Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
01.12.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:41/1995
D. No:14/1997

Mithat Baştuğ ile Düriye OrhonTahliye - Kira borcunun ödenmemesi nedeniyle tahliye talebi - 2 yıllık kira sözleşmesinin en az 2 şahit huzurunda imzalanması gereği - İspat - yazılı bir belgenin aksini iddia eden tarafın çok ciddi deliller öne sürmesi gereği.........

İndir

26.01.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:48/1995
D. No:4/1998

Hıfsı Işıltan ile Zşhni SevilTahliye - Vakıf malında mütecaviz olduğu nedeniyle tahliye talebi - Vakıf arsası üzerine Davalı tarafından inşa edilen konutun vakfa ait olup olmadığı tartışması - Sözleşmeye göre Davalı ve eşinin evde oturma hakları olduğuFasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yas. Md. 23, 36

İndir

16.01.1995

Yargıtay/hukuk
Numara:3/1994
D. No:1/1995

M/V Halilağa gemisinin yükü ile K.T.Koop.Merkez B.Deniz hukuku - In rem dava ikame etme - Gemi ve yükün dava edilebimesi - Lien hakkı9/76 Mahkemeler Yasdası md.38(f)

İndir

20.01.1995

Yargıtay/hukuk
Numara:23,24/1994
D. No:2/1995

Özmen Özbaş Terekesi ile Hakan GöksanTazminat - Trafik kazası nedeniyle tazminat talebi - Tazminat aleyhine karşılıklı istinaf -.............

İndir

10.02.1995

Yargıtay/hukuk
Numara:41/1993
D. No:3/1995

Safiye İ.Nasir ile Kamuran AzizTahliye - Esasa müteallik inşaat nedeniyle tahliye talebi - Yıkım izni alınmadığı gerekçesiyle davanın reddi - Red kararını istinaf- İstinaf reddedilir........

İndir

30.05.1995

Yargıtay/hukuk
Numara:57/1994
D. No:5/1995

Mustafa Arıkan ile Kıbrıs Vakıflar Bankasıİpoteğin kaldırılması istemi - istemin reddi - Red kararını istinaf - İsinafın reddi11/78 devir ve İpotek Yasası Md.2

İndir

31.05.1995

Yargıtay/hukuk
Numara:36/1994
D. No:6/1995

Sema İçki Şti Ltd. ve diğ ile Kıbrıs Kredi BankasıFaizlerin kapitalize edilmesi -9/76 Mahkemeler Yasası Md.42

İndir

31.05.1995

Yargıtay/hukuk
Numara:14,15/1994
D. No:4/1995

Şaziye Ali Mehmet ile Ali Mehmet ve diğ.Alacak davası - Davacının Davalıdan alacağının önlenmesi maksadıyle hile ile yapılan tapu işlemlerinin iptali istemi -......

İndir

31.05.1995

Yargıtay/hukuk
Numara:1,2/1995
D. No:7/1995

Buluncak Ltd. ve diğeri ile Hüsyein öztürkAra emri talebi - Ara emrinin kesinleşmesine itiraz9/76 Mahkemeler Yasası Md.41

İndir

30.10.1995

Yargıtay/hukuk
Numara:58,59,60,61/1994
D. No:8/1995

Başsavcılık ile Epicore S.A. Sana ve Anne M gemisiDeniz Hukuku -Anne M gemisinin ceza olarak alıkonması talebi37/83 Gümrük ve İstihsal Yasası, md.171

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon