Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
15.04.2019

Asli/Yetki
Numara:5/2018
D. No:4/2019

Port Hedland Tourism Investment & Management Limited ve diğeri ile Sanpa Turizm Limited arasında Certiorari - certiorari emri verilmesi için gerekli koşullar - mahkemelerin hüküm verirken tarafların layihalarıyla bağlı olması - yadırganacak tavır ve davranışlarda bulunan kişilerin bu tavır ve davranışlarının lehlerine çare üretilmesine engel olması - alt mahkemenin sakat olan yetkisi - alt mahkemenin sakat olan yetkisine müstedinin rıza gösterip göstermemesi KKTC Anayasası - Md.151(3)

İndir

27.12.2018

Asli/Yetki
Numara:4/2015
D. No:3/2018

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Teknogold Teknoloji Ticaret Unvanı adı ile faaliyet gösteren Asel Engineering Ltd. arasında Usulsüzlük (irregularity) – hükümsüzlük (nullity) – Ticaret Markaları Yasasına ilişkin Yüksek Mahkemeye yapılacak başvurular Fasıl 268 Ticaret Markaları Yasası - HMUT E2 n.1 E53 n.1 n.5 E.64 n.1

İndir

05.11.2018

Asli/Yetki
Numara:28/2015
D. No:2/2018

Tezer Küfi ile Ayten Hakkı ve diğeri arasındaVakıf mallarının idaresi - mütevellinin azledilmesi - istinafın reddiKıbrıs Cumhuriyeti Anayasası- Md. 86 87 188 - Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası Md.55 - 1957 Evkaf ve Vakıflar (Mülhak Vakıflar) Nizamnamesi- Md. 6(xx)- 12/1960 Türk Cemaat Meclisi Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Teşkilat Yasası- Md.55

İndir

13.03.2018

Asli/Yetki
Numara:2/2017
D. No:2/2018

Giagkos Filippou yetkili vekili Maria Philippou vasıtasıyla ile Vakıflar Örgütü Ve Din İşleri Dairesi ve diğerleri arasındaProhibition ve certiorari emirnamelerinde usul ile uyulması gereken süreler - Anayasanın 159. Maddesi kurallarına tabi bir taşınmazla ilgili olarak 67/2005 sayılı Yasada öngörülen çareler dışında çare arama hakkı olmadığından müstedinin istidasının reddedilmesi.Anayasa- Md 151(3) 159 67/2005 Taşınmaz Malların Tazmini Takası Ve İadesi Yasası - Md. 8 (1)

İndir

13.03.2018

Asli/Yetki
Numara:1/2017
D. No:1/2018

Akinita I. Th. Ioannou & Yi Limited ile Vakıflar Örgütü Ve Din İşleri Dairesi ve diğerleri arasındaProhibition ve certiorari emirnamelerinde usul ile uyulması gereken süreler - Anayasanın 159. Maddesi kurallarına tabi bir taşınmazla ilgili olarak 67/2005 sayılı Yasada öngörülen çareler dışında çare arama hakkı olmadığından müstedinin istidasının reddedilmesi.Anayasa- Md 151(3) 159 67/2005 Taşınmaz Malların Tazmini Takası Ve İadesi Yasası - Md. 8 (1)

İndir

02.02.2018

Asli/Yetki
Numara:7/2017
D. No:1/2018

Zehra Yüksel Ve diğerleri ile Güner Göktuğ arasındaProhibition ve Certiorari - Taleple ilgili başka hukuki çareler olduğunda aynı yönde çareler isteyen taleplerin ileri gidemeyeceği.-

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon