Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
18.01.2017

Yargıtay/ceza
Numara:111-112/2013
D. No:2/2017

Ali Alevşimşek ile KKTC Başavcısı arasında. Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu - Kanunsuz uyuşturucu madde satın almak - Cezalandırma prensipleri - Ceza takdiri - Uyuşturucu suçlarında ceza takdir ederken kamu menfaatinin korunması gereği.4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.2 12 24(1)(a)(2)(A)(3) 21/73 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi - Md. 3 4(1)

İndir

20.10.2015

Yargıtay/ceza
Numara:11-62/2013
D. No:13/2015

Mehmet Çaka ile KKTC Başsavcısı arasındaMahkumiyet ve Ceza aleyhine istinaf - İrza geçme suçu - Irza geçme suçlarında ceza takdiri - Gönüllü ifade - İfadenin gönüllü olduğu hususunda ispat külfeti - Yagıç Kaideleri - Teyit edici şahadet - Teyit edici şahadtin Sanığı esaslı bir şekilde suça bağlaması gereği - Cezalandırma prensipleri - Kamu menfaatiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 144 145

İndir

07.10.2015

Yargıtay/ceza
Numara:34-35-36-37/2013
D. No:9/2015

Mohammad Golizadeh ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu madde tasarrufu - Tasrrufun kanıtlanması - Tasarrufta bilme unsurunun önemi - Şahadetin değerlendirilmesi - Yeminsiz beyan - Yeminsiz beyana verilen kıymet - Yalan beyan - Mahkeme dışı yapılan yalan beyanların Sanığın suçlu olduğunu gösterebilmesi - Cezalandırma prensipleri - Birlikte Sanık ve suç ortağı - Cezalar arasında nispetsizlik- Kamu menfaati ilkesinin ceza verilirken ağırlıklı olarak dikkate alınması gerği.4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.24 21/73 (63/73 ile tadil edilen) Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi - Md.5- 25

İndir

26.06.2015

Yargıtay/ceza
Numara:6/2013
D. No:6/2015

İsmet Üstüner ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf - Süratli araç kullanma suçu - Para cezası ve masraf emri için emir verilmesi - Masraf emri - Ceza davalarında masraf emri verilmesinde Mahkemelerin takdir yetkisi - İddia Makamının masraf talep ettiği durumlarda Sanığa da söz hakkı verilmesi gereği - İddia makamının suçun Sanık tarafından işlendiğini makul şüpheden ari ispat etmesi gereği - Sabit kameraların yasal dayanağının bulunup bulunmadığı tartışması.Fasıl 155 Ceza Usul Yasası - Md.5(1)(4) 21/74 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değ) Yasası - Md.6(1)(2)(5)

İndir

20.05.2015

Yargıtay/ceza
Numara:39-40-41-44-45-46/2013
D. No:4/2015

Kaan Ekrem Şatıroğlu ve diğerleri ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu tasarrufu ve 2 kilo 287 gram 470 miligram ağırlığında uyuşturucunun KKTCye ihali - Ağır Ceza Mahkemesinin Sanıklara sırasıyla 7 , 7 ve 6şar yıl hapislik cezası vermesi - Cezalar arasında nispetsizlik (disparity of sentence) - Ceza takdiri - Uyuşturucunun türü ve miktarının ceza takdirinde önemli bir husus olması - Kamu yararının göz önünde bulunduurlması gereği - Uyuşturucu suçlarının yaygın olması - Ağır Ceza Mahkemesinin uyuşturucunun türü ve miktarına, ithal edildiğine, sanıkların konu suçları işlerken oynadıkları rollere ve kamu yararına yeterince ağırlık verilmediği nedeniyle, Yargıtayın Sanıklara verilen hapsilik cezalarını 2şer yıl artırması.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.20 4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md. 23 24(1)(a)(2)(A)(3)

İndir

18.03.2015

Yargıtay/ceza
Numara:2-3/2013
D. No:2/2015

Yaşar Ocak ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf - Ağır yaralamak suçundan hapis cezası verilmesi - Sanık cezanın fazla olduğu, Savcılık ise az olduğu nedeniyle istinaf dosyalamaları - Yargıtayın 5 yıl hapislik cezasını 3 yıla indirmesi - Ceza takdiri - Ne gibi ceza verileceği Bidayet Mahkemesinin takdirinde olması - Yargıtayın müdahale edebileceği haller - Cezalar arasında nispetsizlik - Benzer davalarda verilen cezalar arasında bir aynılık (uniformity) olması gereği.Fasıl 154 Ceza Yasası - Madde 20 228(a)

İndir

31.01.2014

Yargıtay/ceza
Numara:10 ve 15/2013
D. No:1/2014

Özlem Tütüncü ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf - Trafik kazası neticesi ölüme neden olma suçunda ceza takdiri - Sanığa muhtelif hapislik cezaları verilmesi - Sanığın cezanın alenen fahiş olduğu gerekçesiyle, Savcılığın ise cezaların alenen az olduğu gerekçesiyle istinaf dosyalamaları - İstinafların birleştirilmesi - Sanığın istinafının reddedilmesi - Savcılığın istinafının kısmen kabul edilerek, Sanığın mahkum edildiği 1. davadan hapislik cezasının hitam bulduğu tarihten itibaren 1 yıl süre ile sürüş ehliyeti sahibi olmaktan men edilmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası - Madde 210.

İndir

25.09.2013

Yargıtay/ceza
Numara:25 ve 28/2013
D. No:6/2013

Erhan Saraç ile KKTC Başsavcısı arasındaMahkumiyet ve ceza aleyhine istinaf - Adam öldürme ve ciddi darp suçlarında ceza takdiri - Sanık itham olduğu 1. ve 3. davalardan mahkum edilerek, 2. davadan ise beraat ettirildi - Sanık mahkumiyet aleyhine, İddia Makamı ise beraat kararı aleyhine istinaf dosyaladılar - Sanığın istinafının kısmen kabul edilmesi - İddia Makamının istinafının ise reddedilmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 205(1)(2)(3) 211(e)

İndir

25.06.2013

Yargıtay/ceza
Numara:106/2012
D. No:5/2013

Halil İbrahim Çakır ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza takdiri - Ölümle neticelenen trafik kazasında ceza takdiri - Ceza aleyhine istinaf - Cezalandırma prensipleri - Cezanın alenen fahis olduğu ve cezalandırma prensiplerinin yeterince değerlendirilmediği gerekeçsiyle istinaf - Yargıtayın istinafı kabul ederek takdir edilen 9 aylık hapislik cezasını 4 aya indirimesi. Cezanın Alt Mahkemenin karar tarihinden itibaren yürürlüğr girmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md 210. 21/74 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası - Md. 6(1)(3) ve 19.

İndir

19.06.2013

Yargıtay/ceza
Numara:44/2012
D. No:4/2013

V. P. ile KKTC Başsavcısı arasındaOn üç ve on altı yaşlarında kızlarla cinsi münasebete bulunma ve alıkyoyma suçları - Adil yargılanma hakkı - Sanığın itham edildiği suçlarla ilgili olarak adil yargıalnabilmesi için dava dosyasında bulunan tüm belglerin birer suretinin İddia Makamı tarafından Sanık avukatına verilmesi talebi - Talebin reddi - Ret kararının istinafı - Yargıtay, dava ile ilgili tüm evrakların savunmaya verilmesini gerektirecek bir mevzuat olmadığı sonucuna vararak istinafı reddetti.Fasıl 154 Ceza Yasası- Md 35 154 Fasıl 155 Ceza Usul Yasası - Madde 74(2) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Madde 6

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon