Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
02.02.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:15/1998
D. No:1/2001

Yalçın Ruhi ve diğ. ile Huriye M. RuhiHibe yoluyla taşınmazın devri - Olgularla ilgili bulgu - Şahadetin değerlendirilmesi - Yaşlı bir insanın tüm malını devretmesinin şüpheyle karşılanması......

İndir

27.03.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:30/1998
D. No:2/2001

Hayriye Kızılduman ile Ayşe YılancıHayvanların gasp edilip satılması nedeniyle zarar ziyan talebi - Talep doğrultusunda hükün verilmesi - Hükmün istinafı - İstinafın kabulüFasıl 29 Hayvan Tezkeleri Yas. Md.3(1)

İndir

04.05.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:38/1998
D. No:3/2001

Walter Herbert Fteestone ile Ekonomi ve Maliye BakYabancıdan satın alınan taşınmaz malalrın kaydı7/80 sayolı yasa, md.2 ve 6

İndir

18.05.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:65/1998
D. No:4/2001

Ramadan Abraşoğlu ile Taner HastanMukavelenin ihlalinden dolayı, ödenen meblağın iadesi ve zarar ziyan talebi......

İndir

18.05.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:7, 22/2001
D. No:5/2001

Bülent H. Şemiler ile Akdeniz Garanti BankasıTadilat istidası - Tadilat istidasının reddi - red kararını istinaf - İstinafın kabul edilmesi..........

İndir

15.06.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:84/1997
D. No:6/2001

Gürsoy Balık ile Aydan Eşrefoğlu ve diğ.Tahliye - Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye talebi - Olgularla ilgili bulgu - yazılı bir sözleşmenin sözlü olarak değiştirilemeyeceği ilkesi - Davacı ile Muharrem Karaçevirgen arasında aydan aya kiracılık ilşkisi olması nedeniyle istinafın reddi........

İndir

15.06.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:71/1999
D. No:7/2001

Mustafa Akay Alptuğ ile Ahmet Salih Emir AliTaşınmaz mala tecavüzün men edilmesi için emir talebi - 30 gün içinde Tapu Müdürünün kararının istinaf edilmesi gereği - 30 gün geçmeden kararın kesinleşmemesi.Fasıl 224, Md. 80, 81

İndir

21.06.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:16/2000
D. No:8/2001

Ali Demirağ & Sons Ltd. ile Akdeniz Garanti BankasHükmün hile veya yanıltma yoluyla elde edildiği iddiasıyle iptali istemi - İstemin reddi - red kararını istinaf - İstinafın reddi......

İndir

29.06.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:54/1999
D. No:10/2001

Sami Yerli ile Alaaddin ÖztekinAlacak davası - Borcun ve faizlerinin ödenmesi talebi - Talep doğrultusuna hüküm verilmesi - Hükmüm istinafı - İstinafın kısmen kabulü.......

İndir

29.06.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:20/1998
D. No:9/2001

M.Toros Ticaret Ltd ile Ferda AmcaoğluHile yolu veya üzerindeki etkinliğini kullanarak borç senedi ve vekaletname imzalatma.....

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon