Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
09.01.2002

YİM
Numara:144/2001
D. No:1/2002

Nilgün Sağduyu ile Milli Eğitim ve Kültür Bak.Görevden geçici olarak uzaklaştırma kararının iptali istemi - Ara emri25/85 Öğretmenler Yasası, md.87 ve 90

İndir

17.01.2002

YİM
Numara:25/1999
D. No:2/2002

Nuri Kamil ile Saptama, Değ. ve Tazmim Kom.Davacının adına kayıtlı bulan yardımcı evin müştereken Davacı ve ilgili şahsın T cetvellerine işlenmesini ön gören kararın iptali istemiFasıl 224, Md.6(2) ve 21. Maddesi

İndir

27.02.2002

YİM
Numara:168/1998
D. No:3/2002

Dr. Ülker Yıldızhan ile Çalışma ve İskan Bak.Tahsis iptali istemi41/77 İTEM Yasası

İndir

14.03.2002

YİM
Numara:28/1997
D. No:4/2002

Ahmet Güzelay ve diğer. İle Çalışma ve İskan BakT cetvelindeki kaynakların SİD alanı ilan edildiğinden T cetvelinden çıkrılması ve bu kaynaklar yerine başka kaynakların verilmesi istemi -41/77 İTEM Yasası, Md.45(A9(5)

İndir

19.03.2002

YİM
Numara:149/2000
D. No:5/2002

Mehmet Özilmen ile Hazine ve Muhasebe DairesiGeçmiş emeklilik iştirak kesintileri hakkında alınan kararların iptali istemi26/77 Emeklilik Yasası, Md.4(1)

İndir

27.03.2002

YİM
Numara:110/2001
D. No:6/2002

Asım Serinova ile Güvenlik Kuv. Kom.Meslekten alınma kararının iptali istemi - Hak düşürücü süre -1977 Yük. İda. Mah. Tüz. Mad.18, H.M.U.T. E.25,n.1

İndir

29.03.2002

YİM
Numara:8,42,65/2001
D. No:7/2002

Serdar Murat Topal ve diğ. ile Şirketler Muk.Şirket hissedarlarının Şirket Pay defterindeki hisse değişimi ve/veya artırılması ile ilgili alınan kararların iptali istemiAnayasanın 152(1) maddesi

İndir

11.04.2002

YİM
Numara:113/1999
D. No:8/2002

Sami Akyalçın ile Çalışma ve İskan Bak.Kiralama kararının iptali istemi41/77 İTEM Yasası, md.40A

İndir

18.04.2002

YİM
Numara:72/1998
D. No:9/2002

Halil Hasan ile Çalışma ve İskan BakanlığıGayrimenkullerin Davacının T cetveline işlenmesi talebi - Hak düşürücü süre41/77 İTEM Yasas, Anayasanın 152. Md.

İndir

26.06.2002

YİM
Numara:182/1997
D. No:10/2002

Vakıflar Örgütü ile Bakanlar Kurulu ve diğerleriTahsis ve/veya koçan iptali istemi - Anayasaya havale istemi -Anayasanın 148. Maddesi

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon