Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
12.03.2004

YİM
Numara:125/1998
D. No:1/2004

Vedia Tanfer ve diğerleri ile Bakanlar Kuruluİptal davası-Kararın öğrenilmesinden itibaren 75 gün içerisinde davanın açılması gereği.Anayasanın 152'nci maddesi, 35/75 sayılı

İndir

22.03.2004

YİM
Numara:130,141/1997
D. No:2/2004

Pembe Urkan ve diğeri ile Çalışma ve İskan Bak.Davaların birleştirilmesi için emir talebiHukuk Muhakemeleri Usulu Tüzüğü E.14 N.2

İndir

09.06.2004

Yim
Numara:136/2003
D. No:3/2004

Yıldırım Erkin Tüzün ile Kuzey Kıbrıs Eğitim VakfıDavacının kayıtlı bulunduğu programa devam etmesine olanak sağlamakak ve zorunlu transfer kararlarının iptali istemiDoğu Akdeniz Öğretim ve Sınav Tüzüğü

İndir

14.07.2004

Yim
Numara:40/2004
D. No:4/2004

Tuncer Arifoğlu ile Koop. Şirketler Mukayyidi vd Fasıl 114, md.40(A)

İndir

22.10.2004

Yim
Numara:49/2004
D. No:5/2004

Hasan Teki ile Motorlu Araçlar İzin Kurulu vasıtasiyle K.K.T.C vd.Taksi işletme izni50/2000 Sayılı Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasasının 8 ve 12. Maddesi

İndir

14.12.2004

Yim
Numara:219/2002
D. No:6/2004

Elcem Ltd. vd ile İçişleri ve Köyişleri Bakanlığı, Magosa Kaymakamlığı vasıtası ile KKTC BaşsavcılığıBenzin İstasyonu kurma izni - Esas dava sonuçlanıncaya kadar ara emri talebiYüksek İdare Mahkemesi Tüzüğünün 11. Maddesi

İndir

22.12.2004

Yim
Numara:20/1999
D. No:7/2004

Erman Okumuş vd ile Çalışma ve İskân Bakanlığı vd ArasındaT Cetvelinin düzeltilmesi ve buna göre alınan kararların iptali istemiİTEM Yasasının 40 ve 45 (A) Maddeleri

İndir

17.06.2005

YİM
Numara:420/2004
D. No:4/2005

Mehmet Seçer Merhum Kemal Mehmet’in Tereke İdare Memuru sıffatıyle ile KKTC İçişleri Bakanlığı vd.İptal Davası - İlgili Şahıs - İlgili Şahıs olmaktan çıkarılma talebi1997 Y.İ.M. Tüzüğünün 8 (1). Maddesi

İndir

29.06.2005

YİM
Numara:458/2004
D. No:13/2005

Alpay Çelebi vd ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı3. Derece Gelir ve Vergi Amirliği İçin Yapılan Yarışma Sınavının İptali İstemi2003 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü

İndir

29.06.2005

YİM
Numara:431/2004
D. No:12/2005

Murat Akpınar ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Okul Müdürünün, Öğretmenlerin Hangi Dersi Vereceklerini Tayin Etme Yetkisi60/2000 Sayılı A.Ö.A Kuruluş Yasasının 4(2) maddesi 25/85 Öğretmenler Yasasının 15,16,22(2)(4) Maddeleri

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon