Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
 

Yargıtay/hukuk
Numara:10/1984
D. No:17/1984

Sadık Bayrak ile Esat HasanTrafik kazası – Kaza sonucu yararlanma – Katkısal kusur – Kusur oranı – Masraf emri – Mahkemelerin adli takdir yetkisi – Davanın sonuçlandığı tarih...........

İndir

08.02.1984

Yargıtay/hukuk
Numara:2/1984
D. No:1/1984

Mahmut Kurumanastırlı ile K.T.Koop. Mer. Ban. Taksit istidası – Davacı Davalının hükümlü borcunu aylık taksitlerle ödemesi için istida dosyaladı – Borçlunun gerçek mali durumunun tespiti.....................

İndir

20.02.1984

Yargıtay/hukuk
Numara:67/1983
D. No:2/1984

Rifat İzzet ile Mehmet Kâmilİstinaf ihbarnamesi –Gününde dosyalanan istinaf ihbarnamesinde hiçbir istinaf sebebinin yer almamasıH.M.U.T. E. 35 n.4

İndir

29.02.1984

Yargıtay/hukuk
Numara:22,54/1983
D. No:3/1984

Aksigorta A.Ş ile Mehmet Macit İleriSigortanın sorumluluğu – Üçüncü şahıs sigortası – Sürücünün sigorta şartlarına uygun geçerli ehliyeti olmadığı nedeniyle sigortanın sürücünün yaptığı kazaları kapsamadığı iddiası..............

İndir

20.03.1984

Yargıtay/hukuk
Numara:63,64/1983
D. No:4/1984

Yusuf Salih Peksöz ile Fehime Soyalan merhumÖlümle sonuçlanan trafik kazası – 8 yaşından küçüğün terekesinin açtığı tazminat davası – Zamanaşımı – Ölümle sonuçlanan trafik kazasında küçüğün terekesinin ölümünden itibaren 1 yıl içinde dava açması gereği – Hayat bekleme kaybının tespiti – Haksız fiil sonucu ölüm meydana gelmesi halinde hangi yasanın uygulanacağı tartışması.........

İndir

29.03.1984

Yargıtay/hukuk
Numara:5/1984
D. No:5/1984

Nurten Gürkan, ile Fikret ArıkKira tespit istidası –17/81 Kira (Den.) Yasası Md. 6

İndir

02.04.1984

Yargıtay/hukuk
Numara:8/1984
D. No:6/1984

Beliğ Arif ile Tahsin Ali RizaTahliye – Tahliye kararının iptali için açılan dava – Benzer olgulara ilişkin şahadet (Evidence of similar acts) – Tadilat – Davanın tadil edilerek benzer davalara ilişkin iddialar eklenemek istenmesi – Yemin varakası..............

İndir

06.04.1984

Yargıtay/hukuk
Numara:3/1984
D. No:7/1984

Ahmet Nafi Kardeşler ile L/şa T. Belediye Baş.Masraf emri – Geri çekilen istidanın masraflarının talep edilmesi – Masraf emri verme konusunda prensipler...........

İndir

26.04.1984

Yargıtay/hukuk
Numara:7/1984
D. No:8/1984

Ali M. Küçük Terekesi ile Mobil Oil Cyprus Ltdİstinaf ihbarnamesinin tadili – İstinaf ihbarnamesinin tadiline ilişkin prensipler – Tadile izin verme konusunda Mahkemenin geniş takdir yetkisi olmasıH.M.U.T. E. 35 n. 4

İndir

10.05.1984

Yargıtay/hukuk
Numara:11/1984
D. No:9/1984

İntra Trading Ltd. ile Fatma M. DemirağTahliye – İhtiyaca binaen tahliye – Tahliye davalarında estoppel iddiası..............

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon