Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
21.04.2006

Yargıtay/hukuk
Numara:85,86/2004
D. No:1/2006

Sunzest Trading Ltd. vd. ile Göz Emlak vd.Hile veya kandırma ile taşınmaz malların devrinin sağlandığı iddiası - Tahliye - Yasal Kiracı . . .

İndir

12.05.2006

Yargıtay/hukuk
Numara:36/2000
D. No:2/2006

Çıdam İmport Export Ltd. ile Doğan EverŞahadetin değerlendirilmesi

İndir

27.06.2006

Yargıtay/hukuk
Numara:24/2005
D. No:3/2006

Ali İhsan Dalıcı ile Meryem DoğanayTahliye - Mütecaviz sıfatıyla tasarruf.

İndir

28.06.2006

Yargıtay/hukuk
Numara:69/2005
D. No:5/2006

Ahmet Murat Kutsal ile Lefke Öğrenci Köyü Limited vd. Ltd. Şirketlerde Olağanüstü genel kurul - Direktörlerin görevden alınması - Ara emri vermede İlk Mahkemenin takdir hakkı.Fasıl 113 Şirketler Yasasının 126 ve 178/2. Maddeleri

İndir

28.06.2006

Yargıtay/hukuk
Numara:49/2002
D. No:4/2006

Cemal Okut ile Girne Kaza Tapu Amirliği vd. Taşınmaz mal satışı - Mahfuz kıymetin belirlenmesi11/78 Sayılı Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasasının 44/2 ve 51. Maddeleri

İndir

20.11.2006

Yargıtay/hukuk
Numara:4/2003
D. No:6/2006

A. Mehmet Gazioğlu & Sons Ltdvd ile Marzek Etiketten, Yetkili vekili Gerhard NeuhuberZamanaşımı - Faturalarda zamanaşımı - Zamanaşımı süresinin hesaplanması.Fasıl 15, Davalarda Zamanaşımı Yasası

İndir

20.06.2008

Yargıtay/hukuk
Numara:40/2006
D. No:4/2008

Başsavcılık ile Uni-Pac Packaging Industries Ltd.Kaydı Silinen Şirketin Yeniden Kaydedilmesi TalebiFasıl 113 326 ve 327. Maddeleri

İndir

25.06.2008

Yargıtay/hukuk
Numara:17/2006
D. No:5/2008

Sağlık ve Çevre Bakanlığı ve diğerleri ile Müteveffa Osman Kafalı Terekesi İdare Memurları arasındaÖzel ve genel tazminat - Hastaya geç müdahalede bulunulması nedeniyle ölüm tazminatı-

İndir

29.04.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:3/2006
D. No:9/2009

Hasan Hastürer ile Fatih Öztürk ve diğeri arasındaZem ve kadih nedeniyle tazminat talebi-

İndir

03.05.2009

Yargıtay/hukuk
Numara:70/2006
D. No:3/2009

Sodhan Ltd. ile Borahan Berkin ve diğeri arasında Tazminat talebi - Trafik kazası nedeniyle zarar ziyan talebi - İspat külfeti - Şahadet-

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon