Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
09.03.2023

Asli/Yetki
Numara:13/2018
D. No:3/2023

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile Tapu Kadastro Dairesi Müdürü ve diğerleri arasında Keşif istidası - Karşı tarafın tasarrufunda bulunan belgeleri görme talebi - Karşı tarafın tasarrufunda olup taraflar arasındaki uyuşmazlık konusuyla ilgili belgelerin talep edilebileceği19/1975 Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasası Md.5 - HMUT E.28 n.1

İndir

12.01.2023

Asli/Yetki
Numara:14/2018
D. No:1/2023

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile Tapu ve Kadastro Dairesi ve diğerleri arasında Malın Vakıflar Dairesi adına kaydedilmesi talebi - Tapu iptali talebi - Zaman aşımı iddiası - Davalının zaman aşımı iddiası yapması durumunda ispat külfetinin davacıya geçeceği - Vakfın varlığının ispat için ibraz edilmesi gerekli belgeler - Talebin reddi Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası Md.23 24 27 - Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası Md.4 - 73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Md.5 6 27

İndir

24.02.2022

Asli/Yetki
Numara:1/2023
D. No:2/2023

Fahri Onbaşı ile KKTC Sayıştay Başkanlığı arasında Mandamus emirnamesi ve koşulları - İzin(leave) istidası - İzin(leave) istidası verilmesinin koşulları - Vakıf evladının Sayıştaydan vakıf hesaplarını denetlemesi talebi - İstidanın reddi73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Md.22 - 18/1978 Sayıştay Yasası Md.3(ç)

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon