SÜRESİ DOLAN SÖZLEŞMELİLERİN YENİDEN İSTİHDAMI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü sözleşmeli statüde istihdam edilip sözleşme süreleri seçim yasaklarının yürürlükte olduğu zaman dilimi içerisinde sona eren sözleşmeli personeller ile ilgili olarak sözleşme yenilenmesinin 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası na aykırı olup olmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna sordu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Devlete bağlı Bakanlıklarda veya Dairelerde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve sözleşme süreleri seçim yasakları içerisinde sona erecek personelin sözleşme sürelerinin uzatılmasının değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79 (4)(A) maddesinde düzenlenen seçim yasakları kapsamında olduğuna oybirliğiyle karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon