Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
17.05.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:53/1984
D. No:20/1985

H. Cahit Yılmazoğlu, ile Enver OsmanAvukat değişikliğine izin verilmesi – Mahkemelerin takdir yetkisi –Avukatın davada şahadet vermesi – Bir avukatın şahadet verdiği davalarda avukat olarak görev yapamıyacağı görüşü.H.M.U.T. E.3, N.1

İndir

05.04.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:52/1984
D. No:14/1985

Ali Mehmet Boda ile Mehmet Salih HüseyinZamanaşımı ile mal iktisabı – Sürenin hesaplanması – 30 günlük sürenin başlama tarihi –İstinaf ihbarnamesi – –İhbardan etkilenen kişinin, ihbarın kendisine iletildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Mahkemeye istinaf etmesi gereğiF.224, Md.75(3), H.M.U.T. E.35, N.4

İndir

29.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:14,19,20/1984
D. No:12/1985

Aycan Eringin Tereke ile Mehmet TamgümüşTrafik kazası – Ölümle sonuçlanan trafik kazası –İstihdam edenin sorumluluğu –Genel tazminat –İhtimaller dengesi – İhtimaller dengesi (preponderance of evidence) ışığında Davalı 2’nin işveren sıfatı ile sorumlu tutulması -Varsayım (presumption)........

İndir

28.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:68/1984
D. No:11/1985

Feriha Kâşif’in vekili ile Kemal YaşarSatış Sözleşmesi –İsbat – Makbuzun isbatı –Faiz oranı – 9/76 sayılı Mahkemeler Yasasının 42(3) maddesine göre hükümlü borca uygulanacak faiz oranı -Aynen ifa (specific performance) - Satılan bir taşınmaz malın kaydı için Mahkemenin emir vermesinin mümkün olmaması.9/76 Mah. Yas. Md. 42(3)

İndir

25.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:1/1984
D. No:10/1985

Şehir Asfaltlama Şti. ile İçişleri ve İskân Bakİstinaf süresinin uzatılması –Özel ve istisnai haller dışında sürenin uzatılamaması – İstinaf süresinin uzatılıp uzatılmamasının Mahkemenin takdirine giren bir husus olması...............

İndir

19.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:51/1984
D. No:9/1985

Antony Robert Bromfield ile KTFDYabancı tanımı – Rum ve Maronitlerin yabancı tanımına girmesi –Banka havalesi ile döviz transferi7/80 Yab. Satın Alınan Taş. Mal. Kay.Yas. Md.6(b)

İndir

18.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:65/1984
D. No:8/1985

Hasan Halil Şehzade ile Ali DanaTadilat – Talep takririnin tadili –Tadilatın şartları – Tadilat müracaatını yapanın kötü niyetli olup olmadığı tartışması - İspat – Kötü niyetin ispatı –İstinaf – İstinaf ihbarnamesinde sadece istinaf sebeplerinin değil bu sebeplerin gerekçelerinin de yer alması gereği.H.M.U.T. E.48 N.4 E.35N.4

İndir

15.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:70/1984
D. No:7/1985

Palm Beach Turizm Ltd. ile K.T. T. İ. Ltd. Şti.Tadilat – Talep takririnin tadili –Tadilatın şartları ve bu kuralın istisnaları -Zamanaşımı – Fasıl 15 madde 3(f) altında ödenmemiş borçlar için 2 yıl içerisinde dava açılabilmesiH.M.U.T. E.25, N.1, Fasıl 15 Zamanaşımı Y. Md.3(f)

İndir

07.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:38/1984
D. No:6/1985

Oral Andız ile Efruz Sami Müdüroğlu Kiranın tespiti – Önkoşul – Kiranın yeniden saptanması amacıyla Mahkemeye başvuruda bulunabilmesi için taraflar arasında bir anlaşma sağlanamamış olmasının bir önkoşul olup olmadığı - Yorum – 17/81 Kira Den.Yasasının. 6(1) maddesinin yorumu17/81 Kira Den.Yasası Md. 6(1)

İndir

28.01.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:52/1984
D. No:4/1985

Ali Mehmet Boda ile Mehmet Salih Hüseyinİstinafın yeniden canlandırılması – Takipsizlikten iptal edilen istinafın yeniden canlandırılması – Yeniden canlandırma konusunda E.35 n.8’de İlk Mahkemelere verilen yetkinin Yargıtaya da verilmiş olması.H.M.U.T. E.35, N.13

İndir

      
12345


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon