Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.01.2011

Yargıtay/hukuk
Numara:91/2010
D. No:1/2011

Aziz Kent ile Mertcan Özmerter n/d Mertcan Menteş Aziz arasındaAra emri - Taşınmaz mala tecavüz (trespass) - Dava açma hakkı9/76 sayılı Mahkemeler Yasası madde 41(2)

İndir

11.03.2011

Yargıtay/hukuk
Numara:28/2010
D. No:20/2011

Tilmobank Ltd. ile M. Sami Cüceloğlu arasındaDavalı bankanın vadeli mevduat hesabı açan Davacının alacağını ödememesi - Mevduat hesabının banka tarafından ödenmemesi nedeniyle açılan alacak davası.39/2001 sayılı Bankalar Yasası Madde 14(2)

İndir

11.03.2011

Yargıtay/hukuk
Numara:24/2008
D. No:21/2011

Aysın Afacan ile Orhan Paltacıgil arasındaÇek davası - Holder in due course - Çekin iyi niyetli olarak ve değer mukabili alınması.Fasıl 262 Poliçeler Yasası madde 29.

İndir

31.03.2011

Yargıtay/hukuk
Numara:90/2010
D. No:2/2011

Halil Bicenkardeşler ve diğeri ile Belvü Turizm yatırım Şti, Ltd. ve diğerleri arasındaİstinaf süresinin uzatılması - İstinaf süresinin uzatılmasına ilişkin istidayı ret ve iptal eden karara karşı istinaf - İstinafın kabulü.-

İndir

04.05.2011

Yargıtay/hukuk
Numara:85/2010
D. No:3/2011

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. ile Mahmut Tezkol arasındaHükümlü borç - Hükümlü borcun aylık taksitlerle ödenmesi talebi - Müstedaaleyhin hükümlü borcu aylık taksitlere ödeyebilecek mali imkanı olmadığı gerekçesiyle Müstedinin istidasının reddi - Red kararının istinafı.11/78 Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek)Yasası madde 44.

İndir

17.05.2011

Yargıtay/hukuk
Numara:45/2009
D. No:8/2011

Zehra Yüksel ve diğerleri ile Güner Göktuğ ve diğerleri arasındaVasiyetnamenin geçerliliği - Nüfuz suistimali (undue influence)- Vasiyetname davalarında ispat külfeti.H.M.U.T Emir 30 - Fasıl 195 Vasiyetnameler ve Veraset Yasası madde 29

İndir

21.06.2011

Yargıtay/hukuk
Numara:34/2011
D. No:12/2011

Adrian John Daykın vekili Behiye Özkayım ile Podhorzer & Gel-Sav Properties Ltd. arasındaTakpsizlik neneiyle davanın red ve iptali - İptal emri aleyhine istinaf - İstinafın kabul edilerek emrin iptal edilmesine karar verilmesi.Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü Emir 30 nizam 1(b) iV

İndir

24.06.2011

Yargıtay/hukuk
Numara:59/2009
D. No:13/2011

KKTCyi temsilen KKTC Başsavcılığı ve Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Növber Salih, yetkili vekili Avukat Selçuk Gürkan arasındaYabancıdan satın alınan taşımaz malı kaydı - Müstedinin taşınmaz malın adına kaydedilmesi talebi - İlk Mahkemenin Müstedi leyhine karar vermesi - Müstedaaleyhin kararı istinaf etmesi - İstinafın kabul edilerek İlk mahkeme kararının iptal edilmesi - Zaman Aşımı7/80 sayılı Yabancıdan Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydı Yasası madde 4 Fasıl 15 Zaman Aşımı Yasası madde 8

İndir

30.06.2011

Yargıtay/hukuk
Numara:98/2009
D. No:17/2011

Sıdkı Tamer Şakir İlkay ve diğeri ile Bumerang Travel Club Ltd. ve diğeri arasındaZarar ziyan talebi - Gayrimenkul mala yapılan tecavüz nedeniyle zarar ziyan ve dava masrafları talebi.-

İndir

30.06.2011

Yargıtay/hukuk
Numara:18/2011
D. No:15/2011

Ömer Arhun ile Amerikalı David Apel Terekesi İdare Memuru Akan Gürkan arasındaDavacının, Salby Homes Ltd. adına keişde ettiği çeklerin Davalılar tarafından 3. şahıslara ciro ve iskonto edilip nakten ödenmesinin men edilmesi istemi.9/76 Mahkemeler Yasası madde 41(1)

İndir

      
123456789


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon