Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
30.01.2002

Yargıtay/hukuk
Numara:58/2001
D. No:1/2002

Yarın Gazetecilik ile Fuat VeziroğluŞirket tasfiyesi - Şirketin borçlarını ödemede acze düşmesi nedeniyle tasfiyesi - Res judicata (kesinleşmiş hüküm) istidasıFasıl 113 Şirketler Yasası, md. 211(c)

İndir

27.02.2002

Yargıtay/hukuk
Numara:38, 39/2000
D. No:2/2002

Alper Susuzlu ile Devlet Bakanlığıİş sözleşmesinin feshi nedeniyle tazminat istemi - geçici kamu görevlisi oalrak atanan Davacının işine son verimesi - İş sözleimesinin kamu hukuku alanına girmesi nedeniyle Kaza Mahkemesinin davaya bakmaya yetkili olmaması7/79 Kamu Görevlileri Yas. Md.6

İndir

12.04.2002

Yargıtay/hukuk
Numara:84,85,86,87/1999
D. No:3/2002

Gülten Zekai ve diğ. ile Hasan Zeki KayalpTazminat - Trafik kazası nedeniyle tazminat talebi - Tazminatın aşikar surette az olduğu iddiasıyle istinaf -......

İndir

22.04.2002

Yargıtay/hukuk
Numara:60/2000
D. No:4/2002

Niyazi Atahasan ile Şükrü AhmetTahliye - Mütecavizlik nedeniyle tahliye ve ara kar talebi -...........

İndir

22.05.2002

Yargıtay/hukuk
Numara:52/2001
D. No:5/2002

Şefika Durduran ile Talat UzunoğluTahliye- Mütecavizlik nedeniyle tahliye talebi - Yasal kiracılık17/81 Kira (Denetim) Yasası

İndir

27.06.2002

Yargıtay/hukuk
Numara:49/2000
D. No:6/2002

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve İbrahim S.MenteşAlacak davası - Davacının davasını ispat edemediği gerekçesiyle reddetmiştir - Red kararna karşı istinaf - İstinafın reddi..........

İndir

27.06.2002

Yargıtay/hukuk
Numara:43, 88,89/2000
D. No:7/2002

Başak Sigorta A.Ş. İle Zübeyir Yanal ve diğeriÖğrenci ehliyetli birisinin yanıda sürüş ehliyetli bir olmadan araba sürüp kaza yaparsa sigortanın kazayı kapsaması - Ehliyet kelimesinin öğreni ehliyetini de kapsaması - Kullanım şartlarına uyulmamasının öğrenci ehliyeti sahibi kişiyi sigorta kapsamı dışına çıkarmamasıFasıl 333 Üçüncü Şahıs Sigorta Yasası

İndir

30.10.2002

Yargıtay/hukuk
Numara:69/1998
D. No:8/2002

Kutlu Eyüpoğlu ile Seval ElagözMersum borç senedi - Senetten doğan alacağı ve faizlerinin talep edilmesi - Davanın isbatlanamadığı gerekçesiyle talebin reddi - Red kararını istinaf - İstinafın kabulü.....

İndir

14.11.2002

Yargıtay/hukuk
Numara:31/2000
D. No:10/2002

Selçuk Sağıroğlu ile Münüre Küfi OkayYasal kiracı - Yasal kiracılığın ne zaman ve nasıl başladığı tartışması - Yasal kiracılığın ne zaman ve nasıl başladığının talep takriri veya yemin varakasında belirtilmesi gereği - Kira ilişkisini sona erdirmek için ihbarname gönderilmesi.17/81 Kira (Denetim) Yasası

İndir

14.11.2002

Yargıtay/hukuk
Numara:66/1998
D. No:9/2002

Muhammet Özkan ile Zirmak İşletmeleri Ltd.Kefil - Kefil aleyhine hüküm verilmesi - Olgularla ilgili bulgu - İlk mahkeme kararında eksiklikler olması - Retrial kararının istisnai hallerde verilmesi - İhtimaller dengesi........

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon