Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.01.1999

YİM
Numara:29/1997
D. No:1/1999

Belma Derviş Borucu vd ile Çal. Ve İs. Bak. Vd‘T’ cetveli – Başvuru konusu taşınmaz malların Davacının ‘T’ cetveline işlenmemesi41/77 sayılı İTEM Yasası (52/95 Sayılı değişikle)

İndir

25.02.1999

YİM
Numara:170/1995
D. No:2/1999

Tuncer Arifoğlu ile Koop. Şir. MukayyidiGörevden ihraçFasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası

İndir

26.02.1999

YİM
Numara:60/1994
D. No:3/1999

Cemal Bayram ile S. D. Ve Taz. KomFiili tasarruf sahibine herhangi bir hak bahşetmez41/77 sayılı İTEM Yasası

İndir

26.02.1999

YİM
Numara:202/1995
D. No:4/1999

Ericsson Telek. A.Ş. İle Mer. İhale Kom. Vd.Ek ve munzam tafsilatYüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü

İndir

26.02.1999

YİM
Numara:134/1997
D. No:5/1999

Mehmet S. Uğraşın ile Cum. Mec. ArasındaDavada ileri sürülen ön itirazların öncelikle karara bağlanması18/78 Sayıştay Yasası

İndir

17.03.1999

YİM
Numara:15/1999
D. No:6/1999

Mehmet Akanyeti vd ile Genel Ceza Kurulu vdAra emri talebi8/78 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası

İndir

23.03.1999

YİM
Numara:137/1993
D. No:7/1999

Erdem Bağseven ile İsk. Bak. Vd'T’ cetvelinin hatalı olması -41/77 sayılı İTEM Yasası; 69(1)

İndir

28.04.1999

YİM
Numara:27/1999
D. No:8/1999

Hilmi Özen ile Bakanlar Kurulu arasndaGörevden ihraç73/91 sayılı Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Yasası

İndir

30.04.1999

YİM
Numara:178/1995
D. No:9/1999

Mustafa Yusuf Sertel ile Çatalköy Bel.İhmalFasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası

İndir

13.05.1999

YİM
Numara:73/1997
D. No:10/1999

Ahmet Denizer ile Lapta Bel. VdGörevden ihraç1984 Belediye Kamu Görevlileri Tüzüğü

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon