Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
05.02.2008

Yargıtay/hukuk
Numara:76/2003
D. No:2/2008

Muhammed Walid Habbaba ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez BankasıVekaletname - Vekile Verilen Yetki.

İndir

18.04.2008

Yargıtay/hukuk
Numara:35/2001
D. No:1/2008

Necati Tatoğlu ile Hatice Zeybek vd. Satış Sözleşmesi - Vekil ile Asıl ilişkisi - Vekilin asıl adına yaptığı sözleşmeleri şahsen uygulayamamasıFasıl 149 Madde 190.

İndir

20.06.2008

Yargıtay/hukuk
Numara:40/2006
D. No:4/2008

Başsavcılık ile Uni-Pac Packaging Industries Ltd.Kaydı Silinen Şirketin Yeniden Kaydedilmesi TalebiFasıl 113 326 ve 327. Maddeleri

İndir

25.06.2008

Yargıtay/hukuk
Numara:17/2006
D. No:5/2008

Sağlık ve Çevre Bakanlığı ve diğerleri ile Müteveffa Osman Kafalı Terekesi İdare Memurları arasındaÖzel ve genel tazminat - Hastaya geç müdahalede bulunulması nedeniyle ölüm tazminatı-

İndir

11.07.2008

Yargıtay/hukuk
Numara:7/2003
D. No:7/2008

Akfinans Bank Ltd ile Simay Gayde ve diğeri arasındaBorç senedi - Rehin akdi - KefillikFasıl 149 Sözleşme Yasası Madde 91

İndir

24.10.2008

Yargıtay/hukuk
Numara:67-68/2003
D. No:6/2008

Baba Mühendislik ve Ticaret Ltd ile Erkman International Co. Ltd. arasındaİş anlaşması - Hizmet sözleşmesi - Mukavelenin feshi-

İndir

06.12.2008

Yargıtay/hukuk
Numara:74/2003
D. No:3/2008

Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon ltd ile KKTC Telekomünikasyon Dairesi ve diğerleriSözleşme - GSM mobil telefon sistemi sözleşmesiTelekomünikasyon Hizmetleri Yasası Fasıl 302 20/1960 25/63 Madde 43

İndir

16.12.2008

Yargıtay/hukuk
Numara:78-89/2007
D. No:8/2008

Mustafa Varanoğulları ile Ali Gazioğlu arasındaTrafik kazası nedeniyle tazminat talebi - Faiz - Kusur oranı - Müstakbel kazanç kaybı.9/76 Mahkemeler Yasası Madde 42(2)

İndir

30.04.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:72/2008
D. No:10/2009

KKTC Başsavcısı ile Zerrin İlkay arasındaKira muavelesi- Binaya yapılan zarar ziyanın tazmini - Kira alacağı-

İndir

24.06.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:21/2008
D. No:13/2009

Green Karmi tatil Köyü Ltd ve diğeri ile Pamir TepegözAlacak davası-

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon