Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.01.2010

YİM
Numara:91/2008
D. No:2/2010

Rengin Özbaylı ile Alayköy beldiyesi ve diğerleri arasındaİntibak kararı - İntibak kararının hükümsüz ve etkisiz olduğuna dair emir talebi65/2007 Beldiye Personel Yasası Geçici Madde 1 ve 2

İndir

29.01.2010

YİM
Numara:68/2008
D. No:1/2010

Küçük Zihni Kalmazın vasisi annesi Feride Gözek ile Nufus Kayıt Dairesi Müdürlüğü ve Nüfus Başyazmanlığı ve diğerleri arasındaİsim değişikliği ve/veya ikinci bir isim talebi - Talebin reddi2/75 Doğum ve Ölümleri Kayıt Yasası madde 16

İndir

22.02.2010

YİM
Numara:83/2008
D. No:5/2010

Mustafa Serçelik ile Kamu Hizmeti Komisyonu ve Emete Baylan ve diğeleri arasındaMünhal mevki için yapılan sınavların, sınav sonuçlarının ve atama ve terfi kararlarının durdurulması talebi.-

İndir

22.02.2010

YİM
Numara:53/2009
D. No:6/2010

Yıldıran Öykün ile Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ve diğerleri arasındaTaşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından Davacının arazisine getirilen kısıtlamaların hükümsüz sayılması talebi60/1994 Eski Eserler Yasası madde 46.

İndir

25.02.2010

YİM
Numara:15/2009
D. No:8/2010

Aytaç Canalp ile KKTC Başbakanlığı vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı ve diğerleri arasındaTaş Ocağı izninin uzatılmaması - Bakanlar Kurulu kararı ile taş ocağından elde edilecek malzemenin Karpaz Gate Marinanın inşaatında kullanıması, yönlendirme ve denetiminin Jeoloji ve Maden Dairesine verilmesi - Davacının kararın iptali için dava açması - Davacının meşru menfaatinin bulunmadığı nedeniyle istinafın reddi.2004 Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı İçinde Denetim ve Geliştirme Emirnamesi Madde 21.

İndir

26.02.2010

YİM
Numara:137/2008
D. No:7/2010

Fru-Pack Ldt. ve diğerleri ile İskan ve Rehabilitasyon Dairesi ve diğerleri arasındaPuan satın alma - Taşınmaz mal koçanı alınması için gerekeli puan satın alma talebini reddeden kararın hükümsüz sayılması talebi41/1977 İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası madde 71(A)

İndir

22.03.2010

YİM
Numara:144 ve 171/2005
D. No:9/2010

Ali Üstel ve diğeri ile Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasındaTadilat - Talep takririnin tadiliHukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü Emir 25

İndir

24.03.2010

YİM
Numara:82/2007
D. No:10/2010

Derviş Zorlu ve Lefkoşa Türk Belediyesi arasındaMaaşın barem 18/B üzerinden ödenmesi talebi.51/95 Belediyeler Yasası madd 34

İndir

24.03.2010

YİM
Numara:74/2009
D. No:11/2010

Aygen Enin ile Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ve diğerleri arasındaGöreve son verme - Yetki ön itirazı1/1977 Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yasası madde 19.

İndir

26.03.2010

YİM
Numara:140/2008
D. No:12/2010

Salih Arslan ve diğerleri ile İzin Kurulu ve diğerleri arasındaTaksi durağı - Taksi durağı oluşturulmak için verilen iznin iptali istemi.50/2000 Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınmazı (Denetim) Yasası madde 13(1)(A)(B)

İndir

      
1234567


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon