Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
16.01.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:73/1984
D. No:1/1985

Mustafa Aziz ile Celebrity Hotel Ltd.Ada haricine çıkışın yasaklanması –Usul – Bir hukuk davasında Davalının yurt dışına çıkışını yasaklayan emir verilebilmesi için aranan şartlar Fasıl 6 H. M. U. Yas Md. 6

İndir

24.01.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:57/1984
D. No:2/1985

Erdal Andız ile Hasan Sabri TahirTahliye – Seri usulde tahliye talebi –Yorum – Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü E.18 n.1(a)’nın yorumu – İşyerleri aleyhine seri usulle tahliye emri verilebilip verilemiyeceği tartışması – Yargıtayın işyerlerinin E.18 n.1(a) kapsamına girmediği görüşü.H.M.U.T. E.18.N.1(a)

İndir

25.01.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:59/1984
D. No:3/1985

M/V Özsay gem. ile M/V Özsay 'daki yükDeniz Hukuku – Gemiyle yük taşıma – Yükün teslim alınmaması ve taşıma ücretinin ödenmemesi nedeniyle yükün tutuklanması talebi –Kıbrısta Deniz Hukuku – Kıbrıs’ta Deniz Hukukunun 1893 Kıbrıs Deniz Hukuku yetkisi ile düzenlenmiş olması Hüküm – İlk Mahkemenin Davacının dosyaladığı yemin varakasında belirtilenlere niçin inanmadığını açıklamak zorunda olması...............

İndir

28.01.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:52/1984
D. No:4/1985

Ali Mehmet Boda ile Mehmet Salih Hüseyinİstinafın yeniden canlandırılması – Takipsizlikten iptal edilen istinafın yeniden canlandırılması – Yeniden canlandırma konusunda E.35 n.8’de İlk Mahkemelere verilen yetkinin Yargıtaya da verilmiş olması.H.M.U.T. E.35, N.13

İndir

28.01.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:63/1984
D. No:5/1985

Gidenay Denizcilik Şti. Ltd. ile BaşsavcılıkDeniz Hukuku – Gemi sahibi olması muhtemel şirketin davaya katılması –Davaya katılmaDen. Huk.Niz. Md.30, H.M.U.T. E.9,N.10

İndir

07.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:38/1984
D. No:6/1985

Oral Andız ile Efruz Sami Müdüroğlu Kiranın tespiti – Önkoşul – Kiranın yeniden saptanması amacıyla Mahkemeye başvuruda bulunabilmesi için taraflar arasında bir anlaşma sağlanamamış olmasının bir önkoşul olup olmadığı - Yorum – 17/81 Kira Den.Yasasının. 6(1) maddesinin yorumu17/81 Kira Den.Yasası Md. 6(1)

İndir

15.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:70/1984
D. No:7/1985

Palm Beach Turizm Ltd. ile K.T. T. İ. Ltd. Şti.Tadilat – Talep takririnin tadili –Tadilatın şartları ve bu kuralın istisnaları -Zamanaşımı – Fasıl 15 madde 3(f) altında ödenmemiş borçlar için 2 yıl içerisinde dava açılabilmesiH.M.U.T. E.25, N.1, Fasıl 15 Zamanaşımı Y. Md.3(f)

İndir

18.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:65/1984
D. No:8/1985

Hasan Halil Şehzade ile Ali DanaTadilat – Talep takririnin tadili –Tadilatın şartları – Tadilat müracaatını yapanın kötü niyetli olup olmadığı tartışması - İspat – Kötü niyetin ispatı –İstinaf – İstinaf ihbarnamesinde sadece istinaf sebeplerinin değil bu sebeplerin gerekçelerinin de yer alması gereği.H.M.U.T. E.48, N.4, E.24,N.4

İndir

19.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:51/1984
D. No:9/1985

Antony Robert Bromfield ile KTFDYabancı tanımı – Rum ve Maronitlerin yabancı tanımına girmesi –Banka havalesi ile döviz transferi7/80 Yab. Satın Alınan Taş. Mal. Kay.Yas. Md.6(b)

İndir

25.03.1985

Yargıtay/hukuk
Numara:1/1984
D. No:10/1985

Şehir Asfaltlama Şti. ile İçişleri ve İskân Bakİstinaf süresinin uzatılması –Özel ve istisnai haller dışında sürenin uzatılamaması – İstinaf süresinin uzatılıp uzatılmamasının Mahkemenin takdirine giren bir husus olması...............

İndir

      
123456


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon